Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat av dialogforum våren 2010. Syfte Väcka nya tankar Tillvarata den tysta kunskapen Synliggöra skillnader i synsätt mellan kollegor Förstå vad ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat av dialogforum våren 2010. Syfte Väcka nya tankar Tillvarata den tysta kunskapen Synliggöra skillnader i synsätt mellan kollegor Förstå vad ett."— Presentationens avskrift:

1 Resultat av dialogforum våren 2010

2 Syfte Väcka nya tankar Tillvarata den tysta kunskapen Synliggöra skillnader i synsätt mellan kollegor Förstå vad ett varumärke är Öka insikten om vikten av fokus Förstå att målgruppsprioritering är viktigt för tydlighet och resultat

3 Mål Genom delaktighet av alla medarbetare skapa underlag för en enad bild av biblioteken i sydost. Genom dialogseminarierna samlas information in som bildar underlag för utveckling av kärnvärden, löften och framtida kampanjer.

4 Vilka produkter lockar våra kunder idag? 1. Tillgång till alla medier 2. Gratis 3. Alla är välkomna 4. Datorer med internet 5. Tidningar och tidskrifter samt lån av böcker

5 Men även dessa produkter. 6. Skolbesök och sagostunder. 7. Referens- och informationstjänster 8. Boken kommer/bokbussen 9. Upplevelser, kulturupplevelser, evenemang 10. Fjärrlån

6 Utöver de tio första så nämndes även: Släktforskning Förtroende Kvalitet Andrum Caféverksamhet

7

8 Basutbud + 3 segment Ökar tydligheten Ger möjlighet till lokalt fokus

9

10 Basutbudet är grunden för kampanjen Segment och målgrupper är grunden för klusterkampanjerna

11 Vilket centrum är vi idag och vad vill vi vara i morgon? Kulturcentrum Informationscentrum Kunskapscentrum Socialt centrum

12 Värt att notera: Stor spridning Paradoxer Begränsad diskussion om konsekvenser av olika val

13 Centrum idag

14 Centrum i morgon Socialt centrum ökar tillsammans med kulturcentrum på bekostnad av kunskap och information.

15 Centrum i morgon

16 Ett nytt sätt att se på verksamheten…

17 Våra 8 prioriterade målgrupper 1.Den oerfarne (8 röster) 2.Den identitetssökande tonåringen (9 röster) 3.Den stressade småbarnsföräldern (7 röster) 4.Det nyfikna förskolebarnet (9 röster) 5.Den digitala analfabeten (8 röster) 6.Daisy- och storstilsläsaren (8 röster) 7.Den kommunplacerade flyktingen (9 röster) 8.Bokälskaren (7 röster)

18 Våra 8 prioriterade målgrupper

19 Glöm inte bort befintliga A-kunder Aktiv kundvård Lokala planer på varje bibliotek

20 Styrkor

21 Den oerfarne Café Mer tillgänglig personal IT-introduktion Faktaseminarier Utbud/arrangemang som lockar Stimulerande miljö Biblioteket kommer till målgruppen

22 Identitetsökande tonåringen Fler datorer Upplevelser Möjlighet att ställa ut egna saker Samverkan skola, fritidsledare och bibblan Delaktighet i utbudet, kunna påverka mer Sköna soffor, tonårsrum

23 Stressade småbarnsföräldern Bättre öppettider Fler ex av populära böcker Snabbkassa Bättre bemötande Självservice på nätet Möjlighet att ha barnkalas Läslyxväska att hämta på förskolan

24 Nyfikna förskolebarnet Rum för olika aktiviteter Bättre skyltning, ej SAB, istället symboler/bilder Tema och regelbunda aktiviteter Uteplats/lekplats ute med picnicmöjlighet Mindre regler, mer glädje och lust Bokcirkel för förskolan

25 Den digitala analfabeten Café Kurser i IT Bättre öppettider Tydligare skyltning Boka tid med bibliotekarie Seniorsurfardagar Fler tysta läsrum

26 Daisy- och storstilsläsaren Arrangemang som passar äldre Förstoringsglas vid bokhyllorna att låna Boka personal som hjälper till Daisybokcirkel Samverkan med boenden etc. Hembesök med utrymme för boksamtal och tips

27 Kommunplacerade flyktingen Café Social träffpunkt Bättre tekniska möjligheter, datorer med privat sfär Ökad språklig kompetens hos personalen Internationellt bibliotek i sydost Riktade stödgrupper via SFI Bokpresentation på andra språk

28 Bokälskaren Bra skyltning Arrangemang Drop-in boktips Att bli sedd, igenkänd och bekräftad Vägledning av nya medier VIP-klubb med många olika arrangemang

29 Forumens prioriterade kärnvärden

30 Förslag på löfte Bära övergripande kampanjen Bära klusterkampanjerna Vara utgångspunkten i förändringsarbetet

31 Kärnvärden och löfte

32 Hur kan löftet användas Gemensamt budskap i all kommunikation Övergripande budskap i kampanjer Pay-off tillsammans med respektive biblioteks logotyp

33 Fungerar på alla produkter/kluster

34

35 Vad gör vi nu lokalt? Prioritera lokala målgrupper Persona Svagheter idag och styrkor imorgon Kommunikativa konsekvenser Organisatoriska konsekvenser Ansvar, roller och HUR

36

37

38 Nästa steg? Återkoppling till alla deltagare (pdf) Kampanjgruppen träffas med Kreation Övergripande kampanj oktober Lokalt internt arbete (arbetsmodell finns) Klusterkampanj


Ladda ner ppt "Resultat av dialogforum våren 2010. Syfte Väcka nya tankar Tillvarata den tysta kunskapen Synliggöra skillnader i synsätt mellan kollegor Förstå vad ett."

Liknande presentationer


Google-annonser