Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självvärdering 13 november 2013 Henrik Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självvärdering 13 november 2013 Henrik Svensson."— Presentationens avskrift:

1 Självvärdering 13 november 2013 Henrik Svensson

2 5 minuter film http://screencast.com/t/Bvq30EQUl1
Kortlänk:

3 Mallen Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö
A) Läraren skapar en positiv atmosfär. Exempel: talar till eleverna på ett positivt sätt. B) Läraren bemöter eleverna med respekt. Exempel: lyssnar på vad eleverna har att säga. C) Läraren har positiva förväntningar på eleverna och stöttar deras självtillit. Exempel: ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass. D) Läraren skapar motivation inför olika aktiviteter. Exempel: bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet, handlingsberedskap hos eleverna. E) Läraren upprätthåller studiero. Exempel: ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa kommentarer, suckar, blickar etc.

4 Mallen Individanpassning, variation och utmaningar
F) Läraren ser till att arbetet under lektionen är tankemässigt utvecklande. Exempel: ställer öppna frågor där svaret inte är givet. G) Läraren anpassar undervisning till eleverna i gruppen. Exempel: tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare lärande. Låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter. H) Läraren ser till att elever med behov av stöd under lektionen får sådant. Exempel: ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen. I) Läraren varierar undervisningen. Exempel: låter eleverna prova på olika arbetssätt och arbetsformer.

5 Mallen Tydlighet i mål, innehåll och struktur
J) Läraren genomför en genomtänkt lektionsstart. Exempel: välkomnar eleverna och gör en tydlig och intresseväckande lektionsstart. K) Läraren genomför en välstrukturerad lektion. Exempel: ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop. L) Läraren ger tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar. Exempel: använder ett språk eleverna förstår. M) Läraren kontrollerar att eleverna förstått. Exempel: ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevernas förståelse. N) Läraren gör ett tydligt sammanfattande lektionsslut. Exempel: avslutar lektionen på ett planerat sätt.

6 Mallen Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet
O) Läraren använder sig av formativ bedömning under lektionen. Exempel: följer upp hur eleverna arbetar med olika uppgifter och ger eleverna konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback. P) Lärarna ger eleverna tillfälle att reflektera över undervisningen och sitt lärande i förhållande till kunskapskraven. Exempel: samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om vad som lärts i undervisningen.

7 Mallen Diskutera mallen i grupper
På stencilen står diskussionsfrågorna! Till stencilen:

8 Mallen: http://goo.gl/5QrUcG

9 Utvärdering: Lagman 2013-09-27
Exempel på frågor som har väckts: Funkar mallen även vid mer praktiska lektioner? Hur många punkter ska man försöka klämma in på varje lektion? Hur mycket gör man redan nu?

10 Utvärdering: VästraPark 2013-11-13
Så här svarade man på den anonyma enkäten: Vad tycker du om följande påstående? Kryssa i lämplig ruta! Tar avstånd Instämmer Helt 1 Delvis 2 3 4 Vet ej Jag tror att om jag jobbar med självvärderingsmallen så kommer min undervisning att förbättras rejält. XX st  XX st Exempel på frågor som har väckts:


Ladda ner ppt "Självvärdering 13 november 2013 Henrik Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser