Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgruppsmöte webben - 12 januari 2010 AGENDA Vad är aktiv systemförvaltning? Förvaltningsplan – huvudpunkter och resursprioriteringar Institutionsförändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgruppsmöte webben - 12 januari 2010 AGENDA Vad är aktiv systemförvaltning? Förvaltningsplan – huvudpunkter och resursprioriteringar Institutionsförändring."— Presentationens avskrift:

1 Styrgruppsmöte webben - 12 januari 2010 AGENDA Vad är aktiv systemförvaltning? Förvaltningsplan – huvudpunkter och resursprioriteringar Institutionsförändring 2010 Engelskspråkig/internationell webb

2 Vad är aktiv systemförvaltning? Objektet webben omfattar Polopoly-webb samt nuvarande studentportal Förvaltningsplan innehåller förvaltningsaktiviteter och, från 2010 även utvecklingsprojekt, för det kommande året. Styrgrupp godkänner förvaltningsplan samt utökning/indragning av resurser. Träffas 4 ggr/år –Styrgrupp leds av OÄ och består av OÄ, IT-SÄ samt Terje Höiseth, Bo Jonsson och Charlotte Andersson. Objektägare och IT-systemägare tillser bl.a. att lämpliga resurser finns för förvaltningsarbetet, ingår avtal enligt förvaltningsplan, beslutar om aktiviteter utanför f-plan. –OÄ är marknadschef Pål Kastensson, IT-SÄ är IT-servicechef Lena Björk Objektansvarig och IT-systemansvarig handhar det löpande arbetet inom förvaltningsplanen, tar fram nya planer etc. –OA är webbansvarig Andreas Hallgren, IT-SA är Anna-Karin Sundberg

3 Förvaltningsplan Förvaltningsaktiviteter är indelade i huvudgrupper: –Förvaltningsstyrning Utredning, strategi, omvärldsbevakning, uppföljning etc –Användarstöd Kunskapsstöd, support, viss buggfixning, översättning –Ändringshantering Utvecklingsprojekt och andra förbättringar –Daglig IT-drift och underhåll

4 Förvaltningsplan 2010 - huvudpunkter Löpande översättning av delar av webben till engelska Strategi för institutionssammanslagning Implementering av ny sökmotor Lösenordsskyddade avdelningar och rättighetshantering Förändring av artikeluppbyggnad och mediahantering Flertal mindre förbättringar i existerande system För många av punkterna är ett fungerande huvudredaktörsskap en förutsättning för gott resultat. Budget för förvaltningplan 2010 uppgår till 2.942.400 SEK varav drift utgör 965 040 SEK och översättningskostnader 600 000 SEK.

5 Förvaltningsplan 2010 - Prioriterade områden för IT-resurser Våren 2010 läggs stor del av LTU:s utvecklingsresurser på andra projekt, t.ex. Utbildningsdatabasen. Följande förvaltningspunkter har prioriterats för genomförande under våren, resterande avvaktar till höst. Formulärhantering, vidareutveckling Ny sökmotor Konferenssystem, utredning av alternativ (i samband med upphandling) Språkvalsfunktion på webben Rättighetshantering.

6 Institutionsförändring under 2010 Hur påverkar sammanslagning av institutioner ltu.se? –Stora delar av webben ligger under institutionsnivå –Möjlighet att förändra struktur i samband med sammanslagning Grundtanke –Mindre fokus på själva institutionen. Organisation är ointressant för besökare. –Hitta sammanhang via forskningsämnen, prioriterade områden, utbildningar etc. –Institutionswebb kvar som kortfattad presentation, personallistor och annan organisatorisk information, ej samlingspunkt för verksamhet.

7 Institutionsförändring under 2010 Huvudredaktörer –Huvudredaktör bör ingå som en permanent, resurssatt position på varje institution efter omorganisering. Vad ingår i förvaltningsarbetet? –Diskussioner med prefekter, redaktörer m.fl. kring ny struktur för institutioner och verksamhetsinformation –Framtagning av strategi för webbstruktur efter institutionssammanslagning Vad ingår INTE i förvaltningsarbetet? –Flytt och ompaketering av existerande information –Skapande av ny information etc –För detta arbete krävs ett aktivt och fungerande huvudredaktörsskap

8 Engelskspråkig/internationell webb Förändrat upplägg –Webben slutar vara tvåspråkig överallt –Utvalda delar, som är väl fungerande på båda språken Centrala sidor (start, nyheter/press, forskning, om LTU…) Fungerande navigation till andra tvåspråkiga delar –Ex Avdelningar/projekt? -(Obs! Svenskspråkighet) –I praktiken: Språkbytesknapp syns bara när språkversion finns Löpande översättning av centrala sidor (Test av Google Translate som komplement)


Ladda ner ppt "Styrgruppsmöte webben - 12 januari 2010 AGENDA Vad är aktiv systemförvaltning? Förvaltningsplan – huvudpunkter och resursprioriteringar Institutionsförändring."

Liknande presentationer


Google-annonser