Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Young People from a Public Care Background - pathways to education in Europe(YIPPEE) ”Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Young People from a Public Care Background - pathways to education in Europe(YIPPEE) ”Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution –"— Presentationens avskrift:

1 Young People from a Public Care Background - pathways to education in Europe(YIPPEE) ”Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution – vägar till utbildning i fem europeiska länder”

2 Deltagare Fem länder: England, Danmark, Spanien, Sverige, Ungern Koordinatorer: Sonia Jackson, Claire Cameron, Thomas Coram Research Unit, London

3 Studiens syfte: Att bidra till ökad kunskap om vägar in i ”post-obligatorisk” utbildning (efter grundskola) för unga som varit placerade i samhällets dygnsvård. Att bidra till kunskaps- och policyutveckling, samt även till praxisförändringar, som kan leda till att flera unga som varit placerad i samhällets dygnsvård går vidare till högre utbildning

4 Frågeställningar: I vilken omfattning interagerar faktorer som –Självuppfattning –Omsorgsansvar –Anställning –Medborgarskap med identitetskarakteristika som –Klass –Kön –Etnicitet?

5 Forskningsfrågor Hur påverkar placeringens form och längd val av utbildning? Vilken ”utbildningsidentitet” har unga som varit placerade i dygnsvård? Hur förhandlar de sitt utbildningsdeltagande? Vilka nyckelaktörer och strukturella processer hjälper eller hindrar sådant deltagande? Hur påverkas utbildningsval av faktorer som etnicitet, kön, och föräldraskap?

6 Metod Litteraturöversikt från alla fem länder. En gemensam rapport, fem ”lokala” rapporter. Den gemensamma rapporten finns på hemsidan Sekundäranalys av nationella data Kartläggning/undersökning av lokala myndigheters policy Semistrukturerade intervjuer med åtta enhetschefer. Strukturerade intervjuer med 109 enhetschefer i Västra Götaland och Stockholms län (Utvalda frågor från ett annat pågående projekt) Kvalitativa fallstudier Fem ”lokala enheter” –(Göteborg (fem stadsdelar) Skövde, Mark/Borås, Trollhättan och Karlstad Sju ungdomar (18-21 år) i varje kommun intervjuas två gånger En ”signifikant person” intervjuas - som ungdomarna själva anser haft betydelse för deras utbildningssituation

7 Kriterier för deltagande ungdomar i de lokala enheterna alla ungdomar som nu är mellan 18 och 21 år som passar in på följande kriterier: –varit placerad i minst 1 år –v arit i placerad i vård vid 16 års ålder –klarat av grundskolan på ett sätt som gör det möjligt att söka till gymnasiet (även IP)

8 Ungdomsintervjuer 323 förfrågningar har skickats ut av socialtjänsten till ungdomar med förfrågan om deltagande i projektet. 40 ungdomar har tagit kontakt och blivit telefonintervjuade: Vi har använt ett begränsat strukturerat frågeformulär, med frågor om bakgrund, skolgång etc. 25 ungdomar har gått med på att göra en djupintervju, 20 intervjuer har genomförts. Fem ungdomar har inte dykt upp, eller ångrat sig.Stora ansträngningar görs för att finna fler ungdomar att intervjua Ungdomarna skall intervjuas ytterligare en gång om ett år. Problem med förfarandet: etiskt med opraktiskt - svårt att få ungdomar att själva ta kontakt.

9 Sekundär analys av data Nästa steg i projektet är att sammanställa och jämföra befintlig statistik över –skolgång och skolprestationer för barn och ungdomar som varit/är placerade i socialtjänstens dygnsvård –hur många barn och ungdomar som varit/är placerade i socialtjänstens dygnsvård som går vidare efter den obligatoriska utbildning – dvs. till gymnasium och högskola/univ. –jämföra med data från normalpopulationen

10 Spridning av resultat Kommunikation med praktiker, chefer och policymakers. Lokala, nationella och transnationella seminarier CD-rom skiva med info Två seminarier i Bryssel Websida: http://tcru.ioe.ac.uk/yippee/


Ladda ner ppt "Young People from a Public Care Background - pathways to education in Europe(YIPPEE) ”Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution –"

Liknande presentationer


Google-annonser