Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Skriv ditt namn på en glasspinne och ställ den i muggen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Skriv ditt namn på en glasspinne och ställ den i muggen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Skriv ditt namn på en glasspinne och ställ den i muggen.
Skriv ditt namn på en flirtkula och lägg den i lådan.

2 Teknik och tekniker för lärande undervisning
Återkoppling till, och försök till praktisk tillämpning av, föreläsning ”Lärande undervisning”av Pernilla Holmstedt

3 Mål: diskutera och reflektera
prova att använda strategierna/teknikerna applicera på faktainnehåll

4 elev pedagog

5 Återkoppling föreläsning

6 Enkla maskiner

7 Reflektera

8 Påverkansfaktorer (Hattie)
återkoppling metakognitiva strategier formativ bedömning lärarens trovärdighet relation lärare – elev

9 5 Nyckelstrategier: metakognitiva strategier återkoppling
klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra ge feedback som för lärande framåt aktivera eleverna att äga sitt eget lärande metakognitiva strategier återkoppling formativ bedömning

10 ”Expertlärare” lärarens trovärdighet relation lärare – elev
stor kunskap och förståelse för ämnet kan skapa ett optimalt klassrum för lärande följer upp och ger återkoppling tror på eleverna relation lärare – elev

11 Enkla maskiner

12 Klarar du uppgiften? Vi tycker att det är svårt Vi är på gång
Vi klarar detta bra

13 Enkla maskiner

14 Händer upp bara för att fråga
slumpvis flirtkula, glasspinne, kort datorprogram etc fråga –paus- nedslag- studs ett, två, tre, vem ska jag frågan ge vad tycker du om det svaret men om du visste kommer tillbaka

15 Enkla maskiner

16 förbered dig på att berätta
Enkla maskiner hävstången det lutande planet hjulet och axeln skruven och kilen taljan och blocket läs och fundera förbered dig på att berätta

17 Förstår du?

18 förbered dig på att berätta
Enkla maskiner hävstången det lutande planet hjulet och axeln skruven och kilen taljan och blocket läs och fundera förbered dig på att berätta

19 Händer upp bara för att fråga
slumpvis flirtkula, glasspinne, kort datorprogram etc fråga –paus- nedslag- studs ett, två, tre, vem ska jag frågan ge vad tycker du om det svaret men om du visste kommer tillbaka

20

21 Reflektera fundera diskutera skriv

22 Att ställa rätt frågor

23 Blooms taxonomi

24 Film Enkla maskiner

25 Svar från hela klassen tummen upp/ner ABCD-kort fyra hörn
post it lappar whiteboard

26

27

28

29

30

31 A B C D

32 A B C D

33

34

35

36

37

38 Enkla maskiner?

39 Reflektera fundera skriv diskutera

40 tekniker återkoppling
elevrapportör checklista Vad har vi lärt oss idag? brainstorm

41 Vad har vi lärt oss idag? Att aktivera eleverna att äga sitt lärande

42

43 Reflektera

44 Vad vill jag fokusera på?
bli tydligare med mål och kriterier ställa rätt frågor använda en teknik för återkoppling använda en teknik för svar från hela gruppen låta eleverna reflektera låta eleverna bli resurser för varandra

45 Reflektera

46 Vad var svårt idag?

47

48 Christoffer Polhem

49

50 Utvärdering bra inte bra frågor tips

51 Tack!


Ladda ner ppt "Välkommen Skriv ditt namn på en glasspinne och ställ den i muggen."

Liknande presentationer


Google-annonser