Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning för Introduktion till projektmetodik inom miljöteknik September 2012 Gunilla Thunarf Sundkvist / Egon Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning för Introduktion till projektmetodik inom miljöteknik September 2012 Gunilla Thunarf Sundkvist / Egon Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning för Introduktion till projektmetodik inom miljöteknik September 2012 Gunilla Thunarf Sundkvist / Egon Nilsson

2 Att söka bibliotekets elektroniska och tryckta resurser Bibliotekets hemsida Söka  Böcker  Databaser och artiklar  Tidskrifter och tidningar  Uppsatser och forskningspublikationer  Ordböcker och uppslagsverk  Filmer, bild, ljud  Internetresurser Sökhjälp  Ämnesguide – Teknik & ingenjörsvetenskap Ämnesguide – Teknik & ingenjörsvetenskap

3 Att söka i bibliotekskataloger •I sökrutor för fritextsökning kan man blanda ord ur titeln, författarnamn, ämnesord •Skriv bara in de viktigaste orden (hoppa över och, eller, inte, i, av, till, and, or, not etc) •Sök på ordstammar genom att trunkera: miljö* (ger träff på t ex miljövård, miljöteknik, miljöledningssystem etc)

4 Higgins Higgins – bibliotekets katalog Higgins  Material som finns i vårt bibliotek dvs tryckta böcker, forskningsrapporter och avhandlingar, äldre tryckta studentuppsatser från HiG och en del e-böcker  Mina uppgifter  Ny låntagare

5 LIBRIS LIBRIS – den nationella katalogen LIBRIS Referenser till tryckta och elektroniska böcker och andra publikationer i svenska forskningsbibliotek Exportera referenser till RefWorksRefWorks • Skapa referens • Spara som textfil, kopiera till RefWorks

6 Att söka studentuppsatser •DiVADiVA •Uppsater från HiG i fulltext •uppsatser.seuppsatser.se  Studentuppsatser i fulltext från alla svenska universitet och högskolor •HigginsHiggins  Äldre uppsatser från HiG i tryckt form  Skriv in ditt/dina sökord, ev trunkerat  Välj Filter: Uppsatser

7 Att söka avhandlingar • LIBRIS LIBRIS •skriv in ditt/dina sökord • begränsa till Typ: avhandlingar • Higgins Higgins •skriv in ditt/dina sökord • välj Filter: avhandlingar

8 e-böcker  ebrary ebrary •70 000 e-böcker, de flesta på engelska •sök i hela texten eller på ord ur titlar eller ämnesord •tillgängligt från alla datorer på HiG samt hemifrån via proxy-inlogggningproxy-inlogggning  enstaka e-bokstitlar • sökbara i Higgins • Hylla E-bok

9 Vetenskapliga texter  En vetenskaplig text är skriven av en forskare som beskriver resultatet av sin forskning, inkl problem, metod, resultat, diskussion och referenser till andra forskares arbeten  Texten har blivit utsatt för vetenskaplig granskning (peer reviewed eller refereed)  Mer om att bedöma vetenskaplig information Mer om att bedöma vetenskaplig information

10 Databaser och artiklar Databaser och artiklar När du vill hitta artiklar om ett specifikt ämne  En lista över databaser som biblioteket abonnerar på samt ett antal fritt tillgängliga •Alfabetisk förteckningAlfabetisk förteckning •Sökbar förteckning – MiljöSökbar förteckning •Ämnesguide • Teknik & ingenjörsvetenskapTeknik & ingenjörsvetenskap

11 Förbereda sökningen  Formulera ditt ämne så tydligt som möjligt  Identifiera centrala aspekter, ord, fraser  Tänk på synonymer, förkortningar, pluralformer, stavningsvarianter  Oftast måste man söka på engelska  Använd lexikon och uppslagsverk för att hitta lämpliga ord  Använda databasen inbyggda ämnesordslista (subject terms, thesaurus)

12 Utföra sökningen  Skriv inte långa och komplicerade söksträngar från början  Om du lägger till en ny term åt gången, får du kontroll över hur och varför sökresultatet förändras  Om du får noll träffar, kolla stavningen!  Dokumentera det du gör (sökord och sökprocess) - Skriv ut sökhistoriken

