Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teman VEGA Verksamhetsutveckling genom eget arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teman VEGA Verksamhetsutveckling genom eget arbete."— Presentationens avskrift:

1 Teman VEGA Verksamhetsutveckling genom eget arbete

2 Övergripande frågor Välja tema:  Vilka områden vill vi prioritera och utveckla?  Vad vill vi uppnå?  Vilka ska delta? Att börja:  Hur arbetar vi idag med detta tema?  Vad fungerar bra/mindre bra?  Vad kan vi lära av varandra?  Var kan vi hämta inspiration?

3 Processer och metoder  Vilka processer finns i vårt bibliotek?  Vart börjar och slutar de?  Hur kan vi organisera vår verksamhet efter dessa processer?

4 Mediernas väg  Hur ser bokens väg ut från förvärv till utlån/hylla? - Vid inköp/grupplån/fjärrlån? - Var finns fördröjningar/hinder? - Hur kan denna process förbättras?

5 Samling och utbud  Vilka medier ska vi ha i vårt bibliotek?  Hur och varifrån förvärvar vi dessa?  Hur ser balansen ut mellan det digitala och fysiska beståndet ut?  Hur påverkas beståndsutvecklingen av att köpa på efterfrågan alt. ”förebyggande”? Hur ser relationen ut mellan dessa förvärvssätt?  Hur marknadsför vi vår samling?

6 Köpa och slänga  Vad ska vi köpa och vad ska vi slänga?  Hur ser relationen mellan nyförvärv och gallring ut?  Vilka rutiner och kriterier har vi för gallring?

7 Skyltning, information och fysisk placering  Hur kan vi skapa ett tillgängligare bibliotek genom skyltning, information och fysisk placering?

8 Skapa miljöer  Hur kan vi göra biblioteket till en attraktiv plats för människor att vara på?  Vilka effekter vill vi uppnå?  Varifrån kan vi hämta inspiration?

9 Användaren i fokus  Hur kan vi utveckla våra kontakter med låntagarna i/utanför biblioteket?  Hur vet vi att låntagarna är nöjda?

10 Omvärldsorientering  Vad behöver vi veta?  Hur informerar vi oss/varandra?  Hur använder vi och agerar utifrån denna information?  Lokalt/regionalt/nationellt…

11 Marknadsföring  Hur arbetar vi med marknadsföring?  Vilka resultat/effekter vill vi ha?  Hur arbetar vi mot olika målgrupper?  Hur kan vi samverka med andra aktörer?

12 Kvantitets- och kvalitetsutvärdering – dokumentation och publicering  Vad är kvalitet/er i biblioteksarbete?  Hur samspelar kvantiteter och kvaliteter?  Hur kan dessa dokumenteras?  Hur/till vad ska dokumentationen användas?  Hur och till vilka kommunicerar vi våra resultat?

13 Samverkan  Vilka samverkar vi med? Hur kan vi fördjupa?  Vilka resultat vill vi ha?  Vilka nya samarbeten vill vi utveckla?  Vilka resurser – kompetens, medier etc kan vi samverka kring?


Ladda ner ppt "Teman VEGA Verksamhetsutveckling genom eget arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser