Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPrints som plattform för e-publicering Erfarenheter från SLU- biblioteken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPrints som plattform för e-publicering Erfarenheter från SLU- biblioteken."— Presentationens avskrift:

1 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPrints som plattform för e-publicering Erfarenheter från SLU- biblioteken

2 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 SLU - Sveriges lantbruksuniversitet •Mat, Djur, Skog, Land, Stad Jordbruk, skogsbruk, livsmedel, miljövård, kretsloppssystem, veterinärmedicin och bioteknologi. •3550 studenter, 900 forskarstuderande Ca 120 avhandlingar, 700 examensarbeten per år. •Geografiskt spridda: Alnarp, Skara Ultuna, Umeå

3 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPSILON - Elektronisk publicering av SLU material ON-demand •Startade 1999 som ett projekt för att ta fram modeller för e-publicering vid SLU. •Egenutvecklat system 1999-2002. Oracle databas. Bibliografiska poster från LUKAS, pdf- filer från tryckeriet, scanning och ocr-läsning. •EPrints testades 2001-2002 och togs i drift i januari 2003.

4 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Rektorsbeslut •1 januari 2003: Obligatoriskt att använda SLU:s formatmall och EPSILON:s publiceringssystem. •1 oktober 2003: Obligatoriskt att publicera samtliga doktorsavhandlingar elektroniskt i EPSILON. Dessutom minskades antal avhandlingar till biblioteket från tidigare 130/120 till 30/20 exemplar.

5 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 E-publikationer februari 2004 •225 avhandlingar (19 utan fulltext) Från januari 2003 finns samtliga doktors- avhandlingar i EPSILON. •75 examensarbeten (samtliga är fulltexter) Veterinärmedicinska ex-arbeten. Från 2004 öppet för alla studenter.

6 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Nya disputationer •Nya disputationer annonseras på SLU webb. Görs av fakultetssekreteraren. Ingen elektronisk spikning i EPSILON:s system •Länk från nya disputationer till abstract och fulltext i EPSILON:s EPrints-system.

7 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPrints uppbyggnad •”User Area” - författare •”Submission Buffer” - bibliotekarie •EPrints arkiv - användare

8 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Registrering Metadata Pdf-fil SLU:s Tryckeri Författaren skickar dokument Författare EPrints ”User Area”

9 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Granskning Metadata ” Submission Buffer” Registrering Metadata Pdf-fil SLU:s Tryckeri Bibliotekarie Bibliotekarien redigerar dokument Författare EPrints ”User Area”

10 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Registrering Metadata Pdf-fil Granskning Metadata ”Submission Buffer” Publicering i EPrints arkiv EPrints SLU:s Tryckeri Vid behov ersätts författarens pdf-fil med fil från tryckeriet. Bibliotekarie Bibliotekarien publicerar dokumentet Server ssh Författare ”User Area”

11 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Metadata för examensarbeten •Författare •Födelseår •Utbildningsprogram •Poäng •Titeluppgifter •Språk; text + abstract •Sidantal •Fakultet •Institution •Utgivare •Publikationsort, -år •Abstract •Fria ämnesord •Serieuppgifter, volym •ISSN/ISBN •Institutionskod •Uppsatstyp •Agrovoc ämnesord •Agris ämneskategorier •Datum för e-publicering Fylls i av författare:Fylls i av bibliotekarie:

12 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Metadata för avhandlingar •Författare •Födelseår •Avhandlingstyp •Institution •Titeluppgifter •Språk •Sidantal •Serieuppgift, volym •ISSN/ISBN •Publikationsort, -år •Abstract •Fria ämnesord •Ref. till bifogade artiklar •Antal artiklar •Institutionskod •Agrovoc ämnesord •Agris ämneskategorier •Datum för e-publicering Fylls i av författare:Fylls i av bibliotekarie:

13 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Registrering Metadata Uppladdning Granskning Metadata ”Submission Buffer” Publicering i EPrints öppna arkiv OAI Alerts LIBRIS LUKAS Eprints SLU:s Tryckeri Vid behov ersätts författarens pdf-fil med fil från tryckeriet. Bibliotekarie Från författare till användaren Server ssh Författare ”User Area”

14 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Export av metadata från Eprints till LIBRIS EPrints arkiv Bibliografiska poster exporteras i xml-format från EPrints arkiv och konverteras till MARC21. LIBRIS MARC21 xml

15 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Poster importeras till LIBRIS

16 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Importerad LIBRIS-post

17 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Importerad LIBRIS-post Redigering

18 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Redigering av LIBRIS-post •Beståndspost skapas. •Två fält från den bibliografiska posten flyttas till beståndsposten. Agris ämneskategori (084) och lokal institutionskod (610). •Länkar till publikationens abstract och fulltext läggs till. URL namnges och omdirigeras till länk i EPrints - för långtidsbevaring.

19 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 epsilon.slu.se

20 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Publicera examensarbete

21 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Författarens ”User Area”

22 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Webbformulär för metadata

23 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Godkänner för e-publicering

24 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004

25 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004

26 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 ”Submission Buffer”

27 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004

28 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004

29 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Publicerat examensarbete

30 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Sökformulär

31 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Bläddra i alfabetiska register

32 Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 Våra erfarenheter av EPrints •Användarvänligt system •Väl fungerande arbetsflöde •Anpassningsbart - efter behov Problem? •Svenska bokstäver - sökning •Klickbara länkar (löst i nya versionen) •Viss begränsning att redigera ledtexter


Ladda ner ppt "Aina Svensson, SLU-bibliotekenSVEP-Workshop, Göteborg, 4 mars 2004 EPrints som plattform för e-publicering Erfarenheter från SLU- biblioteken."

Liknande presentationer


Google-annonser