Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732A24 Magisteruppsats, 20 poäng 732C27 Kandidatuppsats, 10 poäng • Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels kursrelaterad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732A24 Magisteruppsats, 20 poäng 732C27 Kandidatuppsats, 10 poäng • Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels kursrelaterad."— Presentationens avskrift:

1 732A24 Magisteruppsats, 20 poäng 732C27 Kandidatuppsats, 10 poäng • Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels kursrelaterad kunskap, dels vetenskaplig mognad på ett problem som inte är löst tidigare. − övning i att kommunicera med uppdragsgivare, som endera inte är uppdaterade på eller så bevandrade i det statistiska området. − övning i att på kort tid sätta sig in i ett problemområde, inklusive vad som tidigare gjorts inom detta område. − övning i att planera ett projekt så att man håller en tidsplan − övning i att uttrycka flera månaders intensivt arbete med litteratur och datorkörningar i en omfattande vetenskaplig rapport • En kurs som börjar i januari 2009 och slutar i juni 2009 • Ert främsta ”ansikte utåt” mot framtida arbetsgivare och samarbetspartners.

2 www.ida.liu.se/divisions/stat/statprog/index.sv.shtml

3

4

5

6 65 80

7 Tidsplan Oktober 2008Upptaktsmöte (idag!) Oktober-November 2008Sökande efter uppsatsarbete 15:e november 2008Sökandet skall vara klart med förslag till uppsats November-December 2008Finslipning av detaljer runt uppsatsförslaget, t ex noggrann kontroll att datamaterial finns, att inga onödiga hemlighetsmakerier med arbetet finns etc. Import av data till MAI’s system där så är möjligt. 19 januari 2009Upprop och start Februari 2009Metodseminarium för magisteruppsatser Maj 2009Förslutsseminarier Vecka 23, 2009Slutseminarier

8 Sökande av uppsatsarbete: 1)Studera programmets hemsida (enl. ovan) om vilka uppdragsgivare som funnits under tidigare år. 2) Utnyttja ev. kontakter med tidigare studenter och de arbetsplatser de befinner sig på. 3)Tag kontakt! Gärna med många samtidigt. Vänta inte för länge med svar från någon enskild uppdragsgivare innan ni går vidare. 4)Inom offentliga myndigheter finns oftast bra kontaktvägar (T ex SCB, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Vägverket) 5)Inom privata företag, försök få kontakt med någon i verksamheten, t ex vid ekonomiavdelningen. Tala inte med personalavdelningen då de oftast har mycket begränsad uppfattning om vilka ni är

9 Vad är lämpligt att säga till en potentiell uppdragsgivare? • Ni skall skriva en akademisk uppsats motsvarande • för magister, ett halvårs arbete • för kandidat, tre månaders arbete (inklusive själva uppsatsskrivandet), varken mer eller mindre. • Uppdraget skall tåla att redovisas i en uppsats med offentlig framläggning. Vissa delar kan kodas (för att skydda företagshemligheter). • Arbetet och handledningen av detta är i första hand LiU’s ansvar och arbetet förläggs som regel till universitetet. • Inga specifika resultat kan utlovas. Uppdragsgivaren får (gratis) hjälp med att göra detta men kan inte kräva att vissa resultat uppnås. • För de flesta uppdrag krävs att uppdragsgivare har färdiga data om det som skall analyseras. För uppdrag av tidsseriekaraktär krävs minst 10 års fullständiga data. •När ni hittat ett lämpligt uppdrag skall ni be uppdragsgivare författa på en A4-sida vad det är för problem som skall lösas och vilka data som finns.


Ladda ner ppt "732A24 Magisteruppsats, 20 poäng 732C27 Kandidatuppsats, 10 poäng • Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels kursrelaterad."

Liknande presentationer


Google-annonser