Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring av grunddata

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring av grunddata"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring av grunddata
”Kompromisslöst kvalitetstänk i alla led” Registervård Louise Soltanieh Kenneth Andersson Presentation, erfarenheter och förväntningar

2 Agenda Varför Kvalitet Hur Verktyg Alternativ/Konsekvenser Demo

3 Varför Underlag för analyser och förbättringar Registervård
Säkerställa datakvalitet Uppdatera vid förändringar Ladda in ny data Användning av nya delar i systemet Testdata under projekt och utveckling Köp av t.ex.. nya anläggningsdelar Uppdatera befintlig data Tillförlitliga analysunderlag Uppdatera vid förändringar i arbetssättet Ladda in ny data

4 Kvalitetssäkring Verksamhetsanalys Vem ska vara master
Källsäkring vid datainsamling Processer för manuell registrering av data Genomgång för att förbättra mot uppsatta nyckeltal Olika nyckeltal per kategori

5 Säkra kvaliteten Mäta utfall mot plan Nyckeltal, analyser, rapporter
Inte för många nyckeltal per kategori Prioritering av KPI, säkerhet, ekonomi, nöjda kunder/medarbetare Automatiserade testprocesser Uppdaterad testmiljö Systemkarta med beroenden Workflow för attest

6 Hur Fleximport MDL Maximo Data Loader MEA Maximo Enterprise Adapter
Dataladdning/Uppdatering Fleximport MDL Maximo Data Loader MEA Maximo Enterprise Adapter SQL Script Ingen utav lösningarna är supportade. Fleximport (för maximo 6) Fleximport använder sig av maximos affärslogik Kan användas av ”Vanlig maximoanvändare” MDL Maximo Data Loader (finns för maximo 5 – 6) MDL använder sig av maximos affärslogik Kan användas för att exportera och importera data Kan användas för att uppdatera redan existerande data MEA Maximo Enterprise Adapter MEA använder sig av maximos affärslogik Passar vid stora mängder data Ej för vanliga användaren SQL Script (samtliga versioner) Med laddning mha SQL använder man sig inte av maximos affärslogik Man kan ladda in icke validerad data som kan leda till att applikationen inte startar, eller att poster ej går att visa

7 FlexImport vs Data Loader
Gemensamt Möjligt att ladda hierarkisk data Kan ladda från både flatfil och annan datakälla FlexImport DataLoader + Kan göra beräkningar vid laddning Enkel installation Förhandsvisning vid laddning Laddar direkt från excel - Manuell mappning + Exportfunktionalitet Enkel användning Bra dokumentation Möjligt att simulera laddning - Otydliga felmeddelanden

8 Konsekvenser/Alternativ
Risk för beslut byggda på felaktig information Grunddata och styrdata är ej komplett, kan leda till att systemet blir tungjobbat Kostsamma rättningsåtgärder Detektivarbete Integrationer kan ge fortplantning Tidskrävande manuell registrering Viktigt med korrekt data Grunddata saknas, ej inmatad

9 Demo Ladda in artiklar Definiera ny laddpunkt 100 artiklar med MDL
10 personer FlexImport 50 Företag med SQL Definiera ny laddpunkt Hur går det till…

10 Laddning i maximo 7… Laddning sker med MEA Att ladda med MEA
MDL kommer inte att komma till 7:an Att ladda med MEA Kan schemaläggas XML eller Flatfil

11 Frågor


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring av grunddata"

Liknande presentationer


Google-annonser