Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revidering av DOK- formulären Johan Billsten Mikael Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revidering av DOK- formulären Johan Billsten Mikael Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Revidering av DOK- formulären Johan Billsten Mikael Dahlberg

2 Ett behov av revidering!  Senaste revideringen 2004.  Ett gemensamt åtagande för SiS och IKMDOK.  Formulär och datautveckling hänger ihop.  Synpunkter från användare på både formulär och manualer som exempel: - Listan på länder måste uppdateras. - Svarsalternativen på frågan om huvudsaklig försörjning behöver uppdateras. - Är det syskonet som uppfattas som ett stöd eller är det syskonet där det finns konflikter i relationen som ska dokumenteras?

3 Ett gemensamt åtagande  Representanter från SiS och IKMDOK har bildat en arbetsgrupp som har till uppgift att gemensamt ansvara för revideringen av samtliga DOK-formulär. Therese Reitan, SiS Emma Stradalovs, SiS Marianne Orestig, SiS Johan Billsten, SiS Bert Gren, IKMDOK Mikael Dahlberg, IKMDOK

4 Några utgångspunkter  DOK rekommenderas i de nationella riktlinjerna  Underlag för både det praktiska behandlingsarbetet och utvärdering/forskning  Begränsa istället för att utöka  De två versionerna BasDOK och den mer omfattande ska vara kvar  Kompatibilitet – KIM, ADAD, ASI (den svenska versionen)  Analys av befintligt material beträffande bortfall  Studier om reliabilitet och validitet

5 Vad säger forskningen?  Variablerna i BasDOK är tillförlitliga (något sämre för levnadsform, debutålder primär drog, injektionsmissbruk).   En fråga kan vara otydligt konstruerad eller definierad. Detta gäller exempelvis frågan om Högsta fullföljda utbildningsnivå.   Manual och formulär ger ibland ingen eller otillräcklig vägledning om hur ett specifikt svar ska tolkas och kodas (Familj och umgänge).

6 Vad säger forskningen?  Familj och umgänge samt Drogrelaterad information uppvisar en relativt stor variation beträffande tillförlitlighet.   Följdfrågor som åtföljer en huvudfråga (t.ex. Drogrelaterad information och Psykisk hälsa) kan ha för hög detaljeringsgrad.   Viktiga variabler måste finnas med vid samtliga mätpunkter: inskrivning, avstämning, utskrivning och uppföljning (utskrivning).

7 Målsättning och genomförande  Slutföra arbetet under våren 2009. - Arbetet pågår och slutförs för IKMDOK innan årsskiftet, SiS avvaktar datautveckling.  Remissförfarande med synpunkter från användare. - Har nu avslutats vad gäller IKMDOKs inskrivningsformulär. Har påbörjats vid SiS och kommer fortgå under våren 2011.  Fastställande och implementering. - IKMDOK planerar att lansera den nya inskrivningen under januari 2011 och därefter utskrivningen under februari. SiS har en preliminär tidsplan, ev. 2011/2012.

8 Inkomna synpunkter  Uppgifter från åtta kontaktpersoner/enheter under remisstiden.  Överlag detaljerade och genomtänkta synpunkter – dessutom med alternativa förslag!  Arbetet inom SiS.

9 Sammanfattande synpunkter ”Vi tyckte att texten löpte bra, tydligt med antal föräldrar och liknande.” ”Förbättrad DOK helt klart.” ”De tillagda frågorna är mycket bra och vi ser fram emot att börja arbeta med de nya formulären.” ”Färre alternativ under … - det är bra.”

10 Övriga synpunkter  Finns påpekanden för varje område. Flest kommentarer beträffande Relationer, Alkohol och andra droger samt Hälsa: E8 och E7 här frågas efter om det funnits missbruksproblem, varför inte även fråga om psykiska problem? Vi vill ha med annat beroende t.ex. pengaspel, mat, träning etc. K9 a-o mycket bättre än förr, men ja eller nej räcker.


Ladda ner ppt "Revidering av DOK- formulären Johan Billsten Mikael Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser