Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete syftar till att förbättra vårt samhälle. Det är viktigt att kommunicera och göra resultat tillgängliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete syftar till att förbättra vårt samhälle. Det är viktigt att kommunicera och göra resultat tillgängliga."— Presentationens avskrift:

1

2 Allt forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete syftar till att förbättra vårt samhälle. Det är viktigt att kommunicera och göra resultat tillgängliga så att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, t ex för utbildning, vård, omsorg och näringsliv. Västra Götalandsregionen (VGR) ger cirka 400 milj. Kr. till FoU. Dessutom ALF-medel c:a 320 milj kr. FoU-medel kommer från befolkningen. De/vi måste få information tillbaka. www.fou.nu/is/sverige

3 Forskningsarbete: Analys av insamlade data på ett systematiskt sätt efter en central teori eller hypotes. Forskning syftar till att finna ny kunskap. Utvecklingsarbete: Syftar till att införa känd kunskap/behandlingsmetod som inte tidigare använts i en organisation. Kvalitetssäkringsarbete: Innebär att undersöka om en verksamhet eller produkt uppfyller en bestämd kvalitet. Skillnaden mellan ett kvalitetssäkringsarbete och fortlöpande verksamhetsuppföljning är att det består av en extraordinär tidsbegränsad insats som normalt inte återkommer. www.fou.nu/is/sverige

4 Att kunna hitta vad andra kommit fram till kan innebära många vinster. I planeringen inför ett arbete kanske du via FoU i Sverige finner att ”hela” uppfinningen av ”hjulet” inte behövs en gång till! Du kanske finner någon att samverka med för ett mer heltäckande resultat för ditt projektarbete! Sök och hitta material kring exempelvis en diagnos för att läsa vad som görs eller gjorts eller finn din språkgranskare eller statistiker. Få svar på vilken forskning som bedrivs inom ditt intresseområde eller i din organisation. www.fou.nu/is/sverige

5 I den s k ”Tredje uppgiften” ingår att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna i verksamheten kommer till nytta. Du får med FoU i Sverige hjälp att sprida information om ditt arbete till forskarsamhället, verksamhetsaktiva, politiker, tjänstemän, media och allmänhet. www.fou.nu/is/sverige

6 1) MeSH® (Medical Subject Headings) är den kontrolleradeMeSH® vokabulär som används vid NLM (U.S. National Library of Medicine). 2) Originaldata från NLM har kompletterats med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets Bibliotek. FoU-processen: Våren 2009 lanserades ett utökat stöd för forskningsbokslut. Du kan som tidigare återfinna olika sammanställningar för pågående och avslutade projekt organisationsvis. Men dessutom ges möjlighet att återfinna dem efter utsökningar standardiserade med MeSH-termer 1) både på svenska 2) och engelska. www.fou.nu/is/sverige

7 FoU-produktion: Sammanställningar över publikationer kommer under sommaren 2010 att återfinnas via FoU i Sverige. Du återfinner då statistik och material kring publikationer exempelvis per organisation eller ämnesvis. www.fou.nu/is/sverige

8 Kunskapskapital: Sammanställningar över kunskapskapital kommer även under sommaren 2010 att återfinnas via FoU i Sverige. Här kommer du att kunna ta del av organisationers kunskapskapital. Informationen presenteras i form av en tabell med forskarkompetens som kolumner och yrkeskategori som rader. Du kan ta dig vidare i organisationsstrukturen och få se exempelvis hur många disputerade en del av din organisation har. www.fou.nu/is/sverige

9 Vi har utvecklat en sida för stöd i ditt FoU-arbete: Mätmetoder: Återfinn olika mätmetoder som till exempel frågeformulär och funktionstester. Du kan bidra med information från dina studier eller från de du har klinisk erfarenhet av. Resurspersoner: Här kan du hitta de personer som erbjuder sina tjänster som resurspersoner; statistiker, språkgranskare eller handledare. Anslagsgivare: Här kanske du finner en anslagsgivare som kan stödja ditt projektarbete. www.fou.nu/is/sverige

10

11

12 Uppdraget att kartlägga informationen och göra den tillgänglig görs på uppdrag av vår regionledning. De flesta av anslagsgivarna inom Västra Götalandsregionen har beslutat att det är obligatoriskt att lägga in sin projekt- beskrivning i FoU i Sverige för att få del av projektmedel. Kravet kan kvalitetssäkras via anslagsgivarsystemet Webban. Kontakta vår support för tillägg av detta moment i era ansökningar. På intranätsidor i Västra Götalandsregionen finns länkar till sammanställningar så att man kan ta del av projektbeskrivningar. Via intranätsidorna i Västra Götalandsregionen ges möjlighet att lägga in nya uppgifter om projektarbeten. Var och en håller sin egen information uppdaterad. www.fou.nu/is/sverige

13


Ladda ner ppt "Allt forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete syftar till att förbättra vårt samhälle. Det är viktigt att kommunicera och göra resultat tillgängliga."

Liknande presentationer


Google-annonser