Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips av Sara Näsmark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips av Sara Näsmark"— Presentationens avskrift:

1 KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips 2007-03-15 av Sara Näsmark
Safemind AB

2 syfte Syftet med denna presentation är att lyfta fram vissa moment i en intervju som är bra att hantera Beroende på erfarenhet hos intervjuaren/kandidaten kommer vissa delar naturligt medan andra får nötas in Intervjun ska ej vara en fråga/svar kommunikation utan fungera som ett samtal/diskussion med syfta att se om kandidaten är rätt för en roll hos ”Teknikbolag Q”

3 -Alla är nybörjare i början
Övning ger färdighet -Alla är nybörjare i början Det tar lite tid innan man får flyt med det går.

4 Huvudområden Öppning Kort beskrivning av kandidat (ev. gå vidare till nästa punkt) CV historik Arbete, Projekt, Utbildning Inställning Personligt Livssituation och fritid Personliga egenskaper (självinsikt) Gruppegenskaper Mål och ambitioner Återkoppling till sökta tjänsten Avslut och nästa steg Öppning Kandidat beskriv CV Inställning Person Mål Återkoppling Avslut

5 1 Öppning Icebraker Kort pres. av intervjuaren själv
Få kandidaten att känna sig välkommen Kort pres. av intervjuaren själv Oftast ej för avslöjande. Intervjuaren vill ha överläget Kort pres. av Bolaget och tjänst (du kommer förmodligen få en fråga vad du vet om bolaget) Genomgång av intervjuupplägget och hur mycket tid som finns till förfogande Gick det bra att hitta hit? Vill du ha kaffe?

6 2 Kort presentation av kandidaten
Kandidaten får kortfattat presentera sig själv Ej för djup. Intervjuaren analyserar hur personen klarar att presentera sig. Var beredd på att intervjuaren ibland kan bli tyst för att se hur du klarar av en sådan situation Ibland är det viktigare att se hur kandidaten kan hantera en presentation snarare än innehållet. Avvakta lite med djupa frågor Anteckna för att senare kunna komma tillbaka med frågor. Försök se om det finns några glapp. Hur klara han av att berätta.

7 3 CV Historik - Arbete Genomgång av respektive arbete Byten
Se ett mönster om hur det kommer sig att han/hon byter ofta Hur en person får ett arbete kan ge svar på initiativförmåga men även om man är 1 av 200 som fick arbetet Försök förstå om det finns vissa delar på tidigare arbetsgivare som han ej trivs med Typ av företag Ger en bild om man är van arbeta i snabbväxande företag eller om det är förvaltning etc. Ger en bild om vilken kultur och värderingar man är van vid Roller Ansvar eller ensam Förändrat under tiden? Försök förstå hur personen fick arbetet. Egna meriter eller kontakter. Vad personen hade för förväntningar på de nya arbetsplatserna. Infriades dessa? Varför inte? Olika anledningar till att man byter: Avsaknad av ansvar Inga befordringsmöjligheter Ej utmanande Låg lön eller dåliga förmåner Oviss framtid för branschen Svårighet att komma överens med chef eller medarbetar Familj eller personliga problem Restid Avsaknad av erkännande Var företag ett entreprenörsdrivet? Hur många var ni när du började på företag X?

8 3 CV Historik - Projekt Projektgenomgång
Ska ge svar på om det är nyutveckling / förvaltning Stort eller litet? Typer av projekt, teknik markand etc. Ska ge svar om han/hon kan arbeta mot tidsbestämda mål Vilken roll i projekt? Se om det förändrats över tiden. Visar på ambition att utvecklas Försök förstå hur personen fick arbetet. Egna meriter eller kontakter. Vad personen hade för förväntningar på de nya arbetsplatserna. Infriades dessa? Varför inte?

9 3 CV Historik - Utbildning
Högskola Ger svar på om det var ett medvetet val och om personen har en målmedvetenhet. Hur tänker kandidaten? Få ut vad personen trivdes bäst med och varför? Övriga aktiviteter under studietiden. Ger svar på motivation och driv Typ av studier. Kan ge svar på om det var social eller merit Få förståelse om betygen ger en rättvis bild av vad personen kan Andra utbildningar Vidareutbildning. Kan ge svar på intressen och sätt att tänka Hur identifierar sig kandidaten med sin utbildning.

