Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Elementar!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Elementar!."— Presentationens avskrift:

1 Nya Elementar!

2 Skolans verksamheter ca 780 elever och 110 personal F – år 5 År 6 - 9
Träningssärskola och grundsärskola Bromma Resursskola Fritidsklubb Inspirations- och utbildningscenter

3 Vilka kunskaper och färdigheter behöver våra elever här och nu
och i framtiden? Hur skall vi tillsammans arbeta för att ge våra elever bästa tänkbara start i livet?

4 Nya utmaningar för skolan
Lokalt: Kommunala skolor ska konkurrera med friskolor Internationellt: svenska skolungdomar ska konkurrera om jobb med hela världen som arena I globaliseringens spår förändras kraven på kommunikation och utbildning Vilka färdigheter och verktyg ska vi ge dagens ungdomar för att möta morgondagens samhälle?

5 Lärande exempel –Myndigheten för skolutveckling
Studie och yrkesvägledning – en angelägenhet för hela skolan genom ex integration i undervisningen. En ökad möjlighet för våra elever att reflektera över sig själva och de val de står inför i livet.

6 Framgångsfaktorer hos oss
Mentorskap Elevbok, Handledning i mentorskap Arbetslag Projektveckor LPP Vägledare som syns i verksamheten Rektors stöd

7 Alla elever ska blir sedda
Mentorskap Alla elever ska blir sedda - Samtliga pedagoger - Ca17 elever träffar per vecka - Följa och stödja elevens sociala- och kunskapsmässiga utveckling - Strukturera och lotsa Information Tid för reflektion Individuell handledning Övningar som stärker individ och grupp Skönlitterär läsning Ett stöd för eleven med att

8 Elevboken - Almanacka - Studietips, ämnestips - Kortsiktig och långsiktig planering - Möjlighet till reflektion

9 Att vara mentor på Nya Elementar
En handledning i mentorskap Olika kapitel - Inför en ny termin.. Inför gymnasievalet.. (Fortbildning i samtalsmetodik)

10 Trampolinen Mentorsgrupper är knutna till företag
Studiebesök och erfarenhetsutbyte

11 Vinster för vägledare Insatt mentor – ett stöd i processen
Bättre kvalité på vägledningssamtalen Förberedda elever inför prao och gymnasieval

12 Arbetslag år 6-9 132 elever – två årskurser
10-12 personal, bitr. rek 50 % Spridd ämneskompetens i laget Gemensamt arbetsrum i hemvistet

13 Projektveckor 2-3 veckor per termin
Laget äger elever, lärare och salar Gemensam planering, genomförande, redovisning och utvärdering

14 Integrering av vägledare i olika projekt
Deltar i planeringen för att få in ett vägledningsperspektiv Arbetar rent praktiskt i projektet - Prao - Framtid - Gymnasieval - Yrken - Genus - Val

15 lokal pedagogisk planering
LPP lokal pedagogisk planering Vad? Varför? Mål att sträva mot Målet med undervisningen är att du ska kunna… När? Hur? Redovisning och bedömning Ni har fått exempel bland era kopior

16 Klipp håret och skaffa dig ett jobb
Vad? Hur? Varför? Redovisning: Vad? Kring praoplatsen – ordna en plats, lagar, regler Kring yrken – vad passar jag till, vilka yrken finns, hur söker man jobb Hur: ”I praktiken elev” Studiebesök Förberedelser inför prao Gamla elever ”Waterloo road” Intressetest, utbildningar Jobbansökan och anställningsintervju Varför? Redovisning:Företagspresentation CV och personligt brev Anställningsintervju Företagsblankett inlämnad till mentorn Betygskriterier

17 Hur? Olika yrken Olika utbildningar Platsbanken
Söka jobb, CV och anställningsintervju Prao (söka, utvärdera m.m) Framtid

18 Vad? Hur? Varför? Redovisning:
”This is the first day of the rest of your life” år 9 Vad? Hur? Varför? Redovisning: Filmer om unga människors gymnasieval och yrkesval. Välj ut fyra-fem filmsnuttar som du är intresserad av eller vill veta mer om. Anteckna några sammanfattande rader kring varje yrke: utbildning, arbetets innehåll, framtidsutsikter m.m. Reflektera över ditt eget gymnasieval och vilka tankar du har kring det. Vilka förväntningar har du? Vad grundar du ditt val på? Vad vill du att din gymnasieutbildning ska ge dig för färdigheter? Skriv ned dina tankar och ta med dig till fredagens diskussionsgrupper. Skriv en kritisk granskning av besöket på gymnasiemässan! Vad tyckte du var bra/mindre bra? Fick du den information du önskade? Finns det något skolorna ”lockar” med för att få din uppmärksamhet, i så fall vad? Skriv ihop dessa kritiska tankar och ta med till diskussionen på fredag. Besök av föräldrar Besök av gamla elever Programväljaren Besök på gymnasieskolor 

19 Hur? ”I praktiken elev” www.yrmis.se Studiebesök Gymnasiemässan
Gamla elever ”Waterloo road” Intressetest, utbildningar Vem är jag Bok att arbeta i. Planera, boka och genomföra ett studiebesök i en mindre grupp, samt göra en presentation i powerpoint Planera, boka och genomföra ett studiebesök i en mindre grupp, samt göra en presentation i powerpointCV och personligt brev

20 Projekten ger vinster för lärare
Medvetenhet om processen kring gymnasievalet Kontakt med vägledare Lär känna eleven Stort stöd i mentorsrollen

21 Engagerad och professionell personal som vågar, vill, kan och orkar!

22


Ladda ner ppt "Nya Elementar!."

Liknande presentationer


Google-annonser