Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare"— Presentationens avskrift:

1 Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare 08-429 03 24
Tyréns uppdragsstyrning, exempel på hur ett konsultföretag arbetar med kvalitetsfrågor Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare

2 Kort presentation av Tyréns
Stiftelseägt företag Tyréns Byggkonsult AB och Tyréns Infrakonsult AB Totalt ca. 550 tekniska konsulter Finns från Umeå i norr till Malmö i söder, ca 20 orter.

3 Kort presentation av Tyréns
Tyréns Infrakonsult AB Kvalitetscertifierat juli 1998 Miljöcertifiering juli 2002 Tyréns Byggkonsult AB Kvalitetscertifiering maj 2002

4 Agenda Standarder Tyréns processer Uppdragsstyrning
Viktigaste punkterna i uppdragsstyrning Uppföljning och förbättringar av kvalitetsledningssystemet

5 Standarder Kvalitet ISO 9001:1994 ISO 9001:2000 Miljö ISO :1996

6 Ständiga förbättringar, återföring av erfarenheter
Ledningsprocesser Stödprocesser Medarbetare/ resurser, Ekonomi, IT, Personal, Marknad, Kvalitet/Miljö, och Intern service Uppdragsgivarnas krav och förväntningar Operativa processer Uppdrags resultat Ständiga förbättringar, återföring av erfarenheter Uppdragsgivarnas och egna erfarenheter återförs till kommande uppdrag

7 Uppdragsstyrning Identifiering av uppdrag/ kontraktsgenomgång
0 ORIENTERING 0.1 Allmänt 1 OMFATTNING 1.1 Allmänt 1.2 Uteslutningar 2 REFERENSER 3 TERMER OCH DEFINITIONER 4 LEDNINGSSYSTEM 4.1 Allmän beskrivning av systemet 4.2 Ledningssystemets dokumentation 5 LEDNINGENS ANSVAR 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Fokus på uppdragsgivare 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.6 Ledningens genomgång 6 HANTERING AV RESURSER 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Hjälpmedel: lokaler, utrustning m.m. 6.4 Verksamhetsmiljö 7 PRODUKTFRAMTAGNING 7.1 Planering av framtagningsprocesser 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Uppdragsstyrning 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 8 MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRING 8.1 Planering 8.2 Mätning och övervakning 8.3 Behandling av avvikelser 8.4 Analys av data 8.5 Förbättring Identifiering av uppdrag/ kontraktsgenomgång Planering Genomförande Kontroll och uppföljning

8 Viktigaste punkterna i uppdragsstyrning

9 Skriftlig överenskommelse
Överens om vad uppdraget går ut på!!! Skriftlig överenskommelse!!! Avtal: Beställning Kontrakt Uppdragsbekräftelse

10 Kvalitetsplan Kvalitetsplan i alla uppdrag Vanlig kvalitetsplan
Utökad kvalitetsplan

11 Uppdragspärm För att samla alla uppdragsadministrativa dokument
Standard för innehållsförteckning

12 Planering uppföljning
Planera och följa upp: Tid Resurs Ekonomi

13 Dagbok Dokumenteras allt av vikt som inte dokumenteras på annat ställe. Personlig dagbok Uppdragsdagbok Digital dagbok

14 Spårbarhet Handlingar/ dokument skall märkas med:
Uppdragnamn och uppdragsnummer Uppdragsgivarens namn Datum och ev. rev datum Dokumentnamn Person som upprättat dokumentet/ handlingen Logotyp Sökväg

15 Underkonsulter/ leverantörer
Använda välkända underkonsulter och leverantörer Leverantörsregister Skriftligt avtal med underkonsult

16 Internt startmöte Alla i uppdraget skall få en helhetsbild av uppdraget Alla skall veta vilka som arbetar i uppdraget Undvika informations- och kommunikationsmissar

17 Ändrings och tilläggsarbeten
Skriftligt, godkänd av beställaren !!

18 Avvikelser mot styrande dokument
Styrande dokument = I kontraktet överenskomna handlingar Avvikelser måste skriftligen godkännas av beställaren

19 Kontroll Mottagningskontroll Egenkontroll Slutkontroll

20 Slututvärdering Enkät Möte För att följa upp företagets kvalitetsmål:
Rätt tid Rätt pris Rätt kvalitet

21 Slututvärdering Kvaliten på det levererade resultatet
Kvalitetsplaneringen och kvalitetsuppföljningen Tidshållning Kompetens Fakturering och eventuella tillägg Priset Om vi bli tillfrågade/ rekommenderade för kommande uppdrag?

22 Sammanfattning - Uppdragsstyrning
Skriftlig överenskommelse Kvalitetsplan Uppdragspärm Planering och uppföljning Dagbok Spårbarhet av handlingar Välkända underkonsulter och leverantörer Internt startmöte Skriftliga uppdragsändringar Rapportera avvikelser mot styrande dokument Kontroll (mottagnings-, egen- och slutkontroll) Slututvärdering

23 Uppföljning Slututvärderingar Förbättringsrapporter
Interna och externa revisioner

24 Frågor?


Ladda ner ppt "Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare"

Liknande presentationer


Google-annonser