10 4 Inställning till arbetet
Vad personen vet om bolaget, mindset Ger en bild av hur intresserad personen är och påläst Har han/hon sökt många arbeten. Ger svar på om det finns intervjuerfarenhet, om det finns en trötthet att prata om sig själv, om det är en upprepning Övrigt Varför personen söker tjänsten Vad personen söker hos ett företag Finns det tveksamheter i rollen? Vad verkar svårt? Vilka skäl finns det till att anställa just honom/henne? Vad kommer han/hon göra om han/hon inte får arbetet?

11 5 Personligt – Livssituation/fritid
Familj Har personen familj. Vad får personen att trivas och utvecklas? Fritid Vad gör personen på fritiden? Försök se om det finns några konflikter med arbetet. Se att det finns en balanserad syn. Tar intressen mycket tid i anspråk Vad vill person helst undvika på fritiden Föreningar? Vad gjorde personen förra vecka på sin fritid. Ofta uppger man ett intresse men det göra man sällan

12 5 Personligt – Självinsikt
Allmän beskrivning av kandidaten själv Ger svar på hur de ser på sig själva Vilka främsta egenskaper Kan visa på självförtroende på sina färdigheter och kunskaper Svaga egenskaper Finns det en realistiskt syn på sig själv Vilka egenskaper har gjort att han/hon har nått framgång Ger en mix mellan merit och egenskaper Finns det saker som ej kommit fram? Hur skulle din förra chef beskriva dig? Varför tror du att han säger så? Vilken egenskap har haft mest betydelse hitintills? Vilka saker upprör dig mest? Hur hanterar du detta?

13 5 Personligt – Gruppegenskap
Hur ska en bra person vara för att han/hon ska trivas att arbeta med i grupp. Kan ge en bild av sig själv? Hur är en person som han/hon har svårt att arbeta med? Bra att se hur bolagets individer är Tar han/hon plats i en grupp och på vilket sätt? Hur upplevs han/hon av andra i gruppen Föredrar personen att arbeta själv eller i grupp? Fråga om personen tar initiativ till förändring. Om det finns ett beslut accepterar individen detta för gruppens bästa.

14 6 Mål och Ambition Vilka mål finns på lång sikt
Ger svar på vad lång sikt är och hur hans/hennes tankeprocess är Vilka delmål finns 1 år 3 år etc. Karriärsmål? Vad behöver utvecklas för att nå dit? Egenskaper, färdigheter Vilken person vill han/hon vara om ett par år Största framgång Få en bild av prioriteringar Största misslyckandet Hur vill han/hon att en framtida arbetsplats ska vara Bra att se om Bolaget kan svara upp

15 7 Återkoppling Återkoppling till rollen Företag
Intervjuaren beskriver rollen mer detaljerat Intervjuaren går in på de områden som han/hon kände sig osäker på Intervjuaren kan ha en diskussion om något exempel över bolagets dagliga verksamhet och problem. Detta görs för att undersöka hur kandidaten skulle hantera detta Företag Beskrivning av bolaget mer noggrant Intervjuaren går in på värderingar och mappar mot kandidaten Nu är det lämpligt att gå in djupare på de områden man har funderingar över. Förhoppningsvis har man helhetsbild över personen nu och kan ladda batteriet med kompletterande frågor

16 8 Avslut och Nästa steg Summering Nästa steg
Intervjuaren summera mötet och de stora punkterna När kan kandidaten börja? Referenser Löneanspråk Nästa steg När man har för avsikt att återkomma och hur. Kandidatens tid är också värdefull så Genomgång hur processen ser ut kring urvalet I summeringen kan man säga ” att din profil lämpar sig förmodlig bäst inom ett mindre ftg bla” men vi får utvärdera detta etz Lova aldrig för mycket.

17 Tips från coachen… Tystnad Lyssna
Intervjupersonen kan ibland vara tyst ett tag. Kan komma intressanta svar efter en tystnad. Testar även stress Lyssna Var närvarande och ta dig tid att svara på frågorna Intervjupersonen tittar även på kroppsspråk och blick Försöker leta efter personens drivkraft Vad får personen att stiga upp på morgonen och gå till arbetet Håller koll på motsägelser Försöker personen svara ”rätt”

18


Ladda ner ppt "KTH Intervjuförfarande Med tillhörande tips av Sara Näsmark"

Liknande presentationer


Google-annonser