Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete - ett projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete - ett projekt"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete - ett projekt
Varför se examensarbetet som ett projekt?

2 Examensarbete – ett projekt
VARFÖR? Avsluta studier Examen ger jobb Hålla uppdragsgivaren vad du lovat Längre arbetstid, dyrare arbete Intresse! Den röda tråden tappas Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

3 Examensarbete – ett projekt
Varför så många examen- sarbeten inte blir klara i tid och inom budget? Kravspecifikation, vad som krävs för examen Otydlig problemdefinition, behov av förtydligande Orealistiska tidsplaner, arbetet tar alltid längre tid än tänkt = DÅLIG PLANERING Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

4 Examensarbete – ett projekt
Med hjälp av en projektplan kan man bli klar med sitt examensarbete! Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

5 Examensarbete – ett projekt
SYFTE MED PROJEKTPLAN: Skapa överblick över arbetet Skapa överblick över vilka resurser som behövs Skapa underlag för ev arbetsfördelning Skapa förståelse för uppgiften Skapa underlag för uppföljning Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

6 Examensarbete – ett projekt
UPPLÄGGET AV PROJEKTPLAN: Definiera och målformulera arbetet Kartlägg resurser (ansvar, material etc) Kartlägg examensarbetets olika faser Gör en tidsplan över de uppgifter, resurser som finns till förfogande Var realistisk! Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

7 Examensarbete – ett projekt
MÅLFORMULERING Varför göra ett examensarbete? Vilket syfte har arbetet? Vilket sätt uppnå ställda krav och mål? Vad är de egna förväntningarna? Intressenternas förväntningar? Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

8 Examensarbete – ett projekt
FÖRDELAR MED EN BRA MÅLFORMULERING: Minskad risk för konflikter (gemensamma målsättningar) Ökad motivation Vägledning att välja material, arbetsmetoder, kontakter etc Prioritering av arbetets olika delar Skriven formulering Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

9 Examensarbete – ett projekt
TIDSPLAN Delar upp examensarbetet i fas (definition, konstruktion etc) Bestäm datum för olika aktiviteter (delmål, redovisning, färdigställande etc) Varje fas har ett mål som måste uppfyllas innan nästa fas kan påbörjas Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

10 Examensarbete – ett projekt
TÄNK ÄVEN: Hur hantera förändringar och avvikelser (förändringsplan) Vilka kostnader arbetet medför (kostnadsplan) Hur framställa texten (dokumentplan) Behövs nya kunskaper för att färdigställa arbetet (utbildningsplan) Hur och när sker redovisningen/ rapporteringen av arbetet (rapport- och granskningsplan) Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

11 Examensarbete – ett projekt
RISKANALYS Minskar negativ påverkan vid ”oväntade” händelser Skapa en lista över tänkbara risker och deras påverkan och sannolikhet! Gör en konkret handlingsplan för risker! Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

12 Examensarbete – ett projekt
METODER FÖR PROJEKTPLAN: WBS – Work Breakdomn Structure Uppgifts- och ansvarskontrakt PERT-schema Post-It metod Tidsuppskattning Kritiska vägen Trepunktuppskattning Ganntschema Datorstöd! (Office 2003 projektplanering) Ett exempel på projektplan Dela arbetet i faser Detaljplanera arbetet Gör en arbetsfördelning Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen

13 Examensarbete – ett projekt
FÖRSENINGAR & ÖVERTID: Man kan aldrig förutse allt som kommer att hända Agera genast vid förändringar! Stanna kvar i planeringen, ta hjälp av riskanalysen Jobba ”över” för att komma i kapp med planeringen Se över kravspecifikationen; kan något förenklas Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen


Ladda ner ppt "Examensarbete - ett projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser