Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open access Lisbeth Söderqvist Avdelningen för forskningspolitisk analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open access Lisbeth Söderqvist Avdelningen för forskningspolitisk analys."— Presentationens avskrift:

1 Open access Lisbeth Söderqvist Avdelningen för forskningspolitisk analys

2 Innehåll (Definition av open access) Bakgrund Beslutet i Vetenskapsrådets styrelse Beslutet i praktiken Argument för open access Varför vill Vetenskapsrådet open access? Varför bör forskarna vilja open access? Bibliometri och open access Vilka argument framförs mot open access? Nuläget för oa-arbetet på Vetenskapsrådet

3 … främja kommunikation mellan forskare inom olika områden, och mellan forskare och det övriga samhället främja mång- och tvärvetenskaplig forskning göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv … Från Vetenskapsrådets instruktion

4 OpenAccess.se 2006-2009 Program för att maximera tillgänglighet och synlighet genom att stödja elektronisk publicering Utveckling av infrastruktur Webbplats Årliga konferenser ”Mötesplats Open Access” i samarbete med universitetsbiblioteken Forskarmöten om oa i samarbete med universitetsbiblioteken

5 Utvärdering av open access-programmet 2009 Internationella experter utvärderade Kungliga Biblioteket permanentade programmet Öppna arkiv vid i stort sett alla lärosäten En nationell söktjänst var etablerad ”Swepub” Två finansiärer och ett universitet offentliggör att de inför krav om oa-publicering Internationell utveckling Berlindeklarationen; OECD; EU; andra länders forskningsfinansiärer

6 Beslutet i Vetenskapsrådets styrelse Styrelsen beslutade att samtliga sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som emanerar från av Vetenskapsrådet helt eller delvis finansierad forskning ska publiceras som open access. Om publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv, ska deposition ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängligt inom sex månader. (Idag modifierat till tolv, i vissa fall.) 5 oktober 2009:

7 Vetenskapsrådets beslut Regeln om open access-publicering för alla som har finansiering från Vetenskapsrådet trädde i kraft den första januari 2010 Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bok-kapitel Senast 6 månader efter publicering ska artikeln finnas tillgänglig open access

8 Vetenskapsrådets motiv för open access Resultat av forskning finansierad av skattemedel bör vara fritt tillgänglig Open access skapar ett fritt informationsflöde Open access gör att forskningsresultat sprids snabbare och till fler

9 Forskarna “Open access boosts citations, study confirms” (Cordis, EU-kommissionen, 2010-10-19) Avhandlingar, som idag ofta publiceras digitalt, får väsentligt fler läsare Flera studier pekar mot ökad citering för artiklar publicerade oa

10 Kvalitetsgranskning, bibliometri och impact i ett open access-perspektiv Kvalitetsgranskning, oa-tidskrifter har ofta samma kvalitetsgranskning som traditionella tidskrifter, d.v.s. artiklarna granskas och godkänns före publicering Regeringens bibliometriska fördelnings-indikator mäter citeringar till artiklar – inte tidskrifter, men, tidskriften måste finnas med i Thomson Reuters databas. I praktiken fungerar begränsningen till denna databas som en broms för open access Impact-faktorer skapar låsningar till traditionella tidskrifter. Det finns exempel på oa-tidskrifter som har hög s.k. impact-faktor, men de är få. En tidsfråga?

11 Problemet sammantaget Störningar i meriteringsprocessen Tidskrifter med höga impaktfaktorer tillåter inte alltid open access Få open-access-tidskrifter har hunnit bli välrenommerade Universiteten får dubbla kostnader under omställningsperioden Både prenumerationer och författaravgifter (inget nytt i och för sig)

12 Nuläge för oa-arbetet på Vetenskapsrådet Krav om öppen publicering av forskningsdata utreds; data-sharing; integritetsaspekter Krav om open accesskrav för publicering av monografier utreds. Informationsinsatser

13 Vägen vidare Embargotider Monografier oa? Forskningsdata oa? Information – internt och externt Uppföljning – hur har kravet fungerat, dec 2012 Fortsatt samarbete med Kungliga Biblioteket och andra forskningsfinansiärer i Sverige och Europa EU & EUROHORCs

14 Lisbeth.Soderqvist@vr.se


Ladda ner ppt "Open access Lisbeth Söderqvist Avdelningen för forskningspolitisk analys."

Liknande presentationer


Google-annonser