Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantör."— Presentationens avskrift:

1 Leverantör

2 Funktion Artikelinformation Vilmafil Leverantör VilmaLeverantör är en programvara som är framtagen för att tillgodose behovet av artikelinformation enligt regelverket för Vilma. För många leverantörer innebär det en kostsam process att anpassa sitt affärssystem. Det kan röra sig om information som man idag inte lagrar i nuvarande system eller problem med att ta ut rätt information i rätt format. VilmaLeverantör hanterar och lagrar artikelinformationen fristående från affärssystemet och utgör på så vis en kostnadseffektiv lösning av problematiken med Vilma.

3 Flödesbeskrivning VilmaLeverantör Leverantör Databas Leverantörs
affärssystem Register- Underhåll Infil XML, Excel Sekventiell Kontrollrapport Export- specifikation Utfil Vilma Leverantör Databas Import- Specifikation Infilskontroll Import Buffert Kontrollrapport Selektering av utdata FINFO Bygghandlares affärssystem Produktinfo.- länkar Kundunika- priser

4 Infil Artikelinformation hämtas in via fil oftast genom en filexport från befintligt affärssystem. VilmaLeverantör kan hantera många olika format som XML, Excel och textfiler.

5 Importspecifikation Hur informationen skall tolkas styrs via en importspecifikation som läggs upp individuellt för varje affärssystem. Här finns möjlighet att koppla översättningstabeller som används för att översätta information. T.ex en kategorikod A i det egna affärssystemet skall heta B i VilmaLeverantör .

6 Infilskontroll Vid inläsning av filen till importbufferten sker en infilskontroll för att säkerställa att informationen är korrekt och relevant. Man ser också vilka förändringar som skett sedan förra inläsningen eller om det har tillkommit nya artiklar. Det finns möjlighet att redigera materialet i importbufferten eller så kan man tömma bufferten om man väljer att inte föra över materialet till databasen.

7 VilmaLeverantör databas
När allt är ok skickas materialet in i VilmaLeverantörs databas där befintliga artiklar uppdateras och nya läggs upp. 

8 Registerunderhåll Ofta saknar man information i sitt affärssystemet som enligt regelverket för Vilma är obligatorisk. Den informationen kan man nu komplettera med hjälp av de kraftfulla verktyg som finns inbyggda i VilmaLeverantör . Till sin hjälp har man kontrollrapporter som visar vilka uppgifter som saknas.

9 Länkkoder I VilmaLeverantör kan man också lägga upp länkkoder till olika typer av produktinformation som man vill skall vara tillgänglig för kunderna. Det kan vara produktblad, miljödokument, bilder och liknande som man lagrar elektroniskt på en hemsida. Dessa länkkoder distribueras sedan på samma sätt som den färdiga Vilmafilen och kunder som abonnerar på länkkoder via Finfo kan sedan hämta hem dessa samtidigt med att man hämtar artikelfilen. När kunden sedan klickar på länken så hämtas informationen via internet direkt från källan där informationen är lättare att hålla aktuell.

10 Kundunika priser Till VilmaLeverantör kan man koppla en modul för kundunika priser som en extra service till sina kunder eller till inköpsföreningar. Kundunika priser kan innehålla både priser och rabatter och läggs upp i VilmaLeverantör manuellt eller via filimport. Kundunika priser tillåter att man kopplar tabellerna i flera nivåer vilket ger flexibel hantering och enkelt underhåll av avtal med inköps-föreningar och kunder. När man selekterar ut artikelinformation till vilmafilen får man in kundens egna nettopriser direkt i filen. Modulen innehåller också funktion för att skriva ut kundunika prislistor.

11 Utselektering När informationen är korrekt sker en utselektering av artikelinformation via en export- specifikation enligt Vilmaregelverket. Filen skickas sedan till Finfo. Använder man länk-koder eller kundunika priser skickas också dessa via fil till Finfo.

12 Regelverket Vilma Regelverket Vilma är en pågående process. Version 2.0 är planerad för driftsättning år Som medlem i Branschrådet är det vår ambition att aktivt delta och hjälpa till med att ge Vilma en så positiv utveckling som möjligt. Vi ser VilmaLeverantör som verktyget för att åstadkomma detta. Vi kommer fortlöpande att utveckla VilmaLeverantör så att det följer regelverket Vilma.


Ladda ner ppt "Leverantör."

Liknande presentationer


Google-annonser