Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av lärares arbete i klassrummet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av lärares arbete i klassrummet"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av lärares arbete i klassrummet
-så här kan de se ut

2 Genomförande De flesta lärare på skolan får ett klassrumsbesök
Återkoppling med alla lärare som fått besök Elevintervju med en elevgrupp på skolan Sammanfatta varje skolas resultat i en kort rapport Återkoppling till rektor och till personalgrupp

3 Klassrumsobservationer
Hur ser den lokala pedagogiska planeringen ut? Hur ska elevernas kunskaper prövas och bedömas? Vilken typ av examinationsuppgifter förekommer? Hur leder läraren sin elevgrupp? Vilka förmågor ska tränas hos eleverna under arbetsområdet eller lektionen? Finns ämnesinnehållet förankrat i ämnets centrala innehåll? Vilken delaktighet har eleverna över arbetsformer och ämnesstoff? Hur fungerar relationen mellan elev-lärare? Vilka förväntningar har läraren på elevens arbete och kunskapsnivå

4 Elevintervjuer Vet du vad du ska lära sig?
Vet du hur du ska få visa upp vad du lärt dig för din lärare? Få du flera olika möjligheter att visa upp dina kunskaper? Tycker du att lektionerna är intressanta och lärorika? Förstår du det som du arbetar med på lektionerna?

5 Återkoppling till skolan
Sammanfattande rapport Återkoppling till personalgruppen på en APT Diskussion med rektor om vad skolan behöver förändra/förbättra Handlingsplan för skolan


Ladda ner ppt "Uppföljning av lärares arbete i klassrummet"

Liknande presentationer


Google-annonser