Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2011-05-03 1 I Nationens tjänst…. Om den nationella katalogen och de nya biblioteksuppdragen Kultur i Väst Regionkonferens Gunilla Herdenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2011-05-03 1 I Nationens tjänst…. Om den nationella katalogen och de nya biblioteksuppdragen Kultur i Väst Regionkonferens Gunilla Herdenberg."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2011-05-03 1 I Nationens tjänst…. Om den nationella katalogen och de nya biblioteksuppdragen Kultur i Väst Regionkonferens Gunilla Herdenberg

2 Sidnummer 2011-05-03 2 Avdelningen för nationell samverkan •Enheten för samordning och utveckling •Enheten för Librissystemen

3 Sidnummer 2011-05-03 3 Uppdrag för högre utbildning och forskning Expertgruppen för biblioteksstatistik RB Nationella referensgruppen Expertgruppen för kompetensfrågor ”Stämman” Styrgruppen för OpenAccess.se Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Expertgruppen för LIBRIS nationella system Expertgruppen för samordning av digitalisering

4 Sidnummer 2011-05-03 4 Avdelningen arbetar sedan tidigare med: Samordning och utveckling av informationsförsörjning till högre utbildning och forskning, exempelvis: •Utveckling och drift av LIBRIS nationella system •Licenser för e-resurser, BIBSAM-konsortiet (37 avtal omfattande sammanlagt 60 tjänster, omsätter ca 227 mkr) •Open Access och forskningskommunikation (program i samarbete med Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen, Kungl vetenskapsakademien, Riksbankens jubileumsfond mfl.) •Statistik och utvärdering (bla forskningsbiblioteksstatistik och utvecklingsarbete)

5 Sidnummer 2011-05-03 5 Inflytandestruktur – högre utbildning och forskning •Högre utbildning och forskning: Målgruppen tom 2010 har varit forskningsbibliotek, våra sk samverkansbibliotek (universitets- och högskolebibliotek och specialbibliotek) ca 75 bibliotek •Nationell referensgrupp, rådgivande för riksbibliotekarien •Expertgrupper/styrgrupper inom olika områden med bibliotekschef som ordförande och handläggare från Nationell Samverkan som sekreterare

6 Sidnummer 2011-05-03 6 Utökat uppdrag 2011 (Kulturdepartementet) •Utöva nationell överblick •Främja samverkan •Följa bibliotekslagens praktiska tillämpning i samarbete med länsbiblioteken •Fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur •Insamla och rapportera nationell biblioteksstatistik Under våren tolkar vi uppdraget, planerar och kompetensförstärker Frågor som bibliotekssverige vill prioritera är nationell katalog och infrastruktur, statistik och kvalitetsfrågor samt skolbibliotekens utveckling

7 Sidnummer 2011-05-03 7 Inflytandestruktur - utökat uppdrag 2011 •Från 2011 är målgruppen alla offentligt finansierade bibliotek (folkbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, myndighetsbibliotek, specialbibliotek), cirka 6000 bibliotek •Nationella referensgruppen är redan anpassad till nationell bibliotekssamordning. Den består av fem personer utsedda av SKL, fem personer utsedda av SUHF,en person från specialbiblioteken och en person från Informations-och lånecentralerna

8 Sidnummer 2011-05-03 8 Inflytandestruktur…… •Ändrad sammansättning och indelning i expertgrupper, nya insatsområden •Workshop x 2 i april 2011 för att ta in synpunkter •Diskussion och beslut i Nationella referensgruppen kring förändring av inflytandestrukturen

9 Sidnummer 2011-05-03 9 Några aktuella frågor •Tolka och planera för nya uppdraget. Prioritera frågor. Starta projekt. Strategi. Rekrytera. •Bygga ny inflytandestruktur – definiera nya områden •Informations- och lånecentralerna, tydligare uppdrag •Följa upp bibliotekslagen: bygga upp samarbete kring metod och process •Utveckling av teknisk infrastruktur – databrunnar •Ny statistik för alla bibliotekstyper •Följa upp fjärrlåneutredningen •E-boksfrågan •Nationell OA-policy •Digital delaktighet


Ladda ner ppt "Sidnummer 2011-05-03 1 I Nationens tjänst…. Om den nationella katalogen och de nya biblioteksuppdragen Kultur i Väst Regionkonferens Gunilla Herdenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser