Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Räddningsskolan Skövde AB vill genom en 12-veckors utbildning inom sjukvård, brand, säkerhet, självkännedom samt internationell verksamhet skapa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Räddningsskolan Skövde AB vill genom en 12-veckors utbildning inom sjukvård, brand, säkerhet, självkännedom samt internationell verksamhet skapa."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning inom brand och räddning för arbetslös ungdom i Västra Götalandsregionen

2 Bakgrund Räddningsskolan Skövde AB vill genom en 12-veckors utbildning inom sjukvård, brand, säkerhet, självkännedom samt internationell verksamhet skapa intresse och grundläggande kunskaper bland företrädesvis arbetslösa ungdomar med utomnordisk bakgrund.

3 Syftet med utbildningen är att
Sysselsätta långtidsarbetslösa ungdomar och därigenom skaffa dem arbetslivserfarenhet Skapa ett intresse för ett yrke som traditionellt är dominerat av män och kvinnor med nordisk bakgrund Skapa en ökad självkänsla Försätta ungdomarna i ett vardagligt perspektiv med tider att passa, uppgifter att lösa, förbättrad hälsa och livsstil.

4 Räddningsskolan har som mål har att eleven i framtiden kommer
Förstärka sitt självförtroende och känna att han/hon har åstadkommit något betydelsefullt för sig själv och för sina medmänniskor Skapa en större representation av brandmän med utomnordisk bakgrund bland de svenska räddningstjänsterna Söka sig vidare på den svenska eller internationella arbetsmarknaden och därigenom öka chanserna att finna ett arbete Se komplexa sammanhang i ett globalt perspektiv genom att arbeta med internationella räddningsinsatser

5 Block 1 Tema sjukvård Uppstart med mål och syfte, presentationer
L-ABCDE Praktiska övningar sjukvård HLR, vuxen HLR, barn Studiebesök ambulansen Teambuilding Information/behov Personligt brev Information/behov CV Information om coachingsamtal Fys & Hälsa (hälsa och livsstil)

6 Block 2 Tema brand Vattenvaneträning Grundläggande brandteori
Typinstatser brandman Utrustning Brand i kläder/hem Rullbandstest/konditionstest Studiebesök brandstation Grupprocess/FIRO Intervjuteknink inför (anställningsintervju-träning) Coachingsamtal Fys & Hälsa

7 Block 3 Tema säkerhet Vattenvaneträning Trafiksäkerhet
Trafikolycka – praktiska övningar, övningar L-ABCDE Akut omhändertagande, fot, knä-(idrotts) skada Säkerhet i hemmet Studiebesök Skövde kommun Övning presentationer Fys & Hälsa Coachingsamtal

8 Block 4 Tema självkännedom
Forts. Vattenvaneövningar. Examination badvaktsintyg SDI – Strength Deployment Inventory Självkännedom samt ökad förståelse för andras beteende och drivkrafter Konflikthantering Stresshantering Kamratstöd Kommunikation Feedback Jämställdhet Fys & Hälsa Coachingsamtal

9 Block 5 Internationellt
FN och EUs roll i världen Resolution 1325 Sveriges roll i världen, FBA, Sida, MSB Humanitärt arbete och internationella instatser Kulturella skillnader Ny i Sverige Fys & Hälsa Coachingsamtal

10 Block 6 sammanfattning och redovisning
Redovisning av arbetet Säkerhet i hemmet Söka information ”Sveriges farligaste arbetsplats” redovisning Stations/gruppövningar. Praktiskt öva på de olika momenten de gått igenom under fyra veckor Studiebesök på Lantbruk, säkerhetsaspekten Kursintyg från SDI, HLR, ev badvaktsintyg Utvärdering Avslutning

11 Genom hela kursen finns ”Backspegeln” (Vad som hände, vad jag kände, vad jag lärde) utvärdering av mig själv, kursinnehållet samt lärare.


Ladda ner ppt "Bakgrund Räddningsskolan Skövde AB vill genom en 12-veckors utbildning inom sjukvård, brand, säkerhet, självkännedom samt internationell verksamhet skapa."

Liknande presentationer


Google-annonser