Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det värdefulla ENGAGEMANGET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det värdefulla ENGAGEMANGET"— Presentationens avskrift:

1 Det värdefulla ENGAGEMANGET
Alla vill ha engagerade medarbetare, säger de. Vad krävs för att det ska bli så? Undersökt i ett antal företag (industri, Lean, men är ganska allmängiltigt) Richard Berglund

2 Användning av dessa bilder
Det är fritt fram att använda dessa bilder för det syfte de är avsedda för – att beskriva och öka viljan att skapa förutsättningar för engagemang – på följande villkor: All presentation och vidareförmedling av materialet ska ske med tillräcklig bakgrundskunskap och utan förvanskning av budskapets helhet. Presentatören ska ha tagit del av boken ”Det värdefulla engagemanget”, eller av en presentation från Swerea IVF eller dess partners av dess innehåll. Källan ska tydligt framgå vid både presentation och i dokumentation. Swerea IVF och Richard Berglund har upphovsrätt till bilderna. De får inte, utan tillstånd, till någon del användas till annat ändamål än det avsedda. Richard Berglund, Swerea IVF

3 Richard Berglund, Swerea IVF

4 Drivkraft att bidra till det gemensamma bästa
Engagemang – Vad är det? Drivkraft att bidra till det gemensamma bästa Engagemang: Associeras med lojalitet (men kritik kan vara minst lika engagerad), kreativitet, lagspel, höga prestationer. Det jag nu menar med engagemang. Viktig fråga: Vill vi verkligen ha engagemang i denna mening? Richard Berglund, Swerea IVF

5 Vad bidrar till engagemang? En modell med 10 teman
Sammanfattning, men ni behöver inte läsa Richard Berglund, Swerea IVF

6 Tema 1 En färdriktning Richard Berglund, Swerea IVF

7 1 Vi ska vara det självklara valet!
En färdriktning Vi ska vara det självklara valet! En spjutspets som kan möta fram-tidens utmaningar. Vår verksamhet ska möta de högst ställda kraven. Exempel på vanliga visionsformuleringar. Hur inspirerade blev ni av det här? Hur trovärdig är en sådan vision? Vi behöver mer än plattityder –utgångspunkt i det som är viktigt i företaget, något som gör en skillnad. Levande samtal – processen, inte resultatet Skepticism: Handling gäller, inte ord. Richard Berglund, Swerea IVF

8 Tema 2 En kultur av tillit Richard Berglund, Swerea IVF

9 2 ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs” Osynligt En kultur av tillit
Vi får väl se hur det går… Det klarar du fint. Vi litar på dig! Osynligt ”Artefakter” synliga uttryck Underliggande antaganden Uttalade värderingar Det är lätt att säga vackra ord om medarbetarna, men våra handlingar och symboler avslöjar vad vi egentligen anser. Mycket känsligt avläsningssystem! Statusmarkörer, bristande öppenhet, vilja att detaljreglera visar att människor har mindre värde, de kan inte, klarar inte, får inte, kan inte litas helt på. Om man inte tror att människor kan, så kommer de inte att kunna. Richard Berglund, Swerea IVF

10 Tema 3 Aktiv ledning Richard Berglund, Swerea IVF

11 3 De där uppe begriper inte. Ingen lyssnar på oss.
Aktiv ledning De där uppe begriper inte. Ingen lyssnar på oss. Det händer aldrig något. Varför ska vi när inte dom... Tillit till medarbetare betyder inte att de ska lämnas ensamma – det signalerar att det de gör inte är viktigt. Närvaro krävs, mycket mer än man tror: Tillit att det finns en insikt i toppen, känsla av betydelse, snabbhet i kommunikation. Leva som man lär. Ledningens tidanvändning: Eliminera slöseri. Administration och akut problemlösning brukar ta all tid, gör något åt det. Det som är bråttom tränger ut det som är viktigt. Richard Berglund, Swerea IVF

12 Tema 4 Går det att vara långsiktig idag? Förändringar allt snabbare, men utmaningen är att skapa en handlingslinje som inte ändras så lätt. Kampanjtrötthet Att växa sig stark Bevara det som är bra och ändra det som behövs långsiktighet Richard Berglund, Swerea IVF

13 4 Långsiktighet ”Besvikelsens dal” Hype, ’frälsning’ Motgångar
Engagemang Hype, ’frälsning’ Motgångar Realism och insikt Få förändringar sker snabbt: Vi överskattar effekter på kort sikt men underskattar de på längre skikt. Hålla fast vid en linje, men ändra och justera. Anställningstrygghet kan vara viktigt, men svårt i dagens tillvaro. Viktigt att ändå behandla människor juste. Inledande skepsis ”Besvikelsens dal” Tid ”Gartners Hype-kurva” Richard Berglund, Swerea IVF

14 Utrymme för individen Tema 5 Rätt individer i ett arbetslag
Ambitiösa lagspelare hellre än de allra bästa experterna Mångfald ”Problematiska individer” Utrymme för individen Richard Berglund, Swerea IVF

15 5 Utrymme för individen Systemet Lagspelet Enskilda personer
Förmåga Som det kunde vara Utrymme för individen Som det oftast är Efter Hino (2005) Tid Betydelse Enskilda personer Systemet Lagspelet Stabila system och förändringar kan inte vara beroende av eldsjälar och karismatiska ledare. Verkliga kvittot på en bra ledare är om det hon byggt lever kvar. Ambitiösa lagspelare snarare än prima ballerinor! Samtidigt viktigt att ge utrymme för individuella skillnader: Kunna hantera mångfald. Vi söker inte främst skapa en social klubb utan ett högpresterande arbetslag, som behöver olika kompetenser och egenskaper hos sina medlemmar men en effektiv samverkan. Richard Berglund, Swerea IVF

