Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av ett unikt system

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av ett unikt system"— Presentationens avskrift:

1 En presentation av ett unikt system
med tidredovisning, planering, anteckningar mm för företag med timanställd personal.

2 Tidnota.se är ett system för administration av arbetsobjekt och personal. Tidredovisning för all personal med automatiska utskrifter av tidrapporter, lönespecifikationer, fakturabilagor. Planering av personal per dag eller per arbetsobjekt och mycket mer…………..

3 Du loggar in på ditt företag via tidnota
Du loggar in på ditt företag via tidnota.se med ditt företags inloggningsuppgifter. Det går också att göra en alternativ inloggning via ditt företags egen hemsida.

4 När du loggat in på ditt företag (här demoföretag) har du, innan du loggar in som användare tillgång till ett adressregister med uppgifter om användare och arbetsobjekt som är registrerade i systemet.

5 Efter att du loggat in som användare kommer du till huvudkalendern
Efter att du loggat in som användare kommer du till huvudkalendern. Hur den ser ut är beroende på vilka rättigheter du har som användare i systemet. På huvudkalender får du en överblick på arbetsobjekt och registrerade uppgifter.

6 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

7 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

8 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

9 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

10 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

11 Du kan också via huvudkalender snabbt klicka dig vidare till önskad uppgift tidredovisning, planering, material, anteckning på vald dag eller direkt till valt arbetsobjekt.

12 Klickar du på ett kommande datum i huvudkalender kommer du till dagplaneringen där du har en god överblick och kan personalbesätta arbetsobjekten dag för dag, detta under föresättning att du som användare har rättigheter för planering.

13 Alla användare kan sedan på sin huvudsida se hur de är planerade, och på vilka arbetsobjekt. Motsvarande på arbetsobjektets sida kan man se vilka användare som är planerade på det aktuella objektet.

14 Klickar du på knappen för objekt har du två olika valfria vyer att välja på för att se alla registrerade objekt

15 Den enklare listningen har en rullgardinsmeny där du väljer objekt, och får genom att klicka på nedre panelen tillgång till information om det aktuella objektet.

16 Objektets huvudsida visar även all planering, arbetstid och material som är uttaget till arbetsplatsen här kan man även tilldela objektet till utvalda användare

17 Objektets sidor länkar till arbetsdagbok för aktuellt objekt där man bl a kan lägga till påbörjade och avslutade aktiviteter.

18 Båda sidor länkar även till tidplan där man kan dela upp objektet på en egen tidplan

19 Även användare har flera sidor för kontroll och uppgifter

20 Likadant som objekten har även användare två vyer att välja mellan, den lite enklare och snabbare rullgardinslistningen

21 Huvudsidan för användaren har likadant som på huvudsidan för objekten all planering, all arbetstid innevarande år och allt material användaren tagit ut innevarande år.

22 Båda sidorna har länkar för att öppna fönster för att lägga till användarspecifika uppgifter såsom lönefält……..

23 …..skatt och eventuell skattereduktion….

24 …..och planerad frånvaro.

25 Klickar du på ett tidigare datum i huvudkalendern eller på knappen arbete kommer du till sidan för tidredovisning

26 På sidan för tidredovisning kan du registrera en ny tidredovisning eller anpassa visningen av redan registrerade tidredovisningar antingen mellan vilka datum, vilket arbetsobjekt eller vilka användare eller en kombination av dessa.

27 Du väljer datum, arbetsobjekt, antal timmar mm genom att klicka på de olika menyerna. Ingenting behöver skrivas för att registrera en tidredovisning.

28 På den nedre panelen kan du se olika samanställningar av visade tidredovisningar, antingen per användare eller per arbetsobjekt.

29 På den nedre panelen kan du också skriva ut vald visning, lönespecifikationer en pdf-fil med en sida för varje användare där du kan skriva ut valda eller alla sidor.

30 Du kan på samma sätt skriva ut tidrapporter för vald visning på vilka lönespecifikationerna bygger på.

31 Du kan också skriva ut fakturabilagor på valt arbetsobjekt med redovisning av datum, användare och timmar för att skicka med fakturor.

32 Klickar du på ett datum i den nedre datumraden i huvudkalendern eller på knappen material kommer du till sidan för materialredovisning

33 På samma sätt som du registrerar tidrapporter så kan du på sidan material registrera material uttaget på olika objekt.

34 Du kan även på denna sida på den nedre panelen se olika sammanställningar, genom att klicka på dessa får man upp en mer detaljerad sammanställning antingen per arbetsobjekt eller per användare.

35 Du kan även skriva ut rapporter på valda visningar
Du kan även skriva ut rapporter på valda visningar. För att kanske skicka med fakturor.

36 Klickar du på ett datum i den övre datumraden i huvudkalendern eller på knappen anteckningar kommer du till sidan för anteckningar.

37 På denna sida kan du göra egna personliga anteckningar, eller koppla dem till arbetsobjekt, användare eller datum

38 Kopplar du anteckningen till en användare så kan endast den användaren och du själv se den anteckningen på sin huvudsida.

39 Du kan även skriva ut anteckningar, antingen per datum, arbetsobjekt och/eller användare.

40 Förutom en anteckning kopplad till en viss användare, kan du också välja tidspecifikationer för att specificera tidarbete eller tillkommande arbeten. Angivna timmar läggs då automatiskt till på objektets ursprungspris.

41 Du kan sedan skriva ut rapporter på tillkommande timmar och eventuellt tillkommande material.

42 Sida för administration med olika åtgärder i systemet som endast användare med fullständiga rättigheter har möjlighet att utföra

43 Adminsidan har endast användare med fullständiga rättigheter tillgång till. Det är enda stället i systemet där man kan ta bort användare och objekt eller ta bort flera arbetsrapporter, materialutag eller anteckningar baserat efter datum, användare, objekt eller en kombination av dessa

44 Alla åtgärder i systemet loggas med tidpunkt, användare men även med användarens ip-nummer för kontroll om obehöriga har kommit in i systemet. Alla anteckningar i loggen länkar direkt till den aktuella registrerade uppgiften.

45 Admininställningar med möjlighet att bestämma tillgång av vissa knappar för alla användare i systemet och inställning för löneperiod

46 Information om samtliga registrerade användare med länkar till den aktuella användarens lönefält, frånvaro, skatt, ackordöverskott och länk till användarens huvudsida

47 Information om samtliga registrerade objekt med uträkning av vinstmarginal baserat på uttagen lön och material

48 Möjlighet att skriva ett meddelande till samtliga användare som alla ser vid inloggning

49 Du kan alltid logga in på ett provföretag på tidnota.se
Där kan du prova de olika funktionerna i systemet Och registrera olika uppgifter för att se hur allting fungerar

50 För att prova loggar du först in på demoföretaget med
Användarnamnet ”demo” och lösenord ”demo”

51 Efter att du loggat in på företaget loggar du in som valfri användare
För att få tillgång till hela systemet kan du logga in som administratör Användarnamn ”admin” lösenord ”admin”.

52 Om du tycker systemet verkar intressant och
du vill ha en personlig presentation Så ring gärna till Roger eller skicka ett till


Ladda ner ppt "En presentation av ett unikt system"

Liknande presentationer


Google-annonser