Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att söka information Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Version 100407.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att söka information Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Version 100407."— Presentationens avskrift:

1 Att söka information Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Version 100407

2 EBM som färdighet PROCEDUREN 1.Formulera en sökbar fråga. 2.Informationssökning. 3.Kritisk granskning. 4.Applicera kunskapen. MÅL: Hitta och använda information så snabbt som möjligt.

3 Metod för effektiva sökningar 1.Bestäm hur mycket tid du har på dig 2.Formulera en sökbar fråga: PICO 3.Hitta bra sökord 4.Välj rätt databaser 5.Sök 6.Samla relevanta träffar på ett smart sätt 7.Använd bibliotekarie!

4 Bestäm hur mycket tid du har 5 minuter sökning & läsning, ger 5 minuters kvalitet 30 minuter sökning & läsning, ger 30 minuters kvalitet … osv Princip: ju mindre tid du har, desto viktigare blir sammanfattningar av forskningsläget

5 Förutsättning för EBM Man behöver ha koll på forskningsläget BEHOV! Sammanfattningar av forskningsläget

6 Textmängd • Skräddarsydda IT-system • Sammanfattningar • Systematiska översikter • Primära studier

7 Systematisk översikt - viktigast -En typ av studie: medför genuint ny kunskap -Sammanfattar forskningsläget kring ett problem: en studie av primära studier -Kan innehålla en metaanalys, men behöver inte göra det -Behöver granskas kritiskt!

8 Hierarki utifrån intern validitet: Behandlingsstudier • Systematiska översikter • Stora RCT studier • Små RCT studier • Kontrollerade, icke randomiserade, CCT • Kohort-studier • Fall-kontrollstudier • Tvärsnittsstudier • Fallstudier • Fallbeskrivningar Ungefärlig intern validitet

9 Princip för sökningar I första hand: Systematiska översikter – pålitligaste sammanfattningarna! I andra hand: Sammanställningar av forskningsläget: evidensdatabaser, forskningssammanfattningar, guidelines (OBS! Ofta svårt att avgöra kvalitet och aktualitet!) I sista hand: Enskilda primära studier

10 Hitta bra sökord Tips: 1)Översätt nyckelord i SweMesh 2)Gå till medicinskt/engelskt lexikon 3)TRIP, SumSearch, Google Scholar 4)Titta i litteratur som du redan har 5)Fråga en bibliotekarie!

11 Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket Olika sorters databaser • Metasökmotorer (TRIP, SumSearch, Samsök) • Databaser för evidensbaserad medicin (Clinical Evidence) • Fulltextdatabaser (Science Direct, Ebsco, Cochrane, SBU) – Innehåller artiklar i fulltext • Referensdatabaser : (SweMed+, CINAHL, PubMed, AMED) – Innehåller referenser till tidskriftsartiklar • Bibliotekskatalog (ALBUM, LUCIA, LIBRIS) • Vanliga sökmotorer (Google scholar)

12 Tips Skapa en 10-minutersstrategi: öva in den! Se exempel Skapa en ”fullständig” strategi: öva in den! Se exempel

13 Samla relevanta träffar Tips: -Använd konto på PubMed, PsychInfo, osv -Gör referenslista i EndNote eller Office -Maila abstracts eller artiklar till dig själv -Skriv ut abstracts eller artiklar -Gör en kunskapsöversikt, ”CAT” se exempel

14 Att komma igång: inför nästa träff Gå in på sjukhusbibliotekets hemsida - Sök lite i Libris och Lucia - Titta på ”Vårdverktyget.se” (insidan) - Gå in på SweMesh: prova översätt - Gå in på SBU:s hemsida - Gå in på Cochrane Librarys hemsida


Ladda ner ppt "Att söka information Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Version 100407."

Liknande presentationer


Google-annonser