Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 2 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 2 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 2 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se

2 Sidnummer 2 OA-krav från Vetenskapsrådet VR: ” De forskare vars ansökningar beviljas stöd från Vetenskapsrådet från och med den 1 januari 2010 måste inom sex månader efter ursprunglig publicering i traditionella tidskrifter arkivera artiklarna i öppet sökbara databaser. Alternativt kan artiklar publiceras direkt i webbaserade tidskrifter som tillämpar open access. Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel.” Från VR:s FAQ om Open Access, Hur ska forskarna få råd att betala den utgift som parallellpublicering eller publicering i en open access-tidskrift innebär? I det totalbelopp forskaren anger i sin ansökan om projektstöd kan han eller hon räkna in den eventuella merkostnad som open access-publicering medför.

3 Sidnummer 10-10-06 VR förtydligande Om förlagets standardavtal inte tillåter parallellpublicering inom sex månader ska forskaren kräva att förlaget gör ett undantag. Parterna kan då använda sig av ett tilläggsavtal som kan hämtas här. Om förlaget inte accepterar bör forskaren publicera i en annan tidskrift. Endast i undantagsfall kan Vetenskapsrådet medge en förlängning av tiden för tillgängliggörande upp till maximalt 12 månader, under förutsättning att forskaren kan uppvisa en tydlig dokumentation av vilka ansträngningar han/hon gjort för att uppfylla sexmånaderskravet.tilläggsavtal som kan hämtas här

4 Sidnummer 10-10-06 OA-krav från Riksbankens Jubileumsfond Forskare som får RJ-anslag i och med 2010 års ansökningsomgång ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet Parallellpublicering eller i open access-tidskrift När det gäller monografier och bokkapitel vill RJ uppmana och uppmuntra forskarna att publicera även dessa fritt tillgängligt på internet RJ finansierar kostnader för open access-publicering med ett schablonbidrag om 30 000 SEK per projekt som läggs till projektets budget Detta bidrag kan även sökas för pågående projekt och för OA-publicering av monografier

5 Sidnummer 5 OA-krav från Riksbankens jubileumsfond Parallellpublicering: Forskaren publicerar sin artikel som vanligt i en vetenskaplig tidskrift (eller konferensskrift) utan open access, och samtidigt eller med viss fördröjning en kopia i ett öppet arkiv, där den är fritt tillgänglig på nätet. …Den arkiverade versionen bör utgöra det för publicering slutgranskade och godkända manuskriptet, antingen i förlagets grafiska utformning eller i en författarversion (min kursiv). Om forskaren väljer att parallellpublicera ska artikeln deponeras i ett öppet arkiv omedelbart efter publicering i tidskriften (min kursiv). Artikeln ska sedan göras fritt tillgänglig så fort som möjligt eller senast inom sex månader..

6 Sidnummer 6 Riksbankens jubileumsfond Om förlaget inte tillåter parallellpublicering eller har en tidsgräns för OA-publicering som sträcker sig utöver 6 månader ska forskaren be förläggaren om ett OA-tillägg till förlagets avtal eller välja en annan tidskrift. (För modellbrev och modelltillägg till avtalet, använd som utgångspunkt exempelvis här.)här Om inte detta lyckas, bör forskaren be RJ om ett undantag från OA-regeln med redovisning av gjorda försök. Om forskaren väljer att publicera i en open access-tidskrift bör artikeln också läggas ut i lärosätets öppna arkiv. Vid den ekonomiska och vetenskapliga slutredovisningen ska anges om, och i sådant fall vilka, publikationer som publicerats enligt open access. Har forskaren inte publicerat open access ska detta särskilt motiveras.

7 Sidnummer 10-10-06 Open Access för forskningsfinansiärer Motiv : samhällelig tillgång, forskningens synlighet och effektivitet Tillämpning : Vilka typer och versioner av publikationer Tidsgräns för parallellpublicering Författarens fria val och ”best effort” Var ska man parallellpublicera Bidrag till open access-publicering Uppföljning av OA-krav

8 Sidnummer8 Svenska forskningsfinansiärer med OA-krav  Vetenskapsrådet, 2009  Formas – forskning för hållbar utveckling, 2009  Riksbankens Jubileumsfond, 2010  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2010  Östersjöstiftelsen, 2011  FAS, 2011

