Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för matematikutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för matematikutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för matematikutveckling
Matematikutvecklarna skall initiera, stödja och driva enheternas: Arbete med målen Planering Genomförande Uppföljning Utvärdering Inspiration Dokumentation

2 Målarbete Hjälpa arbetslagen med:
Vad eleverna med utgångspunkt från styrdokumenten skall lära sig i matematik. • Att få eleverna att förstå syftet och målet med studierna i matematik.

3 Planering Bistå lärarna med att skapa ett relevant och begripligt innehåll med utmanande matematikuppgifter, både ur läroböcker och från elevnära situationer. • Verka för att matematiklärandet anpassas till elevers förkunskaper, förståelse, intresse och studieinriktning. Stödja varierade arbetssätt med laborativa metoder, inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser.

4 forts... Initiera ämnesövergripande samarbete.
Utbilda i familjematematik för att involvera hemmet i ämnet.

5 Genomförande Hjälpa arbetslagen med att organisera matematiklärandet utifrån individen, grupper eller klasser. Föra diskussioner om hur läraren kan interagera med eleverna i olika grupperingar och situationer.

6 Uppföljning Visa på olika verktyg för bedömning,
reflektion och uppföljning av elevernas kunskaper i matematik. Visa på den formativa bedömningens betydelse för elevens matematikutveckling. Föra diskussioner som följer upp och utvecklar de mål som är uppsatta av den egna skolan.

7 Utvärdering Lyfta fram olika kvaliteter i matematiklärandet, med fler bedömningsinstrument än skriftliga poängsatta prov. Fokusera på vad som är bra och vad som kan förbättras/utvecklas?

8 Inspiration Initiera och ordna inspirationsdagar med workshops i matematik där de olika skolorna kan presentera sina utvecklingsarbeten. Fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial om matematik och matematiklärande samt föra diskussioner om lärandets innehåll med matematiklärarna i skolan. Organisera möjligheter till att ta del av varandras lärandesituationer i matematik.

9 Kontinuerlig dokumentation
Hjälpa lärarna med arbetsplan i matematik samt att föra loggbok och dokumentation om elevens lärande och utveckling i matematik.


Ladda ner ppt "Handlingsplan för matematikutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser