Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken"— Presentationens avskrift:

1 Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken
Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek

2 Vad menas med open access (OA)?
Fri tillgång till vetenskapliga publikationer på internet Fri tillgång innebär att man utan hinder eller krav på betalning kan: Läsa Ladda ned, kopiera, skriva ut Sprida vidare, länka till, samla in för bearbetning Dock med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt Författaren har rätt till erkännande för sitt arbete Definition enligt Budapest Open Access Inititative (BOAI) 2002

3 Från kommunikation till publikationsekonomi
Forskarnas internkommunikation blev en kommersiell marknad Förlag och tryckerier behövdes för paketering och spridning av en ökad mängd publikationer En affärsmodell baserad på forskarnas behov av uppmärksamhet och anseende Tidskrifternas renommé blev hårdvaluta Förlagen betalar varken författare, redaktörer eller utvärderare för sitt arbete Ändå marknadsmässiga prenumerationspriser

4 Den traditionella publiceringsmarknaden
Aktieägare & Sällskap Vinst Förlag Gratis “Gratis” Allmänhet Forskare Bibliotek Universitet Staten Finansiärer Fonder

5 En dysfunktionell och osynlig marknad
Vi betalar både för produktion av artiklar och tillgång till de publicerade artiklarna Publiceringen betalas via löner och projektmedel Läsningen betalas via biblioteksbudgeten Ingen direkt relation mellan producent och konsument Forskarna ser inte kostnaderna eftersom biblioteken betalar prenumerationerna Överlåtelse av upphovsrätt till förlagen skapar inlåsning Forskarna pressas att överlåta sin kommersiella upphovsrätt

6 Internet förändrar förutsättningarna
Behovet av tryckerier och distribution av papper försvinner Elektronisk publicering skapar potential för: maximal och öppen spridning till lägre kostnader global länkning och insamling av forskning ny ekonomisk modell Förlagen svarar med att flytta ut den gamla pappersmodellen på internet Prenumerationslicenser på stora paket av e-tidskrifter ("Big deals") till bibliotekskonsortier

7 Open access – framväxt av ett alternativ
Rörelse av engagerade forskare, bibliotekarier, förläggare Utnyttja nätets fulla potential Kritik mot förlagens monopolpriser En del av den allmänna utvecklingen mot öppenhet på internet Släktskap med Open Source, Open Data, Open Educational Resources Alla är vinnare! utom förlag som vill fortsätta sälja enligt den gamla prenumerationsbaserade pappersmodellen 7

8 Argument för open access
Ur samhällelig synvinkel Resultat av forskning som bekostas av offentliga medel ska vara allmänt tillgängliga För alla forskare oavsett ekonomiska förutsättningar För akademiska professioner utanför universiteten För myndigheter och företag För alla medborgare Ur forskarens synvinkel Maximal spridning och synlighet Öppen tillgänglighet når fler och ger även fler citeringar Utnyttja webbens möjlighet att länka samman forskning Automatiserade analyser av stora textmassor Ur förlagens synvinkel Betalning för utfört arbete snarare än för inlåst intellektuellt kapital

9 Stödet för open access ökar
”Berlindeklarationen” 2003 skapade medvetenhet Upprop undertecknat av 250 organisationer Svenska forskningsfinansiärer kräver open access sedan 2010 Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Wallenbergstiftelsen, FAS EU kräver open access OpenAIRE – pilotförsök inom 7:e ramprogrammet Lärosätena kräver open access Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, Högskolan i Malmö, Umeå universitet

10 Förlag bromsar – forskare protesterar
Förlaget Elsevier inför specialkrav för att bromsa den fria spridningen av artiklar från sina tidskrifter Förbjuder publicering av manus om det finns krav från finansiär eller lärosäte Forskarna svarar med bojkott av Elsevier ”The Cost of Knowledge” Fler än forskare avstår publicering eller redaktionellt arbete för Elsevier MIT formerar policygrupp för att hantera Elseviers krav Harvard uppmanar sina forskare att publicera OA Biblioteket mäktar inte med prenumerationskostnaderna

11 Programmet OpenAccess.se
Driver på och samordnar utvecklingen mot open access i Sverige Kungliga biblioteket koordinerar Projektmedel Arbetsgrupper Webbplats och blogg Möten och årliga konferenser i samarbete med universitetsbiblioteken Mötesplats Open Access Forskarmöten om Open Access

12 Open access i praktiken…

13 Open Access – “de två vägarna”
Gold OA Green OA Publicera i en traditionell tidskrift och i ett öppet arkiv  parallellpublicering, “self-archiving” Publicera i en open access-tidskrift/open access-förlag  DOAJ - Directory of OA Journals 13

14 Vad är en OA-tidskrift? Olika publicerings- och finansieringsmodeller:
Prenumerationsbaserade tidskrifter Open access-tidskrifter Hybridtidskrifter Gemensamt … granskning och peer-review!