9 Sidnummer 10-10-06 OpenAccess.se 2006 -2009 För KB ett sätt att samordna olika former av stöd till e- publicering inom högskolan En plattform för samarbete mellan KB, universitetsbiblioteken, Vetenskapsrådet, SUHF, KK-Stiftelsen och KVA Ett utvecklingsprogram Inte ett nätverk av öppna arkiv Inte en lobbyorganisation, men de deltagande myndigheterna kan ta ställning

10 Sidnummer 10-10-06 Projektstöd Projektmedel ca 14 mkr för 2006-2009 Därav KKS 2,5 mkr + samfinansiering från Vetenskapsrådet och Nordbib 30 nya projekt har igångsatts Typ av projekt Utveckling av nya eller förbättrade tjänster eller verktyg Standardisering Informationsinsatser Utredningar

11 Sidnummer 10-10-06 Insatsområden Samordna och utveckla standarder och verktyg för e- publiceringen Öka volym och mångfald av innehåll i öppna arkiv Främja användning av material i öppna arkiv och OA- tidskrifter Utveckla kvaliteten på innehåll och tjänster Främja långsiktig tillgång till lärosätenas digitala publikationer Stödja publicering i OA-tidskrifter och övergång till OA- modeller för svenska vetenskapliga tidskrifter.

12 Sidnummer 10-10-06 Några projekt Swepub - Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering Forskarmöten om OA // Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA) Open Educational Resources (OER) i öppna arkiv Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing Best Practices Guide to Open Access Journals Publishing Open Access till forskningen bakom Nobelprisen

13 Sidnummer 13 Swepub – samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering Tillgång till alla svenska vetenskapliga publikationer, som bibliografiska poster (idag ca 411 000) och som direkt fulltext ca 10 % En publikt tillgänglig söktjänst inom ramen för Libris, http://swepub.kb.se/ http://swepub.kb.se/ En databas för att andra att hämta data, t ex som underlag för redovisning och analys

14 Sidnummer 10-10-06 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering Tre uppgifter Policy Information och rådgivning Infrastruktur och användartjänster Tydlig strategi Ny styrorganisation Ny webbplats

15 Sidnummer 15 OpenAccess.se, forts Mål: främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter, genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svenska universitet och högskolor. En plattform för samarbete mellan KB, SUHF inkl. universitetsbiblioteken, Vetenskapsrådet, KK-Stiftelsen, Kungl. Vetenskapsakademien och Riksbankens Jubileumsfond

16 Sidnummer 16 Ny styrorganisation - styrgrupp Ordförande: Romulo Enmark, rektor, Försvarshögskolan Agneta Olsson, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef, Malmö högskola Magdalena Gram, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, Rådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet Britta Lövgren, forskningssekreterare, Riksbankens jubileumsfond Erik Sandewall, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien Caroline Sutton, förläggare, Co-Action Publishing Stefan Östholm, verksamhetschef, KK-stiftelsen Jan Hagerlid, Avdelningen för nationell samverkan, KB (sekreterare)

17 Sidnummer 17 Ny styrorganisation - arbetsgrupper Arbetsgrupp för information och rådgivning Sofia Arvidsson, Göteborgs universitet Jonas Gilbert, Chalmers David Lawrence, Linköpings universitet Aina Svensson, Uppsala universitet/KB (ordf) Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet Jan Hagerlid, KB (sekr) Arbetsgrupp för infrastruktur och användartjänster Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek Jörgen Eriksson, Lunds universitet (ordf) Urban Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet Peter Hansson, Chalmers Ulf Kronman, KTH Greta Linder, Södertörns högskola Johanna Olander, Libris, KB Jan Hagerlid, KB Aina Svensson, KB (sekr)

18 Sidnummer 18 Ny webbplats OpenAccess.se har ändrat inriktning, nu i första hand råd och information till forskare och allmänhet Både första, allmän ingång och ett komplement till information hos universitet och forskningsfinansiärer. Open access i Sverige – en blogg baserad på Wordpress, alla kan medverka och aktiviteten har ökat. Ersätter e-publicering.se. Arbetsgruppen för information och rådgivning fungerar som redaktion.

19 Sidnummer 10-10-06


Ladda ner ppt "Sidnummer 10-10-06 Open access – en översikt. Del 2 Presentation för GUB:s personal 2011-10-26 Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se."

Liknande presentationer


Google-annonser