Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

om | navigator xlforecast

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "om | navigator xlforecast"— Presentationens avskrift:

1 om | navigator xlforecast
Oskar Kristiansen

2 om | problemområden komplicerat att hantera budgets i ms excel med många dimensioner (konto, avdelningar, produkter, marknader etc.) komplicerat att hantera budget på flera nivåer (strukturer) mycket tid går åt till siffersammanställningar i ms excel (krångliga länkar av arbetsböcker, formler ger många felkällor ) centrala sammanställningar utförs ofta av en (1) person = kritisk resurs i budgetprocessen mindre tid till analyser (svårt att få överblick) svårt att arbeta med parallella budgetversioner inga kontroller mot begreppsvärden i ekonomisystemet

3 om | vår lösning transaktioner strategisk information formula sap
ekonomiavdelningen budget-/prognosansvariga grunddata och mallar navigator | xlforecast mallar navigator | xlforecast navigator | xlreport analys uppdaterad budget/prognos registrerad budget/prognos transaktioner strategisk information indikatorer nyckeltal formula sap jeeves navision axapta navision xal navision attain ifs baan

4 om | design av inrapporteringsmallar
inrapporteringsmallar skapas i ms excel flexibelt ramverk för design valfria begreppsnamn etc styrkoder på rad 1 och kolumn a (jfr med xlreport) layouten kan definieras ”fritt” ms excel-mallarna lagras och distribueras via sql-databasen

5 om | inrapportering av budgetvärden
budgetansvariga hämtar inrapporteringsmallar från databasen inrapportering av budgetvärden sker direkt i mallarna användare aktiverar lagring till databas via menyval inrapporterade budgetvärden lagras i datalagret navigator vid lagring sker kontroller av begreppsvärden behörighetskontroll (t.ex. att användare kalle har rätt att lagra budgetvärden för avdelning 200)

6 om | uttag av konsoliderade budgetrapporter
xlreport används för att sammanställa budgeten sammanställning utförs enkelt på olika organisatoriska nivåer (t.ex. avdelning, region, företaget totalt etc.) dessutom enkelt att sammanställa budget för alla begrepp/dimensioner inga krångliga länkningar i ms excel för att sammanställa budgeten eftersom xlreport hämtar värden direkt från datalagret till budgetrapporten

7 om | behörighetsstyrning
xlforecast hanterar behörigheter via användarroller varje användare är kopplad till en användarroll där rättigheterna för rollen definierats (t.ex. vilka begreppsvärden som användaren har rätt att lagra eller vilka funktioner i systemet som användaren ska ha tillgång till)

8 om | strukturhantering
xlforecast har en inbyggd tabell för definiering av hierarkiska strukturer överföringsbrygga av definierade strukturer i erp-systemet möjlighet att arbeta med parallella strukturträd (versionshantering, simuleringsmöjligheter)

9 om | prognoshantering xlforecast arbetar med värdetyper vilket gör det möjligt att definiera egna värdetyper för budget och prognoser

10 om | loggningsfunktioner
xlforecast loggar alla uppdateringar av värden gör det möjligt att centralt följa status för inrapportering av budget och prognoser (per version) spärrfunktioner, centralt ansvarig spärrar möjligheten att ändra budget- eller prognoser (per version)

11 om | fördelarna med xlforecast
tidsbesparande verktyg för hantering av budgetprocessen och/eller löpande prognosrapportering och uppföljning en integrerad lösning mellan ms excel, datalagret och ”ditt” ekonomisystem alla värden lagras direkt i databasen inbyggd säkerhet (behörighetsstyrning och värdekontroller) enkel konsolidering av budget/prognoser (inga länkar mellan ms excel-kalkylblad) mindre tid för sifferhantering = mer tid för analys

12 om | navigator xlforecast www.ncg-sweden.se


Ladda ner ppt "om | navigator xlforecast"

Liknande presentationer


Google-annonser