Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Molndal.se Kultur och Fritid - Bibliotek Synliggör biblioteket - i teori och praktik Anette Eliasson 2011-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Molndal.se Kultur och Fritid - Bibliotek Synliggör biblioteket - i teori och praktik Anette Eliasson 2011-09-15."— Presentationens avskrift:

1 molndal.se Kultur och Fritid - Bibliotek Synliggör biblioteket - i teori och praktik Anette Eliasson 2011-09-15

2 molndal.se Vad ville vi med projektet? •Öka medvetenheten om bibliotekens utbud •Öka användningen av bibliotekens resurser •Frågan var: Hur gör man det?

3 molndal.se Vad gjorde vi? •Förankra projektet i Halland •Medel från Kulturrådet •Litteratur och forskning om… –Marknadsföring –Folkbibliotekets identitet –Användarstudier (samt gjorde egna) –Metoder för biblioteksutveckling

4 molndal.se Vad gjorde vi, fortsättning… •Projektorganisation: Fyra bibliotek, regionbiblioteket samt ”alla”. •Studieresor i Holland och Sverige •Projektträffar, enskilt o tillsammans •Ning, brev, kommunikation… •Inspirationsföreläsningar och workshops på tema ”Synliggör” under två år. •Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal

5 molndal.se Vad gjorde vi, fortsättning … •Samarbete med –Bibliotekshögskolan ”Låna en forskare” –Kommunikationsbyrå – Hur gör man? –Användarstudieföretag – Ickeanv studie •Reflekterade tillsammans •Prövade nya metoder i biblioteken, dvs kunskap i handling •Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori…

6 molndal.se Lärdomar av forskning om marknadsföring… - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet. - Intern kommunikation och förhållningssätt. - Bra och relevant verksamhet skapar goodwill som sprids från mun till mun.

7 molndal.se Lärdom, av forskning om folkbibliotekens identitet… •Komplexa förväntningar och uppdrag –Folkbildning – utbildning –Folkbibliotek – skolbibliotek - integrerat –Nå ”alla” – prioriterade grupper –Politisk – handlande organisation –Värderationalitet – målrationalitet –Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat.

8 molndal.se Lärdomar användarstudier… •Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare… •Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare… •Icke-användarstudier, nästan viktigast… •Reflekterad omvärldsspaning

9 molndal.se Lärdomar från forskning om biblioteksutveckling… •Finns mer utvärderade metoder än man tror. Men, inte allt… •Se vidare än ”bara” biblioteks- och informationsvetenskap… •Exempel: Serendipitetsfaktorer, läsfrämjande metoder, bemötande, att möta användarbeteenden, kommunikation…

10 molndal.se Processen… •Läste, letade material, berättade, diskuterade… •Prövade •Träffades, bytte erfarenheter – Prövade igen, reflekterade •Samtalade i arbetslaget, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt.

11 molndal.se Eller, med Molanders ord… •Kunskap i handling •Kunnande som uppmärksamhet •Levande kunskap i ständig rörelse •Dialogisk struktur •Följa regler på ett kunnigt sätt •Ompröva regler och rutiner •Osäkerhet •Växla mellan att stå för egen kunskap OCH vara öppen för andras

12 molndal.se Resultat… •Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder. •De fyra biblioteken som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image. •Välja, satsa, prioritera... •Aktiviteter för att kommunicera profil •Handla med goda skäl – pro-aktivt •Att veta vad som är det bästa

13 molndal.se Uppnåddes projektets mål? •Ökad medvetenhet i regionen? •Ökad användning?

14 molndal.se Vad kallas det vi gjort? •Reflektion i praktiken •Verksamhetsutveckling genom professionell utveckling - delaktighet •Arbeta smartare, inte hårdare •Kunskap i handling – Veta det bästa •Se Bengt Molander •Samproduktion - Forskning och praktik på lika villkor •se KK-stiftelsen

15 molndal.se Låna en forskare! •Praktiken får hjälp med problemformulering, metoder, litteratursökning, teorier, modeller, resultat… •Någon annan tittar in, ställer frågor Växling: Distans – Närhet /Teori – Praktik •Forskningen/utbildningen får: Testa metoder, ökad kunskap om praktiken, olika perspektiv.


Ladda ner ppt "Molndal.se Kultur och Fritid - Bibliotek Synliggör biblioteket - i teori och praktik Anette Eliasson 2011-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser