Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Justerad metod i RAMS 2011 2012-12-11. Justerad metod i RAMS 2011 I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avseende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Justerad metod i RAMS 2011 2012-12-11. Justerad metod i RAMS 2011 I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avseende."— Presentationens avskrift:

1 Justerad metod i RAMS 2011 2012-12-11

2 Justerad metod i RAMS 2011 I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avseende årgång 2011 har SCB gjort en del förändringar jämfört med tidigare årgångar. Förändringen påverkar endast personer som är 65 år och äldre. Förändringar innebär ett tidsseriebrott mellan RAMS 2010 och RAMS 2011.

3 Förändring 1 •Förändringen innebär att personer som är mellan 65 och 74 år och som deklarerar för näringsverksamhet (egna företagare) kommer att bearbetas på samma sätt som personer som deklarerar för näringsverksamhet i åldern 15-64 år. •Detta innebär att deklaration av aktiv näringsverksamhet är ett tillräckligt krav för att klassificeras som förvärvsarbetande företagare i samtliga åldrar 15-74 år.

4 Bakgrund till förändringen 1

5 Bakgrund till förändringen 2 9520

6 Modellgrupper för skattnig i RAMS 2010 GruppTidsmarkeringar på KUÅlderKönGränsvärde 0Ej sysselsatt 2Företagare - även kombinatörer15-64 3Mån, med okt/nov-lön15-19 4Mån, utan okt/nov-lön15-19 5Mån, med okt/nov-lön20-24 6Mån, utan okt/nov-lön20-24 7Mån, med okt/nov-lön25-54 8Mån, utan okt/nov-lön25-54 9Mån, med okt/nov-lön55-64 10Mån, utan okt/nov-lön55-64 13Helår15-19M 14Helår15-19Kv 15Helår20-24M 16Helår20-24Kv 17Helår25-54M 18Helår25-54Kv 19Helår55-64M 20Helår55-64Kv 21Flera typer av KU, med okt/nov-lön15-24 22Flera typer av KU, utan okt/nov-lön15-24 23Flera typer av KU, med okt/nov-lön25-44 24Flera typer av KU, utan okt/nov-lön25-44 25Flera typer av KU, med okt/nov-lön45-64 26Flera typer av KU, utan okt/nov-lön45-64 27Pensionärer65 28Pensionärer66-84 29Pensionärer, ej sysselsatta85- Flyttar företagare i grupperna 27 och 28 till grupp 2 i RAMS 2011

7 Resultat av förändring 1

8 Egna företagare 2010 och 2011* * I RAMS 2011 använder vi de förändrade modellgrupperna Hoppet i antal egna företagare mellan 64 och 65 år försvinner i RAMS 2011

9 Nya företagare i RAMS 2011 efter näringsgren

10 Sammanfattning av förändring 1 •Egna företagare i åldergruppen 65-74 år ökar med ca 61 000 personer eller 300 procent i och med denna metodförändring •De flesta nya företagare finns inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

11 Förändring 2 •Förändringen innebär att åldersgrupperna som används i modellskattningen av förvärvsarbetande i RAMS görs om för personer som är 65 år och äldre.

12 Modellgrupper för skattnig i RAMS 2010 GruppTidsmarkeringar på KUÅlderKönGränsvärde 0Ej sysselsatt 2Företagare - även kombinatörer15-64 3Mån, med okt/nov-lön15-19 4Mån, utan okt/nov-lön15-19 5Mån, med okt/nov-lön20-24 6Mån, utan okt/nov-lön20-24 7Mån, med okt/nov-lön25-54 8Mån, utan okt/nov-lön25-54 9Mån, med okt/nov-lön55-64 10Mån, utan okt/nov-lön55-64 13Helår15-19M 14Helår15-19Kv 15Helår20-24M 16Helår20-24Kv 17Helår25-54M 18Helår25-54Kv 19Helår55-64M 20Helår55-64Kv 21Flera typer av KU, med okt/nov-lön15-24 22Flera typer av KU, utan okt/nov-lön15-24 23Flera typer av KU, med okt/nov-lön25-44 24Flera typer av KU, utan okt/nov-lön25-44 25Flera typer av KU, med okt/nov-lön45-64 26Flera typer av KU, utan okt/nov-lön45-64 27Pensionärer65 28Pensionärer66-84 29Pensionärer, ej sysselsatta85- Vi gör om grupp 27 och 28 för att bättre passa till gällande pensionssystem

13 Modellgrupp 27 och 28 i RAMS 2011 GruppTidsmarkeringar på KUÅlderKön 27Pensionärer med KU65-67 28Pensionärer KU68-74 •Grupp 27 består i RAMS 2011 av personer 65-67 år som inte deklarerar för näringsverksamhet utan endast har inkomst av lön (KU). •Grupp 28 består i RAMS 2011 av personer 68-74 år som inte deklarerar för näringsverksamhet utan endast har inkomst av lön (KU).

14 Sammanfattning förändring 2 •Antalet förvärvsarbetande personer som är 65 år eller 68-74 år ökar. •Antalet förvärvsarbetande i åldern 66-67 år minskar. •Totalt minskar hela gruppen 65-74 år (anställda) med 1 procent.

15 Förändring 3 •Förändringen innebär att den övre åldergränsen för att bli klassificerad som förvärvsarbetande i RAMS ändrats från 84 till 74 år. •Förändringen genomförs för att bättre motsvara åldersintervallet i Arbetskraftsundersökningen (AKU). Uppgifter från AKU används som underlag för att sätta lönegränser för att avgöra om personer i RAMS ska klassificeras som förvärvsarbetande.

16 Sammanfattning förändring 3 •Denna förändring påverkar ca 5 000 individer som inte blir förvärvsarbetande i åldern 75-84 år 2011.

17 Förändring i RAMS 2011 •Förändring 1-3 innebär ett tidsseriebrott mellan RAMS 2010 och RAMS 2011. •Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre. •Jämförelseuppgifter avseende 2011 visar att antalet förvärvsarbetande totalt, 16-74 år, ökar med 1,2 procent. •I åldersgruppen 65-74 år ökar sysselsättningen med ca 60 000 personer eller 47 procent. •Ca 5 000 personer i åldern 75-84 år blir inte förvärvsarbetande då vi ändrar den övre åldersgränsen till 74 år


Ladda ner ppt "Justerad metod i RAMS 2011 2012-12-11. Justerad metod i RAMS 2011 I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avseende."

Liknande presentationer


Google-annonser