Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Förvaltningsplanerna är navet i ett informationssystem och kan beskrivas som ett samlingsinstrument för all relevant information knuten till enskilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Förvaltningsplanerna är navet i ett informationssystem och kan beskrivas som ett samlingsinstrument för all relevant information knuten till enskilda."— Presentationens avskrift:

1 • Förvaltningsplanerna är navet i ett informationssystem och kan beskrivas som ett samlingsinstrument för all relevant information knuten till enskilda objekt. Förvaltningsplanering

2 • Förvaltningsplanerna innehåller bl.a. information om: – Kärnverksamhetens lokalutnyttjande – Dess kvalitetsupplevelse av lokaler och tjänster – Fastighetskapitalet – Drift- och underhåll – Övriga funktioner och tjänster Förvaltningsplanering

3 Förvaltningsplanen omfattar en prognos- & en diagnosdel. • Prognosdelen kan beskrivas som en rullande flerårsbudget och utgör målsättningen för det enskilda objektet under den närmaste tre- till tioårsperioden gällande kärnverksamhetens nytta av fastigheten, lokalutnyttjandets omfattning, kvalitetsnivå, drift- och underhållsnivåer samt utvecklingen i fastighetskapitalet. Dessa målsättningar uttrycks som nyckeltal. Förvaltningsplanering forts.

4 • Diagnosdelen är en tillbakablick på de senaste årens utfall och ger möjligheter att med hjälp av nyckeltal på ett strukturerat sätt fånga kostnadsdrivare och vilka faktorer som är viktiga för att skapa mervärden och olika nyttor för brukarna. Förvaltningsplanering forts.

5 Management – att styra & leda FM-företaget • Flertalet FM-företag hanterar ett brett spektra av arbetsuppgifter och är personalintensiva. • För att styra ett FM-företag krävs ett utvecklat managementtänkande och ett modernt ledarskap. Medarbetarnas förmåga att identifiera sig med företagets vision, affärsidé, mål och strategier har stor betydelse för företagets effektivitet. • Fokus på FM-företagets kärnverksamhet, outsourcing och nätverksstrukturer är viktiga ingredienser i FM-företagens produktion av tjänster.

6 Management – att styra & leda FM-företaget forts. • FM-företaget – från byggproduktion och teknisk skötsel till kundorientering. • Nytt fokus, från fastigheten till kunden. Kundens behov viktigare än fastighetens status. Kundtillfredsställelse nås genom noggrann projektering och konstruktion av de tjänster kunden, kärnverksamheten behöver. • Tjänstens uppbyggnad och innehåll löper horisontellt genom FM- företagets olika avdelningar. • FM-företaget består av en mängd tvärfunktionella arbetsgrupper som kontinuerligt sätts samman, förändras och upplöses, allt utifrån kundens behov. • Interna och externa nätverk under ständig förändring och utveckling.


Ladda ner ppt "• Förvaltningsplanerna är navet i ett informationssystem och kan beskrivas som ett samlingsinstrument för all relevant information knuten till enskilda."

Liknande presentationer


Google-annonser