Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Verktyg för Företagsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Verktyg för Företagsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Verktyg för Företagsutveckling

2 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Vad är BSP n Business Screening Process är ett ledningsverktyg för affärsdrivande verksamheter n Processen är indelad i tre steg l Analys indikerar prioriterade områden, skapar verksamhetsprofil och värdering l Fördjupad analys i delar av verksamheten som behöver förändring l Full kontroll med processidentifiering, uppföljnings- och kontrollrutiner samt övergripande styrsystem

3 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Varför BSP? n Steg 1 l Ger en snabb bild av företagets status l Ger indikation på områden som behöver förändras l Beräknar verksamhetens värde n Steg 2 l Åtgärdsplan för prioriterade områden l Genomgång av marknad/produkter/produktivitet n Steg 3 l Skapar struktur i processerna l Skapar uppföljningsrutiner l Tar fram framgångsfaktorer

4 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Målgrupper n Aktörer i näringslivet som vill ha en objektiv uppfattning om en verksamhets status och värde l Aktieägare l Företagsledning l Banker l Finansiärer l Advokater l Revisorer

5 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Steg 1 - Analys n Bedömning av affärsplan, strategier och policies n Historiska resultat och prognos n Nyckeltal n Kommentarer till dokumentation av infrastrukturen, produkter/ tjänster, marknad n Beräknade avkastnings- och substansvärden samt beräknat värde av framtida utdelning n Verksamhetsprofil Verksamhetsprofil 0 1 2 3 4 5 Resultat/avkastning Affärsplan Infrastruktur Produkter Försäljning Organisation

6 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Steg 2 - Fördjupad analys n Fördjupning inom prioriterade områden t ex. l Marknad l Produkter/Tjänster l Produktion/Distribution l HRM l Infrastruktur, Kvalitet, Miljö l Ekonomisk uppföljning l Management Balansräkning Kunskap AffärskapitalStrukturkapital Humankapital Framgångs- faktorer

7 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Steg 3 - Full kontroll n Identifierar styrparametrar med l Nyckeltal l Indikatorer n Ger förslag till rapportering och uppföljning n Ger förslag till målformulering n Ger förslag till informations- flöde n Tar fram framgångsfaktorer Verksamhets- Process Verksamhets- Process Mätsignaler = Nyckeltal/ Indikatorer Styrsignal = Process- parametrar Börvärde = Mål Output Processinformation = Vision/Strategi/Policies Input Regulator- Framgångs- faktorer

8 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Genomförande n Uppdragsgivaren tar fram … l Resultat och balansräkningar 3-5 år bakåt i tiden l Prognos för fakturering och kostnadsförändring 3-5 år framåt i tiden l Tillgänglig skriftlig information om verksamheten l Ställer upp för intervju och visning av verksamheten n Analysen utföres under full sekretess n Rapporten levereras prompt inom överenskommen tid efter mottagandet av underlaget n Fast pris

9 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Underlag n Årsredovisningar n Omsättningsprognos n Företagspresentation n Produktbroschyrer n Kvalitetsmanual n Miljöledningssystem n Övriga ledningssystem n Affärssystem n Organisation n Frågeformulär

10 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Rapport – Steg 1 n Skriftlig rapport med l Nyckeltal l Diagram l Värdeberäkning l Profil l Kommentarer t Verksamhetsledning t Infrastruktur t Resultat t Finansiering

11 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Nyckeltal Alla standardnyckeltal beräknas automatiskt Trender på specifika nyckeltal beräknas automatiskt

12 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Profilen 0 1 2 3 4 5 Resultat/avkastning Affärsplan Infrastruktur Produkter Försäljning Organisation

13 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Diagram

14 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Värdering Företagets värden beräknas utifrån historisk vinst, framtida avkastning, substans, och nuvärdesberäkning av framtida utdelning. Ett genomsnittligt värde beräknas som referens. n Avkastningsvärde n P/E-tal n Substansvärde t Bokfört t Justerat n Likvidationsvärde n Nuvärde av framtida utdelning

15 Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Gå från tanke till handling Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion Synergator Consulting Sankt Peders gata 8 254 37 Helsingborg kontakt@synergator.se www.synergator.se


Ladda ner ppt "Synergator Consulting Business Development & Management Copyright 2009 Verktyg för Företagsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser