Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-03-31 E-biblioteket Evidensbaserad medicin Sökning i Cochrane & PubMed MFM310 2010-03-31 Therese Svanberg Kliniska centralbiblioteket, SU/Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-03-31 E-biblioteket Evidensbaserad medicin Sökning i Cochrane & PubMed MFM310 2010-03-31 Therese Svanberg Kliniska centralbiblioteket, SU/Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 2010-03-31 E-biblioteket Evidensbaserad medicin Sökning i Cochrane & PubMed MFM310 2010-03-31 Therese Svanberg Kliniska centralbiblioteket, SU/Sahlgrenska therese.svanberg@vgregion.se

2 2 www.ebiblioteket.vgregion.se

3 3 Klicka här när du sitter på VGR-nätet!

4 4

5 5 Klicka här när du sitter hemma eller någon annanstans utanför VGR-nätet!

6 6 OBS!

7 7

8 8 Skriv din e-postadress enligt principen: fornamn.efternamn@vgregion.se Samma lösenord som vanligt.

9 9 Välj om du vill söka i databaser eller leta efter en tidskrift

10 10 A-Ö eller olika kategorier

11 11

12 12

13

14 14

15 15 Klicka här för info om tidskriften finns i VGR

16 16 Tidskriften finns elektroniskt från 1997, och den tryckta versionen finns på Sahlgrenska mellan 1980-2007 Klicka här för att komma till elektroniska versionen

17 17

18 18

19 19 Leta alltid efter artikeln i pdf-format

20 20

21 21  Evidensbaserad medicin  Evidensbaserad praxis  Evidensbaserad vård

22 22 Evidensbaserad praxis/medicin är…  …en medveten strävan efter att ge vård på säkrare vetenskaplig grund

23 23 Att arbeta evidensbaserat är att…  ha ett kritiskt förhållningssätt till gamla och nya metoder  att sökande efter kunskap ses som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet för att befintlig praxis ska kunna ifrågasättas och omprövas vid behov

24 24 Hur ?  systematiskt samla in och kritiskt granska vetenskapliga artiklar  använda bästa tillgängliga bevis tillsammans med egen erfarenhet och i samråd med patienten

25 25 Evidensbaserad Medicin Bästa tillgängliga vetenskapliga underlag - de vetenskapliga rönen skall vara kända Patientens individuella situation och önskemål Kliniskt omdöme, inlevelseförmåga och praktisk skicklighet

26 26 Fem viktiga steg i EBM-processen 1. Omvandla kliniska frågeställningar till fokuserade frågor som kan besvaras 2. Söka bästa tillgängliga kunskap så effektivt som möjligt 3. Granska den funna litteraturen kritiskt avseende validitet och klinisk nytta 4. Omsätta resultaten i klinisk praxis 5. Utvärdera dina egna insatser

27 27 1.Formulera en fråga som låter sig besvaras (PICO) Patient/problem –Försök att vara exakt, t ex diagnos, ålder, kön. Frågan kan också avse ett diagnostiskt test eller en åtgärd. Interventionen –Är interventionen ett nytt diagnostiskt test, nytt läkemedel, ny operationsmetod, akupunktur… Kontroll (comparison) –Vad vill du jämföra med? Standardbehandling, placebo, sjukgymnastik… Effektmått (outcome) –Gäller ditt effektmått överlevnad, minskade symtom, livskvalitet, återfall? Eller om ett nytt diagnostiskt test är billigare eller säkrare…

28 28 2. Informationssökning (hitta evidensen)  Någon annan har redan gjort jobbet: Cochrane library, Best Practice, BMJ Clinical Evidence, TRIP, Pedro, etc. etc.  Leta egen evidens, forskning, allra senaste: PubMed, CINAHL, PsycInfo, AMED

29 29 Olika informationsbehov Kliniker – söka/hitta bevisen Patientrelaterat problem. Söka efter bästa vetenskapliga underlag för att fatta väl underbyggda beslut för vård av patienten. Bevis på att det man gör har avsedd effekt. Specifik sökning. Senaste rönen så aktuella som möjligt. Forskare - bevisa Påbörja ett avhandlingsarbete. Vara nyskapande. Formulera tankar i skrift. Påståenden och argument ska styrkas av evidens. Bred sökning för att täcka in problemområdet. Långt tillbaka i tiden.

30 30 Fråga:  Är laparoskopisk operation med sköljning en bättre behandlingsmetod vid perforerad divertikulit, Hinchey grad III (purulent peritonit) än den traditionella öppna kirurgin med tarmresektion och stomi?

31 31  P: Vuxna patienter med perforerad divertikulit (Hinchey grad 3)  I: Buksköljning + dränage  C: Buksköljning + dränage + resektion med eller utan stomi  O: 1) Mortalitet 2) Reoperationsfrekvens/Behov av reoperation; Livskvalitet; Förekomst av stomi under uppföljning; Komplikationer

32 32 Hitta sökord som ringar in ämnet  Identifiera grundläggande begrepp eller nyckelord. Vilka begrepp måste finnas med i sökningen? divertikulit OCH perforerad OCH sköljning  Tänk på synonymer, stavningsvarianter, närliggande begrepp och förkortningar. Skriv gärna ner tänkbara synonyma ord för respektive sökord. diverticulitisperitonitislavage OROROR diverticularacutedrainageOR complicatedirrigation OR perforated

33 33 SveMed+ http://micr.kib.ki.se/netahtml/arti.html http://micr.kib.ki.se/netahtml/arti.html Svensk MeSH http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm Uppslagsverk och ordlistor http://www.sahlgrenska.se/bibliotek Länkar  Uppslagsverk och ordlistor http://www.sahlgrenska.se/bibliotek

34 34 Kombinera sökord  AND - begränsar en sökning, ger smalare resultat diverticulitis AND lavage  OR – utvidgar en sökning, ger bredare resultat lavage OR drainage

35 35 För få träffar: utöka  Har du begränsat sökfrågan för mycket? Tänk på förkortningar, alternativa stavningar, synonymer och närliggande begrepp  Trunkera, vilket gör det möjligt att söka på ordstammen. Perforat* ger referenser som innehåller orden perforated, perforation etc.

36 36 För många träffar  Kombinera flera sökord diverticulitis AND perforated AND lavage  Har du rätt sökord? Kan det finnas ett mer specifikt sökord?  Begränsa med de senaste åren, ålder, kön, bara randomiserade kontrollerade studier, etc.

37 37

38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48

49 49 Beslutsstöd - steg-för-steg : diagnostik, prognos, behandling och prevention  Besvarar kliniska frågeställningar med bästa tillgängliga bevis  Innehåller systematiska översikter från Clinical Evidence  Läkemedelsinformation från bl.a. Martindale: The Complete Drug Reference  Uppdateras kontinuerligt Lathund med information om hur du söker finns på: http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_fos/bibl/Best%20Practice.pdf

50  Best Practice har du tillgång till när du sitter på VGR-nätet. Hemifrån bara om du har registrerat dig för ett eget konto hos Best Practice. Detta måste man dock göra när man sitter vid en dator kopplad till VGR-nätet.

51

52

53

54

55 Klicka här för att kombinera sökningar

56

57

58 Vill man ytterligare begränsa sitt sökresultat klickar man på Limits

59

60

61

62

63 My NCBI – ett enkelt sätt att spara och uppdatera sökningar Logga in eller skapa ett nytt konto

64

65

66

67 Clinical queries – ett särskilt metodfilter för att söka kliniskt användbart material relaterat till therapy, diagnosis, etiology, prognosis. Här kan man även hitta systematiska översikter, Metaanalyser, guidelines, etc.

68

69


Ladda ner ppt "2010-03-31 E-biblioteket Evidensbaserad medicin Sökning i Cochrane & PubMed MFM310 2010-03-31 Therese Svanberg Kliniska centralbiblioteket, SU/Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser