Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat"— Presentationens avskrift:

1 EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat
OH EIO-Q utg 4

2 Vart är ditt företag på väg?
Hur fungerar anbudshantering? kvalitetsplan? kompetensutvecklingen? inköp? Finns… affärsidé, visioner, strategi? kvalitets-, arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy? verksamhetsmål? organisationsplan? HIT Upp DIT OH EIO-Q utg 4

3 Vilka punkter bör i första hand klarläggas?
1. Affärsidé 2. Visioner 3. Kvalitetspolicy 4. Arbetsmiljöpolicy 5. Elsäkerhetspolicy 6. Verksamhetsmål 7. Strategi för att uppfylla målen 8. Verksamhetsbeskrivning och organisation 9. Ansvar och befogenheter 10. Utbildningsbehov / Kompetensutveckling 11. Ledningens genomgång av verksamheten - uppföljning, beslut, åtgärder OH EIO-Q utg 4

4 Tre fördelar med ett ledningssystem
1. Interna fördelar - starkare företag Ökad kunskap om kvalitet, miljö- påverkan och de egna processerna Alla i företaget är delaktiga och jobbar mot samma mål Enhetligt arbetssätt med anpassade rutiner, checklistor och mallar Färre reklamationer Bättre struktur på ledningsmöten Ordning och reda = roligare att arbeta OH EIO-Q utg 4

5 Tre fördelar med ett ledningssystem
2. Nöjda kunder - ökad kundtillfredsställelse Kundfokus och en fungerande kommunikation med kunden Alla gör rätt från början - inga onödiga omarbetningar Kunderna får ett ökat förtroende för företagets arbetssätt OH EIO-Q utg 4

6 Tre fördelar med ett ledningssystem
3. En klar konkurrensfördel - ökade möjligheter till nya uppdrag Godkänt kvalitets- och miljölednings- system ger en klar konkurrensfördel Tillämpning av kvalitets- och miljöplaner – säkerställer projekt Positiva poäng vid värdering av företaget leder till nya uppdrag OH EIO-Q utg 4

7 Du kan driva utveckling och förbättring av verksamheten på flera sätt
Till exempel: helt internt arbete med egen personal internt arbete med delvis hjälp av ”bollplank” t ex EIO för att diskutera vissa frågor i grupp tillsammans med andra företag (nätverk) t ex med deltagare från systemutvecklingskursen med hjälp av en konsult OH EIO-Q utg 4

8 Vad är EIO-Q Ledningssystem?
Ett hjälpmedel när du ska: utarbeta en kvalitets- och miljöplan för ett projekt bedöma risker som påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomföra egenkontroller i ett projekt utveckla och införa ett kvalitets- och miljölednings-system eller förbättra ett befintligt ledningssystem OH EIO-Q utg 4

9 Hur är EIO-Q Ledningssystem uppbyggt?
Checklistor Blanketter/Mallar Bilagor Rutinbeskrivning LEDNINGS- SYSTEM Företaget AB Företagets Ledningssystem Systemkrav EIO Hjälpmedel SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet PROJEKT RUTINER SS-EN ISO 14001 Miljölednings-system FÖRETAG AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete PROJEKT- DOKUMENT ELELELELEL DOKUMENT TELEANLÄGGNING ELELELELEL DOKUMENT ELANLÄGGNING PROJEKT- DOKUMENT Elsäkerhet OH EIO-Q utg 4

10 Hemsida Allmän information om EIO-Q Ledningssystem finns på hemsidan. Uppdatering sker genom abonnemang på hemsidan. OH EIO-Q utg 4

11 Du kan utveckla verksamheten steg för steg!
4 Certifierbart lednings-system 3 Lednings-system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2 Kvalitets- och miljöplan 1 Användning av checklistor Policy OH EIO-Q utg 4

12 Priser 2007 för medlemmar OH EIO-Q utg 4


Ladda ner ppt "EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser