Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Envi-Card? - Ett effektivt intranetverktyg som underlättar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Envi-Card? - Ett effektivt intranetverktyg som underlättar"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Envi-Card? - Ett effektivt intranetverktyg som underlättar
ditt företags arbete att införa ISO (yttre miljö), ISO 9001(kvalitet) och ett Systematiskt arbetsmiljöarbete.

3 Varför välja Envi-Card?
Du halverar tiden för att införa ISO 14001, ISO 9001 och ett ledningssystem för arbetsmiljö. Hjälper dig att prioritera åtgärder även ur ett ekonomiskt perspektiv Förenklar ditt arbete med mål, handlingsplan samt uppföljning med nyckeltal Egen sökmotor som hjälper dig att hitta och sammanställa lagar och föreskrifter som berör företaget

4 för att inte nämna... Skapar ordning och reda genom systemet med hjälp av processkort Uppfyller standardens krav för dokumenthantering Användarvänligt utseende, lätt att komma igång

5 Hur ser programmet ut ? Lättanvänt gränssnitt i din webbläsare där
du snabbt navigerar och administrerar... Processchema Processkort Lagstiftning Manual Dokument Personal

6 Processchema – alltid total översikt
Med Envi-Card bygger du upp ett processflödesschema. Här kan du klicka dig längre ner under varje process vilket ger dig en bra översikt i hela företagets organisation. Processkorten länkas till de processteg där de hör hemma. Teko Textil AB Ekonomi Produktion Inköp Försäljning Konstruktion Processkort: Upphandling av transporter.

7 Processkort – ett unikt verktyg
Bygger effektivt grunden för ditt ledningssystem. Underlättar din prioritering av vilka åtgärder som bör vidtagas för att förbättra miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Håller ihop all information som hör till respektive handlingsprogram; mål, tidplaner, budget, ansvariga personer mm. Hjälper dig att hantera och dokumentera avvikelser. Skapar automatiskt en grundstomme för dina manualer Utgör underlag för ledningens genomgång.

8 Processkort – så används de
1. Processkort skickas till handläggare som kompletterar och sållar. 2. Ledningens representant ger förslag till vilka processkort som skall prioriteras Ledningen prioriterar vilka processkort som skall åtgärdas, godkänner kostnader. utser ansvariga personer etc. Ledningen övervakar att åtgärd fått avsedd effekt. genomförande uppföljning

9 Manualen Från manualen når man enkelt de processkort som hör till respektive avsnitt, t ex Reglera fläktar Källsortera elskrot Upphandla miljöklass I bilar Miljöaspekt Underlättar arbetet att färdigställa manualen så att den täcker alla skall-krav Sammanställer automatiskt all information från processkorten under de avsnitt där respektive moment hör hemma.

10 Dokumenthantering I Envi-Card ingår en inbyggd dokumenthanteringsfunktion som uppdaterar automatiskt ett dokument när en ny version tas fram. Nytt dokument På remiss Beslut med elektronisk underskrift Publicering och distribution Arkivering

11

12 ... personalen då ? Andreas Verkstad
Envicard hjälper dig att skapa och beskriva en organisation för att driva ledningssystemet. Här kan du lätt se vilka som ansvarar för olika processkort, vilka som har tillräcklig utbildning, kompetens etc. Andreas Verkstad Andreas Mattson Förman Jim - Assistent John - Assistent

13 Hur hänger allt ihop ? Brandvägg Användare på Företagets intranet
Uppdatering från vår Server Uppdatering Din företagsserver Programmet sitter i Linuxserver Hämta Lagstiftning via Internet Ex från: SFS, KEMI, Naturvårdsverket

14 Vad behöver jag ? Klientserver (se bilden) Internet Explorer 5.01
Service pack 2 rekommenderas

15 Sammanfattning – varför Envi-card ?
Kraven på företag att följa moderna ISO-standarderna blir allt vanligare. Anpassat för de flesta datamiljöerna, du behöver bara lokalt nätverk och en webbläsare. Envi-Card är unik på marknaden med funktionen ”processkort” - ett effektivt verktyg för att bygga och underhålla ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Envi-Card kan utvidgas till att omfatta andra standards, t ex etik. På sikt kommer systemet att byggas ut till ett ledningssystem för verksamhetsutveckling. Enkelt och lättanvänt gränssnitt som kräver lite datavana.

16


Ladda ner ppt "Vad är Envi-Card? - Ett effektivt intranetverktyg som underlättar"

Liknande presentationer


Google-annonser