Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler och lösningar för uppdragsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler och lösningar för uppdragsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Regler och lösningar för uppdragsutbildning
Jörgen Fältsjö Barbro Babs Lindman

2 Högskolans huvuduppgifter
Utbilda och utveckla studenter Bedriva forskning Stärka och bidra till samhällets utveckling

3 Stärka och bidra till samhällets utveckling Högskolans uppdragsutbildning för yrkesverksamma

4 Högskolans uppdragsutbildning för yrkesverksamma
För att stärka högskolans roll i det livslånga lärandet

5 Definition av uppdragsutbildning
”Utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser.”

6 Det speciella med uppdragsutbildning
1 Deltagare 2 Beställare 3 Akademiska poäng 4 Kvalitetssäkring 5 Finansieringen 6 Samverkan

7 Deltagare Krav på antagning eller formell behörighet saknas.
Företaget/organisationen bestämmer vem som är lämplig att gå kursen. Högskolan kan kommunicera kurskrav och lämpliga förkunskapskrav med beställaren.

8 Beställare Offentlig uppdragsgivare Stat, kommun, landsting eller motsvarande offentlig uppdragsgivare från Sverige eller ett annat land inom EES-området får köpa om uppdraget avser ”personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl”. Privata uppdragsgivare Privat uppdragsgivare får köpa om uppdraget ska avse ”personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren”. Privatpersoner Får inte köpa.

9 Vad kan beställas? Enstaka kurser eller hela program från ordinarie utbud av högskoleutbildning Kan läsas tillsammans med studenter på ordinarie utbildning eller med enbart deltagare inom uppdragsutbildning. Kurser eller program som endast kan läsas som uppdragsutbildning Uppdragsutbildning kan ges i form av ett utbud där kurser eller program marknadsförs och kan sökas av uppdragsgivare mot avgift eller alternativt säljas till enstaka uppdragsgivare. Specialdesignad utbildning efter beställning Specialistutbildningarna skräddarsys för uppdragsgivaren som också utser deltagarna. Seminarier, föreläsningar och studiedagar Uppdragsutbildning kan även erbjudas i form av seminarier, föreläsningar och studiedagar för olika kategorier av yrkesverksamma.

10 Akademiska poäng Examensbevis eller kursbevis
Uppdragsutbildning kan ges med poäng. Deltagare i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på den reguljära högskoleutbildning.

11 Utan akademiska poäng Kursintyg
Uppdragsutbildning kan ges utan poäng. Deltagare kan få kursintyg för icke-poänggivande uppdragsutbildningar.

12 Kvalitetssäkring Vetenskaplighet och examinationsformer och fastställda kursplaner sker på samma vis som för grundläggande högskoleutbildning. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område. Vetenskapligt baserat.

13 Prissättning Full kostnadstäckning. = Alla kostnader inklusive indirekta kostnader i samband med utbildningen blir betalda.

14 Avtal Avtal ska vara *tydliga och strukturerade *enkla=lätta att förstå *anpassade till verksam- heternas verklighet.

15 Samverkan ger fördelar
Små företag på mindre orter på långt avstånd från högskolan kan få tillgång till högskolans kompetens.

16 Lärcentra och kommunala näringslivsenheter
Kan administrera, förmedla och marknadsföra högskolans uppdragsutbildningar. Avtal är en förutsättning för detta.

17 Avtal mellan lärcentra och högskola
För att tydligt klargöra ansvar och roller som t ex Att det är en kurs från högskolan som marknadsförs Att kursen levereras av högskolan Att högskolan har det fulla ansvaret för kursen

18 Samverkan med branschorganisationer
Fullmakt från medlemsföretagen att få företräda sina medlemmar som uppdragsgivare.

19 Allmänna regler om uppdragsutbildning
Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor Föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2003:3) Avgiftsförordning (SFS 1992:191)

20 Högskolans regler om uppdragsutbildning
Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna Policy för uppdragsutbildning Interna dokument som reglerar området (antagningsordning + tentamensregler + examensordning + delegationsordning)

21 Goda exempel Lärarfortbildning Konstruktionsteknik Rektorsutbildning
Chefs- och ledarskap Sociala medier Affärsutveckling Korta vägen Affärsengelska

22 Tack!


Ladda ner ppt "Regler och lösningar för uppdragsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser