Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Clinical Research Support Verksamhetsplan 2012 -2014 Universitetssjukhuset Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vision Vård och vetenskap i samverkan Effektivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Clinical Research Support Verksamhetsplan 2012 -2014 Universitetssjukhuset Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vision Vård och vetenskap i samverkan Effektivitet."— Presentationens avskrift:

1 Clinical Research Support Verksamhetsplan 2012 -2014 Universitetssjukhuset Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vision Vård och vetenskap i samverkan Effektivitet Kvalité Kunskap

2 CRS bakgrund År 2001 övergick Regionsjukhuset Örebro till att bli Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. I och med detta följde även en intensifierad satsning på forskning och utbildning och behovet av stöd och support för forskningsverksamheten uppstod. Supportverksamheten Clinical Research Support, CRS startade 2003 med uppdraget att underlätta och stödja den kliniska forskningen inom USÖ och hela Örebro läns landsting, ÖLL. Verksamheten har växt under de följande åren och 2006 utökade CRS sin supportportfölj med CRS PRIM-Site. CRS PRIM-Site är en prövningsvårdcentral, med syftet att underlätta och möjliggöra forskning även inom primärvården. Med support från CRS PRIM-Site kan primärvården medverka i intressanta prövningar utan att behöva belasta den dagliga rutinsjukvården. I takt med att vår verksamhet successivt har vuxit under åren har också personalstyrkan vuxit. I dag består vi av 8 heltidsanställda. På CRS PRIM-Site är det 13 projektanställda och teamet består av läkare och forskningssjuksköterskor. Arbetet vid CRS PRIM-Site är förlagd till dag- och kvällstid och mottagningsverksamhet sker i CRS lokaler i S-huset, USÖ. Genom att erbjuda våra kunder en bred support har vi utvecklats till att bli en välanlitad supportorganisation för klinisk forskning/prövning där våra kunder i dag främst kommer från USÖ och läkemedelsindustrin. Arbetet på CRS och CRS PRIM-Site genomförs utifrån mottot ”Kvalité, Kunskap och Effektivitet” samt att kunden själv kan välja bland våra tjänster utifrån sitt specifika behov. Inga uppdrag är för små eller för stora innan vi utrett möjligheterna att utföra dem. CRS tillhandahåller en mängd olika supporttjänster bl.a. inom området safety, såsom upprättande av studieprotokoll, ansökningar till olika myndigheter (Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnder) och kvalitetsgranskning av studier (monitorering och audit). Vår Site management del växer successivt vilket vi tycker är väldigt roligt, i dessa projekt ingår vi i prövarteamet och kan underlätta studiearbetet genom att bidra med en väl fungerande infrastruktur. CRS bistår även med support inom området data management, såsom databasuppbyggnad och inmatningar, sökningar i olika register samt administration av enkäter och utskick. Andra områden där CRS kan ge support är kostnadsberäkningar, avtalsutformning och fakturering. Som ett led i att öka kunskap och kompetens arrangerar CRS även utbildningar inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice, GCP.

3 CRS framtid Antalet kliniska prövningar i Sverige har successivt minskat genom åren. Vad detta beror på är inte helt klarlagt men bidragande orsaker är bl.a minskat patientunderlag, höga kostnader och att övriga världen tar över en större del av marknaden. Sverige har länge varit bland de ledande länderna pga. den goda kvalitet på datat genom vår noggrannhet och systematisering av arbetet. Sverige är lika attraktivt som förut men vi har fler aktörer på marknaden än tidigare. Viktiga framgångsfaktorer för CRS och CRS PRIM-Site. • Att vara stolt över verksamheten • Att utvärdera och utveckla verksamheten • Att följa med när omgivningen förändras CRS och CRS PRIM-Site skall även i fortsättningen vara ett av Sveriges ledande site för klinisk forskning/prövning. Vi har idag en stor och bred kundkrets som vi är mycket måna om att förvalta på bästa sätt. Att ha ett gott rykte innebär ett starkt varumärke, vilket innebär den bästa marknadsföringen för oss. Med bakgrund av ovanstående har vi tagit fram fyra mål som vi tycker är viktiga att arbete med under de närmsta åren. Marknadsföring Forskningsanknuten verksamhet Rekrytering Utvärdering/Utveckling av vår verksamhet

4 Vision ”CRS är en naturlig samarbetspartner för klinisk forskning vid alla verksamheter inom Örebro läns landsting samt för den Hälso- och sjukvårdsrelaterad industri” Syfte CRS ska stödja och underlätta den kliniska forskningen inom ÖLL men också verka för att utvecklas mot egen forskningsanknuten verksamhet Värdegrund • Vi är flexibla och möter våra kunders behov • Vara stolta över det arbete vi utför och utföra det med professionell attityd och hög kvalitet • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, tillgängliga, kostnadseffektiva och kompetenta • Vara en god medarbetare genom att visa respekt, hjälpa och stötta varandra Fokusering – Vårt Varumärke! För att bli uppskattade och framgångsrika hos våra intressenter skall vi kännetecknas av: ”Kvalitet” ”Effektivitet” ”Kunskap”

5

6

7

8


Ladda ner ppt "Clinical Research Support Verksamhetsplan 2012 -2014 Universitetssjukhuset Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vision Vård och vetenskap i samverkan Effektivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser