Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi bläddrar i minnenas arkiv eller Va’ va de vi sa Om framtiden !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi bläddrar i minnenas arkiv eller Va’ va de vi sa Om framtiden !"— Presentationens avskrift:

1 Vi bläddrar i minnenas arkiv eller Va’ va de vi sa Om framtiden !

2 Gemensam process LedarskapetLärprocessen Verksamhetsidé för en ökad måluppfyllelse

3 1. Elevernas/ barnens inre motivation och lust att lära För oss innebär detta att varje enskild elev/barn känner att det är roligt, intressant och utmanande i skolan. 2.Delaktighet och medskapande För oss innebär det att eleven/barnet känner det angeläget och har en reell möjlighet genom medskapande att påverka hela sin skolsituation. 3. Helhetssyn i lärandet För oss innebär det att eleven/barnet utifrån sammanhang känner sig utmanad att skaffa sig kunskap för att förstå och påverka sin omvärld och dess delar. Skolans verksamhetsidé

4 Gemensam process • Utbildningar; kurser och seminarier kring lärande organisationer • Medforskarinsatser • Insatser vid studiedagar/fortbildning kring verksamhetsidén • Utbildningsdagar för fackliga företrädare samt referensgruppssamverkan • Uppföljningar • Samordningsinsatser

5 Ledarskap/Valideringsprocessen • Pilotverksamhet • Validering av ca 350 rektorer (Omgång 1) • Ledarskapsutveckling för rektorer • Lärares ledarskap (S:a 340)

6 Lärprocessen • Lärande organisation – Verksamhetsidén i hela organisationen – Omfattar alla • ”Detta eviga lärande” • Arbets- och utvecklingsorganisation • Systematiskt kvalitetsarbete • Stödinsatser till förvaltningar

7 Gemensamma Sektorschefsgruppen Samordning kring styrdokument Övergripande processer Dialoger med fackliga Ledarskap Valideringsomgång 2 Ledarskapsinsatser Mentorsutbildning Teamutv Handledning Lärprocessen Lärande samtal Systematiskt kvalitetsarbete Organisationsutv Dialogkonferens Läsa skriva räkna

8 Enl. McKinsey m.fl. • Sammanhållen kvalitet i lärandet • Professionens mycket stora betydelse – lärarnas/förskollärares status, rekryteringen till yrket • Kompetensutvecklingen naturlig del av arbetet ”i klassrummet” • Kompetenta skolledare med tid för pedagogisk utveckling

9 John Hattie (Visible Learning) The remarkable feature of the evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers. If the teacher’s lens can be changed to seeing learning through the eyes of students, this would be an excellent beginning.”

10 Framgångsrika skolor/förskolor 1.Pedagoger som är kunniga och reflekterar över resultat 2.Tydlig ansvarsfördelning på skolan 3.Elevernas kännedom om uppsatta mål och resultatåterkoppling till eleven 4.Lärarens / Förskollärarens pedagogiska förmåga

11 Systematiskt kvalitetsarbete i Göteborgs stads förskolor och skolor

12 Eftertanke • Hur ställer jag mig till att fokus hamnar på verksamhetens utveckling eller elevernas lärande? • Hur ställer jag mig till kravet på att jag/vi systematiskt ska reflektera över min verksamhetens resultat eller elevernas måluppfyllelse? • Kan vi ha ett gemensamt lärande i vårt arbetslag eller på skolan/förskolan? • I min roll ingår att arbeta med ständiga förbättringar. Vad kan det innebära för mig?

13 Stöd för att starta upp ett systematiskt kvalitetsarbete 1.Skapa dina rutiner (hur och när) för att sytematiskt reflektera över din verksamhets eller din undervisnings resultat 2.Skapa rutiner för (hur och när) regelbundna dialoger och reflektioner tillsammans med dina elever/barn kring gruppens och individens resultat. 3.Skapa rutiner för (mitt ansvar och mina förberedelser) för att möjliggöra regelbundna dialoger och reflektioner tillsammans med kollegor.

14 Dialogkonferens • Dialogkonferensens idé: – Ett sätt att strukturera dagen så att alla kan komma till tals – Skapa möjligheter för alla att få syn på både egna och andras tankar • Samtalets idé och form – Dialogen som samtalsform – Fördjupande frågor – Perspektiven • Den egna processen – Reflektion – strukturera den egna erfarenheten • Dialogkonferensens yttre form – Heldagsmöten med team/grupper – Indelning av dagen i tre dialogmöten mellan olika konstellationer samt fördjupande inspel från aktuell forskning


Ladda ner ppt "Vi bläddrar i minnenas arkiv eller Va’ va de vi sa Om framtiden !"

Liknande presentationer


Google-annonser