13 Söktips - läs databasernas hjälpsidor • Trunkering – sökning på ordstammar, environ* • Maskering – inom ord, organi?ation • Exakta fraser – ”sustainable development” • Sorteringsordning – relevans eller datum • Sök ”smalare” (narrow) – via t ex ämnesord • Begränsa (limit) – till peer reviewed, publikationstyp, fulltext etc

14 DiscoveryDiscovery – en samsökningstjänst Discovery • Ett samsökningsverktyg, främst för artiklar och e-böcker • Täcker de flesta av bibliotekets databaser • Refine your search • scholarly (Peer reviewed) journals • subject terms • Exportera referenser till RefWorksRefWorks • add to folder • export - Direct export to RefWorks

15 GreenFILE R eferensdatabas inom miljövetenskap •länkar till fulltext •lätt att identifiera artiklar i vetenskapligt granskade (peer reviewed) tidskrifter •ämnesordsregister (subject terms) • Exportera referenser till RefWorks • Lägg önskade referenser i folder • Exportera till RefWorks

16 En stor databas med referenser till tidskriftsartiklar och konferensbidrag i olika ämnen och med länkar till fulltext.  Refine results (keyword, document type, language etc)  Search within results  Exportera referenser till RefWorks • markera önskade referenser • klicka på Export (till RefWorks) Scopus

17 Andra databaser Fyra förlagsdatabaser • ASCE – Civil Engineering Database (CEDB) ASCE – Civil Engineering Database (CEDB) - referenser och abstracts till dokument från American Society of Civil Engineers • ScienceDirect – artiklar i fulltext ScienceDirect • SpringerLink – artiklar i fulltext SpringerLink • Wiley Online Library – artiklar i fulltext Wiley Online Library Populärvetenskap • Artikelsök Artikelsök

18 Hitta artikeln när du har en referens  Välj Söka >Tidskrifter och tidningarSöka > Till tidskriftsförteckningen Till tidskriftsförteckningen  Sök på ord i tidskriftens titel för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften  Tidskrifter/Journals = finns som tryckt tidskrift i biblioteket  Emerald, SpringerLink etc = tillgänglig som e-tidskrift, klicka på länken  Notera vilka år/volymer som är tillgängliga  Embargo = fördröjd tillgänglighet

19 Exempel på referens Assefa, Getachew, Glaumann, Mauritz, Malmqvist, Tove, Kindembe, Beatric, Hult, Marie, Myhr, Ulla & Norrman Eriksson, Ola, 'Environmental assessment of building properties — Where natural and social sciences meet [Elektronisk resurs] : the case of EcoEffect', Building and Environment., 42:3, s. 1458-1464, 2007

20  Google Scholar Google Scholar  Scirus Scirus • Advanced search För att söka mer specifikt  Söka på fraser (ex: ”environmental engineering”)  Begränsa till titelfältet  Begränsa till publikationsår  Begränsa till publikationstyper, ämnesområden (endast Scirus) ”Googla vetenskapligt”

21  Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder  Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser.  Plagiatkontroll görs via SafeAssign i Blackboard http://www.hig.se/Biblioteket/Skriva-och- publicera/Plagiatkontroll.html Antiplagieringsguiden REFERO Att citera och skriva referenser

22 Om du behöver bilder utan copyrightskydd, titta på Wikimedia Commons eller Science photo Om du behöver bilder…

23 Används för att skapa fotnoter och referenslista/bibliografi i din uppsats eller rapport  Sök fram artiklar/referenser i databaser och kataloger  Exportera dina referenser till RefWorks  Citera dina referenser i Word via Write-N-Cite (Installeras via Tools i RefWorks)  Skriv din text och klicka på Cite för att infoga referens på önskad plats  Klicka på Bibliography och välj Output style och klicka sedan på Create bibliography RefWorksRefWorks + Write-N-Cite – för fotnoter och referenslista RefWorks

24 Fjärrlån  Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns i HiGs bibliotek kan beställas från andra bibliotek  Lämna in en utskrift på referensen från LIBRIS eller från en artikeldatabas  Att låna böcker från bibliotek i Norden är gratis  Artikelkopior kostar SEK 40 per artikel, och kopian skickas hem till din bostadsadress


Ladda ner ppt "Informationssökning för Introduktion till projektmetodik inom miljöteknik September 2012 Gunilla Thunarf Sundkvist / Egon Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser