Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte augusti 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte augusti 2014."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte augusti 2014

2

3 Salsjö-Duvnäs målbild
Stimulerande lärande Varje elev ska få stöd och utmanas i sitt lärande samt uppleva skoldagen som meningsfull och lustfylld. Maximal utveckling Varje elev ska nå maximal utveckling utifrån sina förutsättningar. Trygg arbetsmiljö Varje elev ska känna sig trygg i skolan hela dagen. Reelt inflytande Varje elev ska känna sig respekterad och visa respekt, samt ges möjlighet att vara delaktig i beslut.

4 Exempel på arbetsgång UNDERVISNINGSPROCESSEN
Syfte: Att utifrån styrdokumenten och våra elevers behov och intressen planera, genomföra och följa upp undervisningen så att varje elev får bästa förutsättningar att nå målen. 1. Att planera 2. Att starta 3. Att genomföra 4. Att avsluta 5. Att utvärdera Att lära och sprida 1. Att planera 2. Att starta 3. Att genomföra 4. Att avsluta 5. Att utvärdera 6. Att lära och sprida Så här planerar vi undervisningen så att varje elev når målen: Så här startar vi så att varje elev känner sig sedd, intresserad och redo: Så här genomför vi undervisningen så att varje elev når målen: Så här avslutar vi så att varje elev känner sig stolt över sitt arbete och redo för nästa steg: Så här utvärderar vi tillsammans med våra elever under-visningen så att vi vet om varje elev har fått bästa förutsättningar att nå målen samt vad som kan förbättras: Så här analyserar vi våra resultat, lär av varandra samt sprider gott undervisnings- arbete inom och mellan skolor:

5 Vårt uppdrag Varje elevs bästa resa mot målen
Vårt uppdrag Varje elevs bästa resa mot målen.   Vår vision Saltsjö Duvnäs skolor skapar goda förutsättningar för livet. 

6 Schoolsoft Inloggningsuppgifter via mail f-6 Kontaktuppgifter
 Vid problem kontakta Jeanette Robertsdotter. Gå in via länk på hemsidan.Titta på en introduktionsfilm på hemsidan. Det kommer att inom en snar framtid finnas ett RSS-flöde samt i-calender. RSS-flöde gör de möjligt för vårdnadshavare att få mail om något aktuellt dyker upp på schoolsoft.(Finns i början av okt.) I-calender gör det möjligt att koppla sin enhet (ipad,ipfone) till schoolsoft kalendern. Kontaktuppgifter Skriv in dina kontaktuppgifter under rubriken ”Min profil ”och håll din kontaktinformation uppdaterad. Frånvaroanmälan Anmäler när ditt barn är borta från skolan, längre tid eller endast någon lektion. Detta gör du under rubriken Frånvaroanmälan. Frånvaroanmälan måste göras varje dag ditt barn inte är i skolan (såvida ditt barn inte beviljats ledighet). Information Logga in på SchoolSoft regelbundet för att läsa Information från mentorerna och för att få veta vad som händer i klassen och om ditt barns skolsituation. Veckobrev, kalender, nyheter Undervisning Ta del av resultat och information i matriser innan utvecklingssamtal för att vid samtalet enklare kunna diskutera mål och metod för ditt barns fortsatta utveckling. Bedömningar varje termin. IUP, planeringar, uppgifter, resultat


Ladda ner ppt "Föräldramöte augusti 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser