Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning - Workshop

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning - Workshop"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning - Workshop
Inför uppsatsskrivande, VT2014 Mattias Rieloff, Kontaktbibliotekarie ELNU

2 Idag skall vi… Repetera och fördjupa ”Informationssökningsprocessen”
Sökteknik Hur väljer jag ut sökord? Exempel på databaser Tips och trix! Workshop – sök efter information som är relaterad till ert examensarbetes ämnesområde Kort elektronisk utvärdering (2 frågor), länk till formuläret finns i ämnesguiden för Företagsekonomi.

3 Formulera din frågeställning
Sökprocessen: en sammanfattning Formulera din frågeställning Läs & värdera Trovärdig information? Avsändare? Ny runda? Hitta sökord Ta fram materialet Ämnesord Subject terms Theasaurus terms Uppslagsverk Välj källor Utför sökningen Fulltext eller tryckt form? Använd ”Find it”-funktionen: T.ex. Databaser och bibliotekskataloger (Se ämnesguiderna för tips) För mer information: Bildkälla: Karolinska Bibliotekets UB. Dock modifiering av modellen 3

4 Sökteknik – trunkering
När du trunkerar söker du på ändelser och böjningsformer av en ordstam eller sammansättningar av ord. Detta utvidgar din sökning och du får fler träffar. Ofta används stjärna * som trunkeringstecken (men även ? eller $ kan användas) och ibland trunkeras ordet automatiskt utan tecken. Exempel: häst* kan ge träffar på häst, hästens, hästraser, hästavel etc. *häst kan ge träffar på arbetshäst, ridhäst, travhäst etc.

5 Sökteknik – frassökning
Om du vill söka två eller flera ord tillsammans i en viss ordning sätter du citattecken runt frasen. Frassökning avgränsar sökningen och du kan få färre träffar. Vissa databaser har automatisk frassökning. Exempel: ”hållbar utveckling”, ”fair trade”

6 Sökteknik – kombinationssökning
Genom att kombinera flera sökord med OCH, ELLER, INTE (AND, OR, NOT) kan du avgränsa eller utöka sökningen. Ofta läggs OCH in automatiskt mellan två begrepp och behöver inte skrivas ut och ibland kombineras sökorden genom ett val i en drop-down-meny bredvid sökrutan.

7 Vetenskapliga tidskrifter/artiklar
En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ska vara granskad (peer reviewed) av experter inom samma ämnesområde före publicering. I databasen Ulrichsweb kan du söka fram information om tidskrifter för att exempelvis se om de har vetenskapligt granskade artiklar. För mer information:

8 En vetenskaplig artikel innehåller (vanligtvis) följande delar:
Abstract - en kort sammanfattning av artikeln Introduktion - bakgrundsinformation, syfte och problemformuleringar Metod - för att läsaren ska kunna följa och upprepa forskningsprocessen Resultat - presentation av forskningsresultatet Diskussion - tolkning och värdering av resultatet. Slutsatser och koppling till tidigare forskning Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan

9

10

11 Search in Business Source Premier

12

13

14 Lästeknik – några tips Gå från helhet till djup. Börja med innehållsförteckning, sammanfattningar och viktiga illustrationer. När du har en överblick kan du lättare fokusera på delarna. ”Snabbläsning” av vetenskapliga artiklar Abstract – ämnesord – inledning – diskussion – sammanfattning Ämnesöversikter och antologier – kan vara en bra start att ta sig an eller fräscha upp ett ämne.

15 Avhandlingar – hur hittar jag dem?
Libris När du söker efter avhandlingar i LIBRIS välj 'Utökad sökning' och därefter 'avhandlingar' i menyn under rubriken 'materialtyp'. Sedan kan du söka efter avhandlingar i valfritt ämne, exempelvis genom sökning i fritextfältet eller ämnesfältet. SwePub SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan du välja att avgränsa din sökning till att endast söka efter doktorsavhandlingar. Mer information hittar du på bibliotekets sökingång (från startsidan): Avhandlingar

16 Skriva referenser På bibliotekets webbplats hittar du information om referenssystem under ingången ”Sök- och skrivhjälp” Ex. Harvardsystemet (Borås högskola) Refero - antiplagieringsguiden

17 Tips och trix Följ upp referenser från artiklarnas litteraturlistor genom att använda elektroniska länkar från tidskriftsleverantörernas system (enklare än klippa och klistra från pdf). Skapa referenser i databaser och LIBRIS Följ citeringar genom Google scholar, Web of Science/Social Science Citation Index, Scopus (och ibland också andra databaser). Lägg upp alerts på sökningar eller tidskrifter som är extra intressanta – kräver eget konto i respektive databas. I databasen JCR – Journal Citation Reports kan ni se hur högt tidskriften är rankad inom sin ämneskategori. Om tidskriften finns med i JCR kan det ses som en kvalitetsgarant. OBS! Använd ”Social Sciences Edition”

18 Testa själv! Förslag på övning (beroende på hur långt du har kommit med ditt arbete): Gör en begreppskarta. Kontrollera begreppen i databasernas thesauri. Jämför olika sätt att söka i databaserna. Sök efter information om ert ämnesområde Kolla upp och följ citeringar för intressanta artiklar/forskare Hitta högt rankade vetenskapliga tidskrifter inom ditt ämnesområde

19 Kontakta mig gärna om ni undrar över något! mattias.rieloff@lnu.se
Tack för idag! Kontakta mig gärna om ni undrar över något!


Ladda ner ppt "Informationssökning - Workshop"

Liknande presentationer


Google-annonser