15 OA-förlag Medicin och naturvetenskap BioMed Central
PLoS – Public Library of Science PLoS ONE: största tidskriften idag! Hindawi Publishing Corporation Humaniora och samhällsvetenskap Open Humanities Press – cultural theory, filsosfi Co-Action Publishing - tvärvetenskaplig

16 OA-monografier/böcker
Nya initiativ .. Open Book Publishers Bloomsbury Academic The University of Michigan Press NAP – The National Academies Press OAPEN – OA Publishing in European Networks  fritt att läsa (delar eller hela fulltexten) och vanligen möjligt att beställa boken ”print-on-demand”

17 Open Access – “de två vägarna”
Gold OA Green OA Publicera i en traditionell tidskrift och i ett öppet arkiv  parallellpublicering, “self-archiving” Publicera i en open access-tidskrift/open access-förlag  DOAJ - Directory of OA Journals 17

18 Idag Totalt har 36 svenska universitet och högskolor öppna arkiv och 3 forskningsinstitut = 39 Olika system: DSpace (4) Borås, Göteborg, KI, Malmö EPrints (2) SLU, SICS Pure (1) Luleå Egenutveckling (3) BTH, Chalmers, Lund DiVA (30) övriga lärosäten/forskningsinstitut (1 norskt)

19 Öppna arkiv - olika begrepp
På svenska … Öppna arkiv Publiceringsdatabaser Publiceringsplattform Forskningsdatabaser Publikationsdatabaser Institutionella arkiv På engelska vanligen … Open Archives Open Repositories

20 Vad publiceras? Publikationer som produceras vid ett lärosäte/institut: Rapporter, working papers Skriftserier Konferenspublikationer Avhandlingar Studentuppsatser Tidskrifter Parallellpublicerade artiklar, kapitel mm.

21 Parallellpublicering
Vad säger förlagen? Omkring 2 av 3 tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar – under vissa villkor  vanligen den accepterade författarversionen inte förlagets pdf  ibland embargo eller andra restriktioner

22 Accepterad författarversion
Samma innehåll, olika utseende Författarens slutgiltiga manuskript av artikeln - inklusive ändringar efter peer- review men utan förlagets layout och paginering Slutgiltigt manuskript

23 Parallellpublicerad artikel i DiVA
och andra söktjänster parallellpublicerad artikel – tillgänglig för alla Referens i DiVA Exempel: Förlaget tillåter att den accepterad versionen av artikeln (författarnas slutgiltiga manuskript efter peer-review) görs fritt tillgängligt. DiVA Helpdesk lägger till ett försättsblad med fullständig referens och en länk till den publicerade artikeln på förlagets webbplats. Mer information finns på våra webbsidor Info om parallellpublicering av artiklar finns även i DiVA på filuppladdningssidan. Vi kommer gärna till institutionen och berättar utförligare om open access-publicering! artikel på tidskriftens webbplats – tillgänglig för prenumeranter

24 Open access parallellpublicering SwePub
Användning Spridning Open access parallellpublicering SwePub LIBRIS Utvärdering, statistik uppsatser.se, avhandlingar.se Öppet arkiv DRIVER/ OpenAIRE Profil/webbsidor Europeana E-spikning avhandlingar Open access/parallellpublicering: DiVA används som plattform för publicering av avhandlingar, studentuppsatser, rapport- och skriftserier, tidskrifter och annat som produceras vid UU. Här parallellpubliceras även artiklar, bokkapitel och annat förlagspublicerat material. Allt som publiceras I DiVA är fritt tillgängligt för alla som har tillgång till internet. Utvärdering, statistik: Samtliga forskningspublikationer ska publiceras i DiVA. Uppgifterna förs dagligen över till GLIS och utgör underlag för bl.a. årsredovisning och medelstilldelning.  BMC aktuell deadline 15/3 för refereegranskade originalartiklar E-arkivering av studentuppsatser: Studentuppsatser/examensarbeten som publiceras I DiVA kan även arkiveras elektroniskt – man slipper spara arkivexemplar på papper. Innan institutionen går över till e-arkivering måste man få klartecken från universitetsarkivarien. Om institutionen vill börja publicera uppsatser i DiVA kontakta DiVA Helpdesk för mer information och behörigheter. Det går även att enbart arkivera I DiVA (dölja filen eller hela posten). Långtidslagring, stabila länkar: Publikationer i DiVA får ett unikt id (urn:nbn) och långsiktigt stablia länkar. Lägger man fulltexterna I DIVA och länkar till dem från institutionens webbplats istället för att lägga dem direkt på webbplatsen är fulltexterna tillgängliga även om t.ex. institutionen organiseras om, byter namn, webbplats etc. Även ökad sökbarhet då metadata sprids till andra söktjänster och databaser. BASE Print-on-demand Scirus Google, Google Scholar etc. Digital arkivering studentuppsatser Långtidslagring, stabila länkar (KB) 24

25 Hur hittar man publikationer – t.ex. i DiVA?
 Mer än 1 miljon nedladdade fulltexter i DiVA (Uppsala)

26 Tack! Ulf Kronman och Aina Svensson
Läs mer om OA: OA-bloggen:


Ladda ner ppt "Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken"

Liknande presentationer


Google-annonser