16 Lagarbete Tema 6 I lag kan man bli mycket effektivare. Och mer kreativ
Richard Berglund, Swerea IVF

17    6 Befogen-heter! Ansvar.. Inga resurser Lagarbete
Tid per produkt Den vanliga vägen ”Överkapacitet” Bättre väg Befogen-heter! År Lagarbete är något som behöver utvecklas, tränas, sparras. När man frågar människor vad som engagerar, är det vanligaste svaret att man ser resultat, att man kan genomföra sina initiativ. Skapa utrymme och system för detta! Regelstyrning problematisk, viktigt att bejaka egna initiativ. Matcha ansvar och befogenheter klassiskt, men största problemet är ofta resursbrist. Fördelning inom laget. Ansvar.. Inga resurser Richard Berglund, Swerea IVF

18 inflytande Tema 7 Vi vill vara hörda och sedda. Skandinavisk tadition.
Richard Berglund, Swerea IVF

19 Varför frågar de inte mig?
7 Inflytande Varför frågar de inte mig? Jag tycker att… §13 MBL ! ? Folk förväntar sig att kunna påverka det som berör dem, särskilt i Skandinavien. Hög medverkan tar tid, finns inte alltid. Ett socialt kontrakt som behöver respekteras: Låtsas aldrig att folk kan påverka om det inte finns utrymme. Facklig kanal en tillgång om den fungerar bra: Ett extra känselspröt. Människor gör en rimlighetsbedömning: Har man särskilda kunskaper, berörs man särskilt? ! Jag vet! Richard Berglund, Swerea IVF

20 utmaning Tema 8 Få saker stimulerar som utmaningar, på rätt nivå
Richard Berglund, Swerea IVF

21 Hur skulle vi kunna göra för att ... ?
8 Utmaning Snabbare! Bättre! Billigare! Utmaningar stimulerar! Måste ligga på rätt nivå. Målstyrning en väg, men slår ofta fel: Vad är det egentligen som mäts och vem sätter målen? Människor vill ha återkoppling, särskilt erkännande men också konstruktiv kritik (inte skuldbeläggande). Öppna frågor en underskattad väg (Chefer behöver inte ha alla svaren!) Efter Csíkszentmihályi (1990) Hur skulle vi kunna göra för att ... ? Richard Berglund, Swerea IVF

22 lärande Tema 9 All utveckling är lärande
Individuell och organisatorisk Lärande = Ökad förmåga lärande Richard Berglund, Swerea IVF

23 9 Organisatoriskt lärande Lära nytt Lära tillsammans Lära in Lärande
Ett snabbare lärande än den enda bestående konkurrensfördelen. All utveckling är lärande, allt lärande är utveckling, för individen och för organisationen. Den nya chefsrollen innebär ett skifte från att kunna själv och leda/fördela arbetet till att underlätta organisationens gemensamma lärande. Vi associerar lärande till utlärning, där en individ lär sig något förutbestämt, en kursplan. Hitta vägar för att lära gemensamt, att dela insikter och att lära sådant som inte redan är känd i organisationen. Se varje problem som en möjlighet att lära. Lära tillsammans Lära in Richard Berglund, Swerea IVF

24 Tema 10 Del av vinsten Richard Berglund, Swerea IVF

25 10 Vad har jag för det? Det känns juste! Kvalitet Sam- arbete
Del av vinsten Kreativitet Kvantitet Vad har jag för det? Det känns juste! Man medverkar inte i förändringar som innebär egna försämringar. Så vi letar efter lösningar som är bra för både individer och organisation. Ett sätt är att kompensera med pengar, men det är svårt enligt de flesta undersökningar varav detta är en. Kreativitet en ytterligare faktor, nästan entydigt negativt. Även om man inte kan köpa folks engagemang är det viktigt att man upplever rättvisa. Gör företaget stora vinster anser man sig nog böra få del av dessa. Ännu viktigare är att engagemanget leder till förändringar som gynnar alla parter. Richard Berglund, Swerea IVF

26 En samverkande helhet Sammanfattning, men ni behöver inte läsa
Richard Berglund, Swerea IVF

27 Pågående projekt: Vi utvecklar ett systematiskt arbetssätt för företag
Vi söker några testföretag till! Besök Intervjuer Varför är det som det är? Enkät till medarbetare ledare Vad tycker organisationen? Uppföljande enkät Beslut Är detta viktigt? Workshop Var står vi? Workshop efter ca 2 mån Vad gör vi? Utvärdering efter ca 9 mån Hur gick det? Plan Undersök Sök möjligheter Samla data & info Involvera, förankra Do Genomför Ta beslut Driv efter handlingsplan Ta till vara det som pågår Check Följ upp Undersök Fråga Lyssna Act Justera Förbättra Arbeta vidare Företagets tidigare aktiviteter Vad har vi redan gjort? Inspiration Teori kring motivation Vad vet andra? Richard Berglund, Swerea IVF

28 Tack för att ni lyssnade!
Självklarheter? Det svåra är inte att säga vad man vill göra - utan att göra det man säger! Tack för att ni lyssnade! Boken kan beställas via Pris 285 kr (Vid 10 ex eller mer: 185 kr) Avhandlingen kan beställas från Sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet Pris 300 kr (eller laddas ned gratis från Läs om det pågående projektet på DetVardefullaEngagemanget.se Richard Berglund, Swerea IVF


Ladda ner ppt "Det värdefulla ENGAGEMANGET"

Liknande presentationer


Google-annonser