Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leg sjukgymnast, medicine doktor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leg sjukgymnast, medicine doktor"— Presentationens avskrift:

1 Leg sjukgymnast, medicine doktor
Rätt åtgärder gör skillnad! Vad är rätt åtgärder för att förebygga fall? Åsa Andersson Leg sjukgymnast, medicine doktor Geriatriska kliniken 1

2 Ord som gör skillnad! Läkare eller doktor, är det någon skillnad? Vad betyder ”bästa evidens”? Vad innebär det att arbeta evidensbaserat?

3 Forskarutbildning Student Tar examen Forskare

4 Student = Doktorand Tar examen = Disputera Forskare = Doktor

5 Forskarutbildning En teoretisk del - genomgår olika kurser
En praktisk del - genomför ett forskningsprojekt - beskriver vad man gjort och kommit fram till i olika artiklar

6 Artiklarna ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

7 Ansöker om att få disputera
Skriver avhandlingen Låter trycka boken

8

9

10

11

12

13

14

15

16 … och sen då?

17 Evidens = vetenskapligt belägg

18 Vetenskapliga studier
- Beprövad erfarenhet

19 Evidens: Säger inget om det är bra eller dåligt – enbart om det finns ett vetenskapligt underlag.

20 Att arbeta evidensbaserat – systematisk användning av flera kunskapskällor:

21 Att arbeta evidensbaserat – systematisk användning av flera kunskapskällor:
bästa tillgängliga kunskap din expertis som personal den berörda patientens situation, erfarenhet och önskemål. Underlag: Socialstyrelsens hemsida ”Att arbeta evidensbaserat” December 2013

22 När man arbetar evidensbaserat
då gör man rätt åtgärder som gör skillnad!

23 Bästa tillgängliga kunskap?
För att hålla dig uppdaterad inom området allmänmedicin: läs 20 artiklar per dag, året runt! ur Ragnar Levis bok: ”Evidensbaserad sjukvård…” sid 11

24 Close, JC. Prevention of falls--a time to translate evidence into practice. Age Ageing 2005;34:

25 Cochrane Collaboration
systematiska sammanställningar av alla relevanta undersökningar inom sjukvården över frivilliga personer i mer än 90 länder arbetar med att göra dessa sammanställningar.

26 SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
svensk myndighet arbetar med att systematiskt söka, kvalitetsgranska och väga samman forskningsresultat från hela världen.

27 CAMTÖ - Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Örebro läns landsting

28

29 Varje dag dör det i Sverige
mindre än en person i trafiken fem – sex personer på grund av att de har ramlat

30

31

32 Åldrandet – helt olika från person till person

33 Åldrandet – helt olika från person till person
Mycket viktigt med noggrann dokumentation för att kunna följa förloppet hos den enskilda personen!

34 Olika från person till person:
fallrisker ”utlösande” faktorer

35 Vad kan vi göra för att undvika fall?
Vilka evidens finns för fallförebyggande arbete?

36 Värdera fallrisken Om den är förhöjd:
Utred Åtgärda det som är möjligt att åtgärda

37 Värdera fallrisken

38

39

40 Fråga omvårdnadspersonalen!

41

42 Bedömer du att det är risk för att ramla?
Värdera fallrisken: Ramlat tidigare? Bedömer du att det är risk för att ramla? Om ”Ja” på någon av dem: Förhöjd fallrisk

43 …mindre försiktig person?
Förhöjd risk och en… …försiktig person? …mindre försiktig person?

44 Åtgärda det som är möjligt!

45 ”Skräddarsy” åtgärder till den personen,
så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras!

46 ”Skräddarsy” åtgärder till den personen,
så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras! Fysisk träning balans styrka

47 ”Skräddarsy” åtgärder till den personen,
så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras! Fysisk träning balans styrka Förebygg, upptäck och behandla komplikationer, till exempel förvirring och infektioner.

48 … och nu är det dags!

49 Rätt åtgärder för att förebygga fall:
Värdera fallrisken Om den är förhöjd: Utred Åtgärda det som är möjligt att åtgärda

50 De viktigaste personerna, som gör skillnad,
för att vi ska få en välfungerande vård:

51 det är ni! De viktigaste personerna, som gör skillnad,
för att vi ska få en välfungerande vård: det är ni!

52 Tack för att ni har lyssnat!


Ladda ner ppt "Leg sjukgymnast, medicine doktor"

Liknande presentationer


Google-annonser