Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logga."— Presentationens avskrift:

1 Logga

2 Symbolen Yin o Yang Man har för länge sedan hört om yin och yang, den där kinesiska, runda symbolen till hälften svart och till hälften vit, fast i det vita fältet finns en liten svart prick och tvärt om. Yang står för ljus, maskulinitet, aktivitet, himlen, höger sida, psyket osv. Medan yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden, vänster sida, kroppen osv. Dessa två ytterligheter samspelar med varandra och det uppstår obalans om de inte får växelverka med varandra. Det är därför varje yin har lite yang i sig och tvärt om. Annars skulle aldrig växelverkan uppstå. Ibland dominerar det ena ibland det andra. Det råder harmoni om det råder balans mellan dessa två kombinationer. På sistone har jag börjat tänka lite mer på Yin och Yang, av den enkla anledningen att hela världsalltet verkar fungera enligt yin och yang principen, växlingarna mellan dessa två ytterligheter. Det är alltså principen som inbegriper både det abstrakta och det fysiska. Med detta som symbol, speglar det min verksamhet ur det perspektiv att få balans mellan det fysiska och de psykiska.

3 SH Safety & Health Verksamhets idé
Genom att coacha individer, såväl privat som inom företag, ur ett holistiskt perspektiv, öka livs kvalité, minska sjukdomar och annan förekommande ohälsa, både på jobb som fritid. Verksamhets idé

4 Lifestyle coaching För att nå en optimal livsstil så kan man genom coaching på ett mjukt sätt öka medvetenheten om den existerande obalansen som råder samt hjälpa den som coachas att hitta ett eller flera sätt att gå vidare som är gynnsamt både i jobbet och på fritiden ur ett holistiskt perspektiv.

5 Koncept Health Helhetsprincipen livstilsanalys
Många individer känner ofta att de skulle vilja genomskåda sig själva, sitt liv och utveckla sina svagheter, samt även framhäva sina styrkor mera. Behovet av att få hjälp med detta kan bidra till ett sundare tänk, positivare livsstil, samt en förbättrad folkhälsa med sekundära effekter såsom tex mindre sjukskrivningar. Koncept

6 Affärsmodell Exempel på tillämpning
Verksamheten kan bedrivas i form av coaching projekt, där varje tillfälle analyseras och därefter sätts åtgärder in efter behov. Kunskap om kost och träning Viktminskning på lång sikt Skapa en balans mellan fritid/jobb Bli bättre beslutsfattare Jobba med rätt yrke Utvecklande ledarskap Öka gruppdynamiken på jobbet eller i en förening Känns det som om du själv inte räcker till Funderar du på att byta jobb eller vill du utvecklas på jobbet Vad betyder ansvar för dig Hur ser ditt ansvar ut idag Vad har du för farhågor inför framtiden Vad är din kapacitet Affärsmodell

7 Tjänster Health Föreläsningar Personlig träning Kostrådgivning
Livsstilsanalys med åtgärdsplan Teambuildning grupper Ledarskapsutveckling Gruppträning

8 Exempel på hälsoprojekt Ett företag med 5 anställda
Inledning presentation Uppstart med seminarium kost- träningslära Individuell genomgång av träning, med programupplägg eller efter eget program. Uppstart Invividuellt åtgärdsprogram (6 mån) Intervju livsstilsanalys nuläge Åtgärdsplan nuläge-framtid Kroppssammansättnings mätning Konditionstest med pulsklocka Upplägg träningsplanering samt kostråd Uppföljning med åtgärdsprogram

9 SH Safety & Health Verksamhets idé
Att skapa en personlig trygghet, ökad självkänsla, känna sig tryggare i otrygga miljöer som gator och liknande områden, samt att förebygga olyckor och ge kunskap om hur man agerar när en olycka ändå uppstått.

10 Tjänster Safety HLR utbildning (Mini-Ann) Första hjälpen enl. L-ABCDE
Självförsvarskurser (vår-08)

11 Ex på Produkter Safety Självförsvarsspray, överfallslarm, brandmaterial samt handbok i självförsvar

12 SH Safety & Health samarbetar med


Ladda ner ppt "Logga."

Liknande presentationer


Google-annonser