Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT"— Presentationens avskrift:

1 Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT
Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Peter Bengtsson 2007

2 Landskrona kommun Nätkoncession, el inom staden
Operatörsneutralt stadsdatanät Intergrerad verksamhet el och IT Samförläggning fiber/el/fjv Fiber för mätvärdesöverföring Digitala kartor, inmätning Trådbusslinje Markförlagd kabel Peter Bengtsson 2007

3 Peter Bengtsson 2007

4 Elskatt 5220:- Elhandel 9000:- (Elskatt 5080:- Elhandel 8000:-)
Peter Bengtsson 2007

5 Elnätsenheten, elnätet
3 fördelningsstationer 14,5 mil Hsp-kabel 85 MW 122 nätstationer 21,7 mil lsp-kabel 1262 kabelskåp 23,9 mil servis-kabel 8500 ljuspunkter (6000 i staden) Peter Bengtsson 2007

6 Elnätsenheten, organisation
Drift Peter Bengtsson 2007

7 Elnätsenheten, organisation
Drift Peter Bengtsson 2007

8 Gemensamt elinköp Bakgrund Beslutsprocess Strategi Förvaltning
Peter Bengtsson 2007

9 Bakgrund Politiskt – KS
Operativt – Tekniske chefen Inköp/upphandling centralt Mindre arbetsgrupp Fast pris via Kommentus Peter Bengtsson 2007

10 Bakgrund Peter Bengtsson 2007

11 Bakgrund Vår förbrukning Peter Bengtsson 2007

12 Bakgrund Nuvarande elavtal Upphandling via Kommentus Avtal med Kraft& Kultur Avtalsform – avrop ? Kommentus utförde prislåsningar 4 ggr/år Undermålig beslutsgrund Ingen påverkansmöjlighet Konflikt – ny part Kraft&Kultur K&K saknar analytiker/rådgivare Direktkontakt med Troms Kraft Policy utvecklas mer konkret, antas av KS dec Egna beslut, arbetsgrupp beslutsmotiv Problem, timing och prisrisk Teknisk chef beslutsfattande (tidsrisk) Arkivering av prissäkringsbeslut Peter Bengtsson 2007

13 Bakgrund Nuvarande elavtal Reviderad policy Tekniska chef fattar beslut tillsammans med arbetsgruppen - All rådgivning skall vara väl underbyggd - Redogörelse av råd skall ske överskådligt och begripligt - Beslut om prislåsning fattas med stöd av rådgivning av L:a kommun Objektiv strategi Steg om 25% av den totala volymen Prislåsning skall ske 2 gånger per halvår för Prislåsning för 2008 fördelas med 1 /halvår under 2006 och Troms Kraft skall lämna tekniska och fundamentala analyser Subjektiv strategi Oväntade händelser/stora prisnedgångar skall extra råd lämnas av Troms Kraft Vid kraftiga prisuppgångar (ej tidigare kunnat förutses) skall extra råd också lämnas av Troms Kraft Peter Bengtsson 2007

14 Bakgrund Nuvarande elavtal Erfarenhet och kommentarer * Policy centralt i förvaltningen av elinköpen Pedagogisk redogörelse av olika alternativ erfordras Beslutsfattarna skall på enkelt sätt kunna förstå konsekvenserna av de olika alternativ som finns för policy Tydlighet gällande mandat för beslut * Engagemang Förvaltningarna och de kommunala bolagen fatta beslut om gemensamt inköp/förvaltning – fullmakt för beslut Övergripande beslut om gemensamt elinköp – alternativ Tydliga ansvar för arbetsgruppen förbrukningsstatistik anläggningsregister fakturakontroll, kommunikation om priser etc Peter Bengtsson 2007

15 Beslutsprocess Ny upphandling via Kommunförbundet (KF) Kommunstyrelsen har fattat följande beslut : * Godkänna ny inköpsstrategi * Ge KF i uppdrag att företräda L:a kommun i upphandlingen * Ge tekniske chefen mandat att godkänna förfrågningsunderlaget * Ge tekniske chefen mandat att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal utifrån den gemensamma upphandlingen och utvärdering via Kommunförbundet * Ge tekniske chefen mandat att fatta beslut om alternativ för ev Bra miljöval eller annat miljövänligt alternativ. Information till förvaltningarna och de kommunala bolagen * fullmakter * samordnare/kontaktpersoner * deltagare i arbetsgruppen? Peter Bengtsson 2007

16 Strategi Policy, ny antagen policy/inköpsstrategi Peter Bengtsson 2007

17 Förvaltning Information Viktigt att på tidigt stadium informera berörda bolagschefer samt förvaltningscheferna om följande: att ny upphandling är genomförd för 2009 och framåt att tilldelningsbeslut är fattat lämna förslag på ev miljöinriktning Ansvar per förv och bolag det skall utses kontaktpersoner för administrativ kontroll deltagare i arbetsgruppen skall utses kanalisation för prisinformation inför budgetprocessen uppdatera anläggningslistan tidplan för genomförandet Peter Bengtsson 2007


Ladda ner ppt "Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT"

Liknande presentationer


Google-annonser