Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsresurser vid Högskolebiblioteket en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2013-09-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsresurser vid Högskolebiblioteket en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2013-09-05."— Presentationens avskrift:

1 Informationsresurser vid Högskolebiblioteket en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2013-09-05

2 Presentationens syfte Förmedla grundläggande ”informations- kompetens” Ge alternativ till den fria webben Lyfta fram vetenskapliga databaser som primära resurser Presentera högskolebibliotekets utbud Förberedelse till övningar

3 Informationskompetens Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

4 Publikationstyper Primära källor Forskare redovisar resulta- ten av sin egen forskning. (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (refereegranskade) Avhandlingar Sekundära källor Sammanställningar i andra hand Lexikon Handböcker Översiktsverk Läroböcker Artiklar i yrkes- och populärvet. Tidskr. Webbplatser

5 …Var söker jag informationen? …Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Samhällsbyggnad Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!Via bibliotekets hemsidaÄmnesguide Samhällsbyggnad

6 Välj rätt katalog/databas/förteckning För böcker, avhandlingar och rapporter –Higgins – den lokala katalogen –Libris – den nationella katalogen –eBook Collection (Ebsco) m.fl. – e-böcker För uppsatser –DiVA – fulltextuppsatser från Högskolan i Gävle –Uppsök / Uppsatser.se – fulltextuppsatser från Sverige För enskilda artiklar –Databaser via DatabasförteckningarDatabasförteckningar –Databaser via Ämnesguiden för SamhällsbyggnadÄmnesguiden för Samhällsbyggnad För tidskrifter –Tidskriftsförteckningen Använd länkarna i bibliotekets menyer för att nå fulltexten hemifrån via proxyservern!

7 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: stadsplan* Kombination med boolska operatorer Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”city planning” Logisk gruppering med parenteser Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

8 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen) Author:Turner, G Marc ; Sweany, Noelle Title:Development of the computer interface literacy measure Source:Journal of educational computing research ; v22 n1 p37-54 2000 Year:2000 Language:English Type:Journal article ; Research ; Review Keywords:Higher education ; Computer literacy ; GUI Abstract:Discussion of computer literacy and the rapidly changing face of technology, compentencies for using graphical user interfaces … (Fulltext:)……………

9 Förberedelser inför sökningen Formulera sökfrågan så klart som möjligt. Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta alternativa sökord. Försök att hitta synonymer, stavningsvarianter, pluralformer och ev. förkortningar. Vanligtvis krävs även den engelska terminologin. Kombinera sökorden med boolska operatorer

10 Sökmetodik vid ämnessökning Sök på ord i fritext, leta efter någon artikel som stämmer väl överens med ditt ämne, se vilka ämnesord den fått och använd ämnesorden för att söka vidare. Sök upp en bok eller artikel av en viss författare som du vet passar ditt ämne, använd ämnesorden för att söka vidare. Leta i databasens ämnesordslista (subject terms, thesaurus) efter bra sökbegrepp. Använd funktionen ”Hitta liknande artiklar” Använd funktionen ”Hitta nyare citerande artiklar” Titta bland referenserna efter äldre citerade artiklar

11 Om sökordet ger få eller 0 träffar Lägg till ett synonymt/besläktat ord (city planning or urban planning) Sök på större begrepp (bostadshus > byggnader) Kan ordstammen ha olika ändelser? Trunkera! (digital map*) Kontrollera stavning!

12 Om sökordet ger för många träffar Det nyaste eller mest relevanta kommer i regel först i listan. Lägg till ett sökord eller sökbegrepp med and Har du sökt på ett ord som fritext? – prova istället att söka på samma sak i abstract, som ämnesord eller i titeln. Finns det ett mer precist begrepp att söka på? Håll ihop fraser med citationstecken: ”remote sensing”

13 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost: referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - EndNote, RefWorksRefWorks

14 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen Tidskriftsförteckningen Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: skriv ut referensen och kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel. Man kan också kolla i Google Scholar eller stora Google om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätetGoogle Scholar

15 Dokumentation av sökningar För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

16 Mera på bibliotekets hemsida Söka –Söka hemifrånSöka hemifrån Sökhjälp  Boka en bibliotekarie –Att bedöma vetenskaplig informationAtt bedöma vetenskaplig information  Vad är en vetenskaplig artikel? Skriva och publicera  Referenshantering (med RefWorks)  E-publicera uppsatser i DiVA Skriva och publicera

17 Inför övningarna Presentation av några resurser i ämnesguidenämnesguiden –katalogerna Higgins och Libris –eBook Collection (Ebsco) –Academic Search Elite –Discovery (sökportal) –ScienceDirect –ISI Web of Science –Google Scholar –Tidskriftsförteckningen Sökövningar läggs ut i Blackboard Sök även på egna begrepp till projektarbeten i mån av tid

18 Repetition: Var hittar man resurserna? Bibliotekets hemsida Söka –Böcker & e-böcker –Databaser och artiklar –Tidskrifter och tidningar –Uppsatser … –Filmer, bild & ljud (UR-program m.m.) Sökhjälp –Ämnesguider - SamhällsbyggnadSamhällsbyggnad Använd länkarna i bibliotekets menyer för att nå fulltexten hemifrån via proxyservern!


Ladda ner ppt "Informationsresurser vid Högskolebiblioteket en presentation med inriktning mot Samhällsbyggnad 2013-09-05."

Liknande presentationer


Google-annonser