Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En schweizerkniv i Järfälla kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En schweizerkniv i Järfälla kommun"— Presentationens avskrift:

1 En schweizerkniv i Järfälla kommun
Ulrika Latzke Systemansvarig Skolwebben

2 Vision En lärplattform från förskola till gymnasiet

3 Inför upphandling 2010 Alla skolor erbjöds att delta
Elever och vårdnadshavare fick lämna önskemål En arbetsgrupp bildades med representanter från de olika skolformerna för att ta fram en sammanställning Resultatet blev en lång önskelista

4 Upphandling 2011 Ett detaljerat upphandlingsunderlag togs fram
Endast ett fåtal leverantörer klarade av att uppfylla alla krav Avtal tecknades hösten med leverantör

5 Införande 2012 Minst en superuser utses på varje enhet för att ansvara för enhetens Skolwebb Utbildning av superusers genomförs Digitalt utbildningsmaterial riktat till pedagogerna tas fram Under hösten börjar två skolor använda Skolwebben Många fel och brister i produkten upptäcks som åtgärdas

6

7 Pedagogernas Skolwebb
Riktad information till personal Funktioner för närvaro, bedömning och IUP Planeringsverktyg Schema Läsa information Boka utvecklingssamtal Bedöma elever IUP Läxor Skolwebben Skapa nyhetsflöde Prov Tillstyrka/avråda ledighet Ta del av andra lärares planeringar Frånvarostatistik Mail och SMS funktion Och mycket mer

8 Vårdnadshavarnas Skolwebb
Riktad information till vårdnadshavare Inloggning via e-legitimation Frånvaroanmälan via webb eller SMS Schema Läsa information Boka utvecklingssamtal Ta del av elevarbeten Läxor IUP Skolwebben Prov Bedömningar Nyhetsflöde Ansöka om ledighet Ta del av lärarnas planeringar Frånvarostatistik SMS vid ogiltig frånvaro Och mycket mer

9 Förskolans skolwebb Närvarohantering Möjlighet att boka samtal
Klicka fram och låt bilden tala för sig Närvarohantering Möjlighet att boka samtal Nyhetsflöde från avdelningsnivå och hela förskolan Mail och sms till vårdnadshavare Blogg Dokument och bilder

10 Uppnått syfte Utmaningar Info från enheten Kommunikation med hemmen
Samlad bedömning Nätverk mellan enheterna E-legitimation Gränssnittet Många funktioner Tekniska problem Få igång alla enheter Utmaningar

11 Erfarenheter Skolledningens inställning avgörande för hur snabbt skolan är igång Bra IT-infrastruktur på skolorna viktigt Många funktioner på en gång för pedagogerna – viktigt med bra stöttning på enheterna Gränssnittet upplevs som svårnavigerat av många användare Alla vårdnadshavarna har inte E-legitimation Återkommande utbildning av superusers viktigt

12 Status 2014 Alla grundskolor använder Skolwebben
Mer än hälften av förskolorna är igång. Övriga startar fullt ut senare i vår eller till hösten En gymnasieskola använder Skolwebben i mindre omfattning Funktioner som önskades i upphandlingsfasen används ännu inte på enheterna

13 Övergripande utmaningar
Bättre användarvänlighet Snabbare prestanda Bättre stabillitet i systemets funktioner Inloggningen för vårdnadhavare Förbättra vår information till vårdnadshavare Få alla enheter att regelbundet använda Skolwebben Få pedagogerna att lägga ut information så som läxor och prov till elever och föräldrar Få samarbetet mellan enheterna att öka Använda fler funktioner än idag i Skolwebben

14 Knivskarpt eller för många olika verktyg?
Ulrika Latzke Systemansvarig Skolwebben


Ladda ner ppt "En schweizerkniv i Järfälla kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser