Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carina Bergqvist Torvallaskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carina Bergqvist Torvallaskolan"— Presentationens avskrift:

1 Carina Bergqvist Torvallaskolan
En till En på Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

2 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Bakgrund: Torvallaskolan har under ett par år funderat på olika sätt att stödja elevernas utveckling. Detta för att öka elevernas måluppfyllelse. Vi tror att en hjälp i denna utveckling skulle vara att förändra elevernas lärmiljö och förändra vårt arbetssätt, så att det stämmer överens med skola 2011:s intentioner. Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

3 Carina Bergqvist Torvallaskolan
I den nya läroplanen skriver man i övergripande mål och riktlinjer att, ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,” ”Rektor ansvarar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,” ”Rektor ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,” Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

4 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Förberedelse: Läsåret 2010/2011 tillsattes en IT-grupp där lärare, rektor och vår IT- samordnare ingick. Gruppen jobbade med skolans utvecklingsbehov Bärbara datorer köptes in till all personal IT-samordnarna hade en grundkurs i datakunskap för all personal Flera projektorer köptes in till ämnesrummen Svenskagruppen köpte in två IPad Läste rapporter bland annat från Falkenberg Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

5 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Våren 2011 Kom IT samordnarna och föreläste om ”att läsa kursplanerna” med IT-glasögon Två klassuppsättningar bärbara elevdatorer köptes in Ytterligare projektorer köptes in Vi skickade in ansökan om att bli en av kommunens Pilotskolor. Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

6 Del av projektansökan:
Idé: Vi tror att skola 2011 kräver en kritisk förmåga, förståelse och en god kompetens av dagens digitala medier. Skolan ska utbilda dagens ungdomar för framtidens lärande och eleverna har rätt till en digital kompetensutveckling även inom skolan. Vi på Torvallaskolan behöver lära oss mer om fungerande arbetssätt som stämmer väl överens med detta. Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

7 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Forts. Mål: All personal på Torvallaskolan ska ta ännu ett steg närmare intentionerna i skola 2011. Vi ska utveckla lärmiljön så att den innefattar digital kompetens, som är en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. All personal inom Torvallaskolan skall gå PIM under de närmaste åren. Vi ska göra en kompetensutvecklingsplan som innefattar digital kompetens för all personalen på Torvallaskolan. För att möjliggöra detta arbete så bygger det på att även eleverna har en bra datamiljö. Därför vill vi gärna vara med i projektet ”En till En” Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

8 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Hösten 2011 Rektor går PIM utbildning för skolledare Torvallaskolan och Parkskolan blir pilotskolor i kommunen. Projektledare blir Martin Westin som tillsammans med Håkan Edlund och rektorerna bildar en styrgrupp för projektet. PIM utbildning på Torvallaskolan Pedagogiska träffar med IT samordnarna Inköp av iPads till pedagogerna Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

9 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Våren 2012 Pedagogiska träffar på skolan där IT samordnarna lägger upp utbildningen efter pedagogernas önskemål. Pedagogiska träffar med Parkskolan Där vi lär oss mer om bloggar, sociala medier , upphovsrätt och källkritik mm. Studiebesök på Myrsjöskolan i Nacka Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

10 Förväntansfulla pedagoger
Myrsjöskolan i Nacka Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012

11 Carina Bergqvist Torvallaskolan
Nuläge Väntar på upphandling Funderar hur budgeten för nästa läsår ska se ut? Vi testar och lär varandra Våga prova! Carina Bergqvist Torvallaskolan Lärande i Tiden 2012


Ladda ner ppt "Carina Bergqvist Torvallaskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser