Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BFL Piloter och rektorer 27/8 De 5 nyckelstrategierna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BFL Piloter och rektorer 27/8 De 5 nyckelstrategierna"— Presentationens avskrift:

1 BFL Piloter och rektorer 27/8 De 5 nyckelstrategierna
Unikum-ett verktyg för BFL Rektors roll-hur gör vi hos oss?

2 DE 5 STRATEGIERNA, Christian Lundahl
Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter , kunskapskrav Att skapa tecken/bevis på lärande Att ge återkoppling som utvecklar lärandet Att aktivera eleverna som resurser för varandra Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer

3 Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och kunskapskrav
Att synliggöra skolans utgångspunkter Alignment, mål-undervisning-bedömning, visualisera Tydliga instruktioner Att arbeta med matriser Att arbeta men elevexempel, vad räknas? Att ta reda på hur eleverna uppfattar undervisningens syfte, exit tickets, responssystem (muggar i olika färger), självskattning

4 Att skapa synliga tecken på lärande
Att analysera elevernas felsvar och missförstånd, on the fly assesment Öppna och utvecklande frågor, no hands up Långsammare processer, reflektion och eftertanke Att få visa sitt kunnande på ett sätt som passar Twitter, wikispace, post it lappar och korta sammanfattningar som visas på tavlan

5 Att ge återkoppling som utvecklar lärande
Fyllig och informationsrik, interaktion, nya strategier o tankemodeller Var är du-vart ska du-hur ska du komma dit, GPS-modellen Kommentarer, siffror och betyg, blanda inte! Rödpennementalitet, bristfokusering Vika råd ger vi? Görande, flit mm Hur frekvent återkopplar vi, när återkopplar vi? Minute bay minute

6 Att aktivera eleverna som resurser för varandra
Från det individuella till det kollektiva Two stars and a wish Visualisera hur det går för andra. Det är helt ok att göra fel Digitala möjligheter, google docs, wikispace mm

7 Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer
Krävs träning Gå tillbaka Ta hjälp 3 ggr innan du kommer till mig, Du hade 2 fel av 6, fundera-kom tillbaka-dom här två-fundera igen- division Checklistor Föräldramöten, elev-föräldrar, från resultat till kunnandet

8 BFL Synlighet Delaktighet Ansvar

9 Rektors roll-piloternas funderingar
Vi behöver hjälp att prioritera arbetsuppgifter för att kunna lägga kraft på BFL Rektorer måste vara delaktiga i processen, ge feed back. Vi lärare förväntar oss att bli formativt bedömda av rektorerna Vi vill att rektor ska vara närvarande i undervisningen så att vi kan bolla bedömningsfrågor direkt Vi behöver vara klara över vad som ingår i vårt uppdrag som piloter och vad som inte ingår

10 Rektors roll- plan för BFL
Rektor är den främsta bäraren av BFL-visionen Rektor strukturerar organisation och resurser på skolan så att BFL kan bedrivas så optimalt som möjligt Rektor deltar i lärgruppens möten och gör lektionsbesök. Därigenom skaffar rektor sig kunskap om och förståelse för vad BLF innebär för eleven, läraren, klassrummet, undervisningen och skolan. Genom detta kan rektor följa arbetet och göra ev justeringar över tid

11 Rektors rollplan bfl Rektor träffar regelbundet piloterna på skolan för att följa upp arbetet med BFL Rektor för en dialog om BFL med föräldrar, lärare och elever

12 Vad behöver vi reda ut? Mötestid 50-70 min ?
Gruppernas sammansättning? Piloternas roll? En eller flera grupper? När träffas piloter och rektorer? Hur ofta?

13 Processen måste komma igång
Hur ska det se ut hos oss?

14 Grovstruktur ht. 2012 19/9 Piloternas roll, mötesstrukturen, förbereda BFL i praktiken med en handlingsplan 1/ 10 Christian, Återkoppling +? 15/11 BFL-möte i praktiken, Big 5, elevmedverkan 12/12 Är vi redo? Har vi koll på läget? Vilket stöd behövs under vt-13

15 Big 5 Analysförmåga Kommunikativ förmåga Metakognitiv förmåga
Förmåga att hantera information Begreppslig förmåga

16


Ladda ner ppt "BFL Piloter och rektorer 27/8 De 5 nyckelstrategierna"

Liknande presentationer


Google-annonser