Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt biblioteks- och informationstjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt biblioteks- och informationstjänster"— Presentationens avskrift:

1 Översikt biblioteks- och informationstjänster
Torsdag 20 januari 2011 Metodkurs för examensarbetare inom Teknisk ekonomi och logistik Maria Johnsson, LTH:s bibliotek

2 LU:s biblioteks- och informationstjänster
Lunds universitets bibliotek – ett nätverk av bibliotek, där fakulteterna har ansvar för sina bibliotek, se vidare: LTH:s bibliotek – decentraliserade, husbibliotek för forskare/studenter, LTH Studiecentrums bibliotek för grundstudenter, se vidare:

3

4 För att göra en bra informationssökning behöver du
precisera ditt informationsbehov = Vad söker du? identifiera informationskällorna = Var söker du? bedöma informationen = Har du hittat pålitlig information?

5 Vad söker du? Formulera ditt problem eller fråga
Plocka ut lämpliga nyckeltermer = sökord Tänk på synonymer och andra sökord

6 Ta ut sökord Wlan wireless LAN wireless communication wireless network
Plocka ut nyckeltermer Tänk på synonymer / alternativa sökord Wlan wireless LAN wireless communication wireless network

7 Var söker du? Val av informationskällor

8 Bibliotekskataloger Lovisa - Bibliotekskatalogen vid Lunds universitet lovisa.lub.lu.se Libris - Nationell biblioteksdatabas - Innehåller litteratur vid svenska forskningsbibliotek libris.kb.se/

9 E-resurser E-resurser = elektroniska tidskrifter, e-böcker, databaser
LibHub (f.d. ELIN)- portal till e-resurser vid Lunds universitet, se vidare:

10 Startsidan för LibHub Portalen ger tillgång till ca tidskrifter, ca 500 databaser och ett växande antal elektroniska böcker

11 Bläddra bland e-resurserna genom välja ”Browse”
Begränsa sökningen till typ av e-resurser, dvs ”journals”, ”books” eller ”databases”

12 Databaser Används för att söka fram information inom särskilda ämnen, branscher, länder etc. Kan innehålla kommersiell data eller data som är fritt tillgänglig LU ger tillgång till ca 550 databaser via LibHub

13 Databaser forts Några exempel på databaser inom ekonomi och teknik:
Business Source Complete Retriever Bolagsinfo Mediearkivet Compendex

14 Business Source Complete
Innehåller referenser till affärstidskrifter, branschtidningar, managementtidskrifter. Innehåller även finansiella data, investment rapporter, marknadsrapporter, företagsrapporter etc. Många artiklar och rapporter finns tillgängliga i fulltext.

15 Information om ”Business Source Complete”

16 Startsidan för Business Source Complete

17 Sökning i ”Advanced Search” på begreppet ”logistics”

18 Visning av sökresultat

19 Visning av referens från sökresultat

20 Visning av sökresultat som har länkar till fulltext-dokument

21 Visning av fulltext-dokument i pdf-format

22 Retriever Bolagsinfo Databas med uppgifter om svenska företag och deras olika bolagsformer Innehåller uppgifter såsom originalbokslut, ekonomiska nyckeltal, styrelseinformation, koncerninformation, grafer och diagram Uppdateras varje vecka

23 Information om ”Retriever Bolagsinfo”

24 Startsidan till ”Retriever Bolagsinfo”, det finns två sökmöjligheter, ”sökning” och ”utökad sök”

25 Sökning i ”utökad sökning” på företaget Ikea

26 Visning av sökresultat

27 Detaljerad visning av sökresultat

28 Exempel på årsredovisning

29 Sökning efter företag inom viss bransch

30 Val av bransch, t ex ”Transport & magasinering

31 Val av bransch, t ex ”Vägtransport, godstrafik”

32 Sökning på bransch

33 Visning av sökresultat

34 Mediearkivet, Retriever
Nordiskt nyhetsarkiv med material från ca 300 svenska dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Databasen innehåller ca 10 miljoner artiklar som är sökbara som pdf:er eller fulltext (html). Artiklarna görs tillgängliga samma dag som utgivningen.

35 Information om ”Mediearkivet” i LibHub

36 Sökning efter nyheter om företaget ”Schenker”

37 Visning av sökresultat

38 Detaljerad visning av sökresultat

39 Compendex Bred databas inom teknik, täcker de flesta tekniska ämnesområdena Innehåller referenser till böcker, artiklar, rapporter, patent, etc Täckning från 1969 och framåt

40 Information om ”Compendex” i LibHub

41 Sökning i ”quick search” på sökbegreppet ”lean management”

42 Visning av sökresultat

43 Detaljerad visning av sökträff 5

44 Har klickat på ”fulltext” på sökträff 5 och gått vidare till tidskriftsarktivet IEEE Xplore, där artikeln finns i fulltext, se pdf-ikon ”Access Full-text”

45 Fulltext av sökträff 5

46 Sökmotorer på Internet
Används för en mängd olika typer av informationssökningar, i synnerhet för att hitta webbsidor till andra organisationer, myndigheter, etc. Erbjuder många olika sökmöjligheter, såsom enkel sökning, avancerad sökning, sökning på bilder/kartor… Exempel: Google Yahoo MSN

47 Vetenskapliga sökmotorer på Internet
Bra och enkla för att söka fram vetenskaplig information på Internet LU:s elektroniska tidskrifter finns tillgängliga via Google Scholar Exempel: Google Scholar Scirus

48 Ämnesportaler Ämnesindelade länksamlingar, ofta med utvärderade webbresurser Exempel: Bolagsfakta , Intute

49 Fjärrlån – beställa lån av böcker och kopior av artiklar
Det är möjligt att beställa lån av böcker eller kopior av artiklar av det som inte finns elektroniskt i samlingarna Använd blanketterna för fjärrlån på följande webbsida:

50 Nå e-resurserna på distans
Det är möjligt att nå och använda LU:s e-resurser på distans, utanför LU:s nätverk. Studenter loggar in sig på e-resurserna med STIL-id och personal loggar in sig med LUACT-id. Se följande webbsida för vidare instruktion till distansåtkomst:

51 Länkar och kontakt LTH:s bibliotek http://www.lth.se/bibliotek/
Lunds universitets bibliotek Maria Johnsson LTH:s bibliotek, , tel:


Ladda ner ppt "Översikt biblioteks- och informationstjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser