Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM professioner (exempelvis följeforskare)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM professioner (exempelvis följeforskare)"— Presentationens avskrift:

1 OM professioner (exempelvis följeforskare)
    OLIKA FORSKNING - olika syften - några exempel:  Tillämpad forskning - grundforskning B & I - forskning för att utveckla ämnet  Professionsforskning     OM professioner (exempelvis följeforskare)                              MED  "              (forskare och praktiker i forskningsprojekt) FÖR  "              (utifrån bestämda syften)  Uppdragsforskning - legitimera, utveckla, utvärdera aspekter av professioner  Aktionsforskning - för att flytta fram exempelvis professioners position verksamhet   Konflikt- och kontroversforskning

2 Biblioteks- och informationsvetenskap definition
”…ämnet tar sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.”

3 Forskningsområden B & I
Verktyg och teknik: Digitala bibliotek, digitala tjänster, digitalisering, bibliometri Informationspraktiker Informationssökning and lärande, information literacy Collaboration och informationsdelande (sharing) Samhälle / Institutioner Bibliotek i samhället Kultur - och informationspolitik Social media Barn och bibliotek, webbometri, work tasks och informationsetik

4 Några fakta om forskningen
8 professorer 5 docenter 13 lektorer 25 adjunkter (totalt 70 anställda) 18 doktorander 26 disputationer har genomförts 2 postdok

5 ORSAKER till "GLAPP" FORSKNING - PRAKTIK  (Haddow, G & Klobas, J E 2004)
- bibliotekarier hinner inte ta del av forskning och har ett bristande intresse - forskningsresultat saknas alt de uppfattas ej som relevanta - bibliotekarier saknar forskarkompetens och publicerar sig sällan - kulturella skillnader mellan forskare – praktiker - bristande kommunikation mellan forskare och bibliotekarier - olika yrkesgrupper saknar tradition att sätta sig in i varandras områden - olika yrkesgrupper har olika terminologi, diskurser ("översättning" behövs) - motiv för att aktivt ta till sig forskning saknas

6 ORSAKER till "GLAPP" FORSKNING - PRAKTIK
arbete med universitetens/högskolornas "tredje uppgift" värderas och uppmuntras inte i tillräcklig hög grad. kontakter och publicering inom forskarvärlden premieras till nackdel för motsvarande riktat mot praktikfältet, t ex publicering i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter kontra branschtidskrifter att skapa legitimitet och en plats i forskarsamhället tar tid och uppmärksamhet för ett ungt akademiskt ämne önskan om viss distans till praktikfältet hos forskarna. - bristande förståelse hos forskare för praktikens behov och intressen

7 FORSKARE och PRAKTIKER möts
Några exempel på hur: konferenser, seminarier, workshop, forskning och fika tidskriftsklubbar (läsa och diskutera vetenskapliga artiklar, uppsatser eller böcker) för att kunna använda i verksamheten kurser för att utvecklas till forskande praktiker (exempel regionkurs i biblioteksutveckling) öppna föreläsningar (alt nerladdningsbara), seminarier i akademin gemensamma forskningsprojekt arbetsutbyte: forskare ut i praktiken, profession in i akademin (utöver gästlärare) professionsdoktorander ( Exempel KB)  

8 DISKUSSIONSFRÅGOR: 1. Betydelse av att avsätta arbetstid för att kunna ta del av forskning/ aktivt omvärldsbevakning 2. Betydelse av att hitta nya arbetsformer/struktur för att kunna ta del av forskning 3. Hur kan forskningsresultat användas i verksamheten? 4. Vad betyder forskningsprojekt, fler professionsdoktorander etc för biblioteksfältet?


Ladda ner ppt "OM professioner (exempelvis följeforskare)"

Liknande presentationer


Google-annonser