Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström."— Presentationens avskrift:

1 Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring
Hur vi gjorde SU/Medot, Bodil Häggström

2 Medicinsk diagnostik och teknik - Medot
Radiologi Laboratoriemedicin Medicinsk fysik och teknik Ca anställda SU/Medot, Bodil Häggström

3 SU/Medot, Bodil Häggström
Bakgrund Regionfullmäktige beslutade att alla förvaltningar ska införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 Medot:s områdesledning beslutade att införa ett miljöledningssystem som ska certifieras SU/Medot, Bodil Häggström

4 SU/Medot, Bodil Häggström
Genomförande Förstudie Information och förankring Projektarbete SU/Medot, Bodil Häggström

5 SU/Medot, Bodil Häggström
Uppdraget Att ta fram och införa ett gemensamt miljöledningssystem enligt ISO för områdets 13 verksamheter Det ska certifieras Det ska samordnas med befintliga system när det är möjligt, till exempel med de ackrediterade kvalitetsledningssystemen SU/Medot, Bodil Häggström

6 Projektarbetet och arbetsformerna
Tydligt uppdrag Projektledare och projektgrupp utsedda av sina chefer Expertstöd – men gjort det mesta själva Systematiskt arbete Förankring och information Delaktighet Ledningens stöd och engagemang SU/Medot, Bodil Häggström

7 SU/Medot, Bodil Häggström
Att arbeta i projekt Projektorganisation kontra linjeorganisation Projektets faser – små steg, milstolpar Tydliga mål - delmål Gruppens faser Tillhöra (smekmånad) Kontroll (konflikt) Göra (samhörighet, kreativt) Separation (att skiljas) SU/Medot, Bodil Häggström

8 SU/Medot, Bodil Häggström
Projektstart Lärde känna varandra och varandras verksamheter Se hindren - Riskbedömning av projektet Utbildning i standarden Tydliggjorde beslutsgången SU/Medot, Bodil Häggström

9 Kom överens om arbetsformerna
Hederskontrakt Regelbundna, tidsbestämda möten Gemensamma genomgångar Minnesanteckningar Arbete på hemmaplan Förankringsgrupper SU/Medot, Bodil Häggström

10 HEDERSKONTRAKT – för ett kreativt arbetsklimat
Förtroenden som sägs i gruppen stannar inom gruppen Kan vi inte närvara litar gruppen på att vi har goda skäl Vi är här och nu – deltar aktivt med öppenhet och inlevelse Alla tar ansvar för sin uppgift. Ingen har fel! Alla tankar är värda att skrivas upp. Förbjud det automatiska nejet! Se det positiva i idén.

11 Miljöledningssystem enligt ISO 14001
Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt. Systemet kräver förbättringar på miljöområdet men säger inget om utsläppsnivåer SU/Medot, Bodil Häggström

12 Hur tar man fram ett miljöledningssystem?
Gör en miljöutredning ?? Planera ?? Genomför ?? Följ upp ?? Förbättra ?? Gör en miljöutredning Planera Genomför Följ upp Förbättra SU/Medot, Bodil Häggström

13 Från ”kaos” till ordning och reda
SU/Medot, Bodil Häggström

14 Anpassa verksamhet till standarden – eller tvärt om?
SU/Medot, Bodil Häggström

15 SU/Medot, Bodil Häggström
Förankring Områdeschef, områdesledning och övriga linjechefer Andra intressenter Förankringsgrupper i verksamheterna Ge insyn för alla medarbetare som är intresserade – till exempel via forum på intranätet SU/Medot, Bodil Häggström

16 SU/Medot, Bodil Häggström
Beslut och införande Tar tid Kämpar om utrymme – Ett projekt bland många och verksamheten pågår som vanligt Kräver allas delaktighet – linjechefer och medarbetare SU/Medot, Bodil Häggström

17 SU/Medot, Bodil Häggström
Miljö på intranätet SU/Medot, Bodil Häggström

18 Miljöledningssystemets uppbyggnad
Ny Ny MILJÖLEDNINGSSYSTEM Miljöledningssystemets uppbyggnad Sida 1:2 Referens till ISO 14001: Utfärdad av: Godkänd av: Gäller från: Ersätter: Bodil Häggström Miljökoordinator Olle Mattsson Områdeschef Hänvisning till ISO 14001:2004 Version nr/ datum Kommentar/ uppdrag 4.1 Generella krav Miljöledningssystemets omfattning 1.0 Antagen 4.2 Miljöpolicy 1.1 4.3 Planering Rutin för miljöbedömning vid ny/förändrad verksamhet Checklista för miljöbedömning vid ny/förändrad verksamhet 4.3.1 Rutin för identifiering av miljöaspekter Instruktion för identifiering av betydande miljöaspekter Förteckning över betydande miljöaspekter 4.3.2 Rutin för identifiering och bevakning av lagar och andra krav Förteckning över lagar och andra krav inom miljöområdet, anpassad för Medot Ersätter Länk till förteckningen Ny Hänvisning Ny Hänvisning Ny hänvisning

19 Miljöledningssystemet – Andra ledningssystem
Miljöpolicy Övergripande miljömål Rutiner Arbetsmiljöhandbok Säkerhetshandbok Katastrofplanering Brandskyddshandbok Strålskydd Områdesnivå Instruktioner, områdesövergripande Divisionsnivå/ Verksamhetsnivå Detaljerade miljömål & handlingsplaner Instruktioner för verksamheten Kvalitetsmanual PM Verksamheten SU/Medot, Bodil Häggström

20 SYSTEMATISKT MILJÖARBETE
Medot:s övergripande miljömål Detaljerade miljömål per division och/eller verksamhet Handlingsplaner Uppföljning – Utvärdering – Ytterligare åtgärder SU/Medot, Bodil Häggström

21 SU/Medot, Bodil Häggström
Ständig förbättring Lära sig tekniken Klara kvalgränsen Öka det personliga rekordet varje år Sätt upp mål Träna Hoppa Höj ribban igen…….. SU/Medot, Bodil Häggström

22 SU/Medot, Bodil Häggström
Tips - Råd Tillåt ”kaos” ibland! Arbeta systematiskt Utredning innan genomförande Små steg Utvärdera regelbundet Förändra arbetsformerna vid behov Inbjud till delaktighet Avgränsa Förankra SU/Medot, Bodil Häggström

23 G Abrahamsson


Ladda ner ppt "Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström."

Liknande presentationer


Google